Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Ukrainian journal of surgery 3 (34) 2017

Back to issue

Ranges of extracorporeal shock wave lithotripsy efficiency in the treatment of non-staghorn kidney stones depending on their size and density

Authors: Рощин Ю.В., Серняк Ю.П., Фуксзон А.С., Мех В.А., Ткаченко С.В., Слободянюк Е.Н.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Categories: Surgery

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Був проведений аналіз ефективності екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії (ЕУХЛ) у пацієнтів із некоралоподібним нефролітіазом. Усього вивчено 316 хворих, які перебували на лікуванні в клініці урології Донець­кого національного медичного університету у 2012–2013 рр. ЕУХЛ як метод лікування некоралоподібних каменів нирок є досить ефективним у пацієнтів із конкрементами розміром не більше 10 мм і щільністю каменів до 1500 HU. При щільності каменів розміром до 10 мм понад 1500 HU ефективність даного методу лікування знижується в зв’язку з можливістю збільшення кількості сеансів ЕУХЛ до трьох і зростанням тривалості кліренсу фрагментів до 64 діб. Для лікування некоралоподібних каменів нирок даних розмірів і щільності необхідно вивчення використання можливостей інших сучасних малоінвазивних методів хірургії нефролітіазу.

Был проведен анализ эффективности экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии (ЭУВЛ) у пациентов с некоралловидным нефролитиазом. Всего изучено 316 больных, находившихся на лечении в клинике урологии Донецкого национального медицинского университета в 2012–2013 гг. ЭУВЛ как метод лечения некоралловидных камней почек является достаточно эффективным у пациентов с конкрементами размером не более 10 мм и плотностью камней до 1500 HU. При плотности камней размером до 10 мм свыше 1500 HU эффективность данного метода лечения снижается в связи с возможностью увеличения количества сеансов ЭУВЛ до трех и ростом длительности клиренса фрагментов до 64 суток. Для лечения некоралловидных камней почек данных размеров и плотности необходимо изучение использования возможностей иных современных малоинвазивных методов хирургии нефролитиаза.

The efficiency of extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) was analyzed among patients with non-staghorn nephrolithiasis. 316 patients treated in urological clinic of Donetsk National Medical University during 2012–2013 were examined. ESWL as a way of treatment for non-staghorn kidney calculi is quite effective in patients with calculi < 10 mm in size and density < 1500 HU. In kidney stones < 10 mm in size and density > 1500 HU, the efficiency of this treatment mode decreases due to increasing number of ESWL sessions to 3 and duration of fragments’ clearance up to 64 days. For the treatment of non-staghorn kidney stones with this size and density, it is necessary to study the use of the possibilities of other modern minimally invasive methods of nephrolithiasis surgery.


Keywords

некоралоподібний нефролітіаз; екстра­корпо­раль­на ударно-хвильова літотрипсія

некоралловидный нефролитиаз; экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия

non-staghorn nephrolithiasis; extracorporeal shock wave lithotripsy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Підмурняк О.О. Критерії прогнозування ризику виникнення післяопераційних ускладнень екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії / О.О. Підмурняк // Буковинський медичний вісник. — 2003. — № 1. — С. 155-157.
2. Рощин Ю.В. Обґрунтування вибору лікувальної тактики у хворих на уретеролітіаз на основі прогнозування ефективності сучасних методів еліминації конкрементів: Автореф. дис… д-ра мед. наук / Ю.В. Рощин. — Донецьк, 2009. — 40 с.
3. Сагалевич А.І. Удосконалення малоінвазивних та ендохірургічних методів лікування різних форм сечокам’яної хвороби: Автореф. дис.... на здобуття наукового ступеня д-ра мед. наук за спеціальністю 14.01.06 — урологія. — ХНМУ, Харків, 2013. — 43 с.
4. EAU Guidelines // Urolithiasis / C. Türk (chair), T. Knoll (vice-chair), A. Petrik, K. Sarica, A. Skolarikos, M. Straub, C. Seitz. — March 2013. 
5. Salvatore Micali, Maria C. Sighinolfi, Marco Grande, Massimo Rivalta, Stefano De Stefani, Giampaolo Bianchi. Dornier Lithotripter S 220 F EMSE: The First Report of Over 1000 Treatments // Urology. — 2016 Dec. — № 74(6). — Р. 1211-4. 
6. Manu R. Litotritiaextracorporeală cu unde de šoc (ESWL), înTratat de Urologie / Sinescu I., Gluck G. // Editura Medicală. — 2008. — Vol. 2. — Р. 10.

Back to issue