Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" №1 (57), 2018

Back to issue

До уваги молодих вчених! Запрошуємо взяти участь у конкурсі

Положення про конкурс молодих вчених

Конкурс молодих вчених організований за ініціативи Асоціації кардіологів України, ГО «Всеукраїнська антигіпертензивна асоціація», оргкомітету конференції з артеріальної гіпертензії з метою виявлення та заохочення талановитої молоді та її активності в проведенні наукових досліджень за тематикою, заявленою в програмі конференції.
Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років на час висунення праці. 
На здобуття премії не висуваються праці, за які їх виконавців уже було удостоєно нагород. У конкурсі праць на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти, наукові співробітники організацій, підприємств Національної академії наук України, галузевих академій наук, державних наукових установ, лікарень як індивідуально, так і у складі колективу претендентів. До складу колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, не включаються особи, удостоєні за цю працю любої іншої нагороди, включені в поточному році до іншого колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття цієї премії.
Премії повторно не присуджуються.
Праці, висунуті на здобуття премії, приймаються на розгляд комісією, спеціально створеною для розгляду цих премій, до 30 квітня 2018 року.
Порядок висунення робіт та оформлення документів визначається комісією, створеною для розгляду цих премій.

Порядок подання робіт на конкурс

1. Учасникам конкурсу необхідно не пізніше 30 квітня 2018 року подати в оргкомітет конференції з артеріальної гіпертензії: 
— анкету учасника конкурсу (додаток 1); 
— реферат обсягом не більше 2 сторінок з основним змістом роботи та оформлений відповідно до вимог (додаток 1); 
— довідку з місця роботи чи навчання, завірену печаткою організації, що підтверджує статус та вік учасника конкурсу.
Реферат та анкету необхідно направити до оргкомітету конференції з артеріальної гіпертензії електронною поштою за адресою sirenkoyu@gmail.com з поміткою «Конкурс молодих вчених». Довідку з місця роботи необхідно надіслати також електронною поштою на вказану адресу. 
2. Один учасник може подати на конкурс лише одну роботу. 
3. Бажане подання роботи на конкурс від одного автора або в співавторстві з науковим керівником. Як виняток на конкурс може бути подана робота від колективу авторів. У такому разі прізвище учасника конкурсу вказується першим у списку авторів. Премія та винагорода присуджуються лише першому автору наукової роботи.
4. Участь у конкурсі безкоштовна.

Порядок розгляду конкурсних робіт

1. Рішення про присудження премії переможцям приймається членами конкурсної комісії. До складу конкурсної комісії входять керівники секцій та члени програмного комітету конференції з артеріальної гіпертензії, що відбудеться 29 травня — 1 червня 2018 року в м. Одеса.
2. Реферати конкурсних робіт розсилаються членам конкурсної комісії для проведення заочної експертизи. Кожен член комісії подає в конкурсну комісію висновки експертизи за 10-бальною шкалою. 
3. За умовами конкурсу робота має бути подана у вигляді усної доповіді на секції молодих вчених особисто конкурсантом. На конкурс буде відібрано п’ять доповідей за результатами розгляду експертами конкурсних рефератів. 
4. Після закінчення секції молодих вчених конкурсна комісія проводить робочу нараду, на якій з п’яти доповідей вибирає три найкращі роботи молодих вчених з урахуванням виконання усіх вимог поданої роботи на конкурс відповідно до положення про проведення конкурсу, висновків заочної експертизи та відкритого обговорення та визначає переможців конкурсу. 
5. Нагородження переможців конкурсу молодих вчених проводиться під час урочистої церемонії закриття конференції. 
6. Інформація про результати конкурсу буде опублікована на сайті ГО «Всеукраїнська антигіпертензивна асоціація» та журналі «Артеріальна гіпертензія». 

Винагороди

Перша премія — участь у літній школі молодих вчених Європейського товариства з артеріальної гіпертензії у 2019 році (дата та місце проведення будуть оголошені додатково) за підтримки Асоціації кардіологів України, ГО «Всеукраїнська антигіпертензивна асоціація» (голова — професор Ю.М. Сіренко), відділу симптоматичних гіпертензій при ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України.
Друга премія — участь в Українській конференції з артеріальної гіпертензії у травні 2019 року (дата та місце проведення будуть оголошені додатково) та участь у конкурсі для участі в літній школі молодих вчених Європейського товариства з артеріальної гіпертензії в наступних роках (дата та місце проведення будуть оголошені додатково) за підтримки Асоціації кардіологів України, ГО «Всеукраїнська антигіпертензивна асоціація» (голова — професор Ю.М. Сіренко), відділу симптоматичних гіпертензій при ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України.
Третя премія — передплата на два журнали на вибір від Видавничого дому «Заславський» на 2019 рік за підтримки ГО «Всеукраїнська антигіпертензивна асоціація» (голова — професор Ю.М. Сіренко), відділу симптоматичних гіпертензій при ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України та Видавничого дому «Заславський».

Правила оформлення реферату та анкети

Додаток 1
Реферат має бути подано українською мовою, текст не більше двох сторінок, правила оформлення такі, як і для тез.
Анкета (є обов’язковою та розташовується в тому файлі, що і реферат, на першій сторінці перед основним текстом реферату):
1) прізвище, ім’я, по батькові повністю; 
2) дата народження;
3) місце роботи або навчання (включаючи назву закладу);
4) посада, вчене звання, ступінь;
5) електронна адреса, телефон, факс, поштова адреса для переписки;
6) назва секції;
7) заявлений вид участі в рамках конференції: усна доповідь, стендова доповідь.
Реферат з анкетою необхідно надіслати до оргкомітету електронною поштою вкладеним файлом на адресу sirenkoyu@gmail.com
У темі електронного листа вказуються прізвище та ініціали автора зі словами: «Конкурс молодих учених 2018_Ivanov I.I.».
Назва вкладеного файлу: прізвище та ініціали автора латиницею, наприклад Ivanov I.I._ref.

Склад комісії:

1. Професор Коваль Олена Акиндинівна
2. Професор Целуйко Віра Йосипівна
3. Професор Лутай Михайло Іларіонович
4. Професор Коваль Сергій Миколайович
5. Професор Андрієвська Світлана Олексіївна
6. Професор Більченко Олександр Вікторович
7. Професор Жарінов Олег Йосипович
8. Доктор медичних наук Радченко Ганна Дмитрівна
9. Доктор медичних наук Міщенко Лариса Анатоліївна  

Similar articles


Back to issue