Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 19, №1, 2018

Back to issue

Clinical and diagnostic value of biomechanical walking disorders in patients with initial stages of coxarthrosis

Authors: Луцишин В.Г.
Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Проведено дослідження основних параметрів ходи у 105 пацієнтів із початковими стадіями коксартрозу. Функцію ходьби досліджували за допомогою електронної системи GAITRite®. Виявлено, що початкові розлади ходи у вигляді незначного порушення симетричності параметрів ходи наявні у хворих із I стадією коксартрозу. Причиною змін якості ходи у хворих із I стадією захворювання є зміни адаптивного характеру, коли хворий робить пересування більш обережним, уникаючи провокації болю. У хворих із II стадією захворювання симетричність параметрів ходи нижче, ніж у хворих із I стадією, крім цього з часом тривалість опори компенсаторно збільшується, що свідчить про фізіологічну корекцію ходи. Зниження якості ходи зумовлене не лише поведінковими змінами, але і приєднанням власне рухових порушень внаслідок змін функції ураженого суглоба.

Проведено исследование основных параметров ходьбы у 105 пациентов с начальными стадиями коксартроза. Функцию ходьбы исследовали с помощью электронной системы GAITRite®. Выявлено, что начальные расстройства ходьбы в виде незначительного нарушения симметричности параметров ходьбы присутствуют у больных с I стадией коксартроза. Причиной изменений качества ходьбы у больных с I стадией заболевания является исключительно изменения адаптативного характера, при которой больной делает передвижение более осторожным, во избежание провокации боли. У больных с II стадией заболевания симметричность параметров ходьбы ниже, чем у больных с I стадией, кроме того со временем продолжительность опоры компенсаторно увеличивается, что свидетельствует о физиологической коррекции ходьбы. Вклад в снижение качества ходьбы вносят не только поведенческие изменения, но и присоединяются двигательные нарушения вследствие изменений функции пораженного сустава.

Basic parameters of walking were studied in 105 patients with the initial stages of coxarthrosis. The walking function was examined using the GAITRite® electronic system. It was revealed that the initial walking disorders in the form of a slight asymmetry of walking parameters are present already in patients with stage I coxarthrosis. The cause for the changes in the quality of walking in patients with stage I of the disease is exclusively adaptive changes, when the patient makes the movements more cautious to avoid provocation of pain. In patients with stage II of the disease, the symmetry of walking parameters is lower than in patients with stage I, besides, the duration of support increases with time, which indicates a physiological correction of walking. Deterioration in the quality of walking is caused not only by behavioral changes, but also by motor disorders due to changes in the affected joint function.


Keywords

коксартроз; кульшовий суглоб; хода; GAITRite®

коксартроз; тазобедренный сустав; ходьба; GAITRite®

coxarthrosis; hip joint; GAITRite®


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Бадокин В.В. Значение воспаления в развитии и течении остеоартроза // Здоров’я України. — 2010. — № 19(248). — С. 26-28.
2. Берглезов М.А., Андреева Т.М. Остеоартроз (этиология, патогенез) // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. — 2006. — № 4. — С. 79-86.
3. Гордійчук О.О. Динаміка розвитку неврологічного дефіциту, порушень функції ходьби та когнітивних функцій у хворих на множинний склероз: автореф. дис… канд. техн. наук: 14.01.15 «Нервові хвороби» / О.О. Гордійчук. — К., 2011. — С. 20 [1] с.
4. Alshameeri Z., Khanduja V. The effect of femoro-acetabular impingement on the kinematics and kinetics of the hip joint // Int. Orthop. — 2014. — Vol. 38, № 8. — Р. 1615-1620.
5. Brisson N., Lamontagne M., Kennedy M.J., Beaule P.E. The effects of cam femoroacetabular impingement corrective surgery on lower-extremity gait biomechanics // Gait. Posture. — 2013. — Vol. 37, № 2. — Р. 258-263. 
6. Byrd J.W., Jones K.S. Prospective Analysis of Hip Arthroscopy with 10-year Followup // Clin. Orthop. Relat. Res. — 2010. — Vol. 468, № 3. — Р. 741-746.
7. Diamond L.E., Wrigley T.V., Bennell K.L. et al. Hip joint biomechanics during gait in people with and without symptomatic femoroacetabular impingement // Gait Posture. — 2016. — Vol. 43. — Р. 198-203. 
8. Kennedy M.J., Lamontagne M., Beaule P.E. Femoroacetabular impingement alters hip and pelvic biomechanics during gait Walking biomechanics of FAI // Gait. Posture. — 2009. — Vol. 30, № 1. — Р. 41-44. 
9. Kumar D., Dillon A., Nardo L. et al. Differences in the association of hip cartilage lesions and cam-type femoroacetabular impinge-ment with movement patterns: a preliminary study // PMR. — 2014. — Vol. 6, № 8. — Р. 681-689.

Similar articles

Biomechanical walking features in patients with coxarthrosis by the GAITRite system data Part 2. The time parameters of walking
Authors: Страфун С.С.(1), Фіщенко О.В.(2), Карпінська О.Д.(3)
(1) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця, Україна
(3) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 19, №2, 2018
Date: 2018.06.06
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Biomechanical walking features in patients with coxarthrosis by the GAITRite system data  Part 1. The geometric parameters of walking
Authors: Страфун С.С.(1), Фіщенко О.В.(2), Карпінська О.Д.(3)
(1) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця, Україна
(3) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 19, №1, 2018
Date: 2018.04.16
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Clinical study of walking parameters in patients with coxarthrosis according to GAITRite system
Authors: Страфун С.С.(1), Фіщенко О.В.(2), Московко Г.С.(2), Карпінська О.Д.(3)
1 - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
2 - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
3 - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 19, №6, 2018
Date: 2019.01.15
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Аналіз часових параметрів кроку хворих з ушкодженнями гомілковостопного суглоба
Authors: Карпінська О.Д., Карпінський М.Ю., Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України, м. Харків, Демчук Р.М., Фіщенко В.О., Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
"Тrauma" Том 13, №3, 2012
Date: 2013.01.14
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue