Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №1, 2018

Back to issue

Інформаційний лист Про нововведення в системі охорони здоров’я Алгоритм діагностики остеопорозу та його ускладнень на вторинному (спеціалізованому) рівні медичної допомоги

Authors: Поворознюк В.В., Григор’єва Н.В., Дзерович Н.І., Балацька Н.І., Бистрицька М.А., Поворознюк Вас.В., Мусієнко А.С., Іваник О.С.
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version

Суть впровадження: алгоритм діагностики остеопорозу на вторинному (спеціалізованому) рівні медичної допомоги шляхом визначення показників мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) методом двохфотонної рентгенівської абсорбціометрії (ДРА), ультразвукової кісткової денситометрії (УЗД) та рентгенівської остеоденситометрії (РОД), визначення ризику переломів з застосуванням української версії FRAX, визначення рівня вітаміну D у сироватці крові.
Пропонується для впровадження в практику роботи лікарів-терапевтів, геріатрів, ревматологів, травматологів-ортопедів, ендокринологів. 
Мінеральна щільність кісткової тканини — одна з основних детермінант міцності кісткової тканини й ризику переломів, за рахунок якої забезпечується 70–75 % міцності кістки. Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, сучасна діагностика остеопорозу базується на визначенні МЩКТ методом ДРА (на рівні поперекового ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Інформаційний лист. Про нововведення в системі охорони здоров’я. Спосіб оцінки ризику остеопорозу та його ускладнень
Authors: Поворознюк В.В., Григор’єва Н.В., Дзерович Н.І., Бистрицька М.А., Поворознюк Вас.В., Мусієнко А.С., Солоненко Т.Ю.
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №6 (655), 2018
Date: 2018.06.05
Sections: Specialist manual
Українська версія FRAX: критерії діагностики й лікування остеопорозу
Authors: Поворознюк В.В.(1), Григор’єва Н.В.(1), Kanis J.A.(2), Johansson H.(2), McCloskey E.V.(2)
(1) — Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — University of Sheffield Medical School, Beech Hill Road, Sheffield S10 2RX, UK

"News of medicine and pharmacy" №2 (714), 2020
Date: 2020.03.31
Sections: Clinical researches
Українська версія FRAX: від створення до валідизації
Authors: Поворознюк В.В.(1), Григор’єва Н.В.(1), Kanis J.A.(2), McCloskey E.V.(2), Johansson H.(2)
(1) — Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Центр метаболічних захворювань кісток, Медична школа Університету Шеффілда, м. Шеффілд, Великобританія

"News of medicine and pharmacy" 16 (596) 2016
Date: 2017.01.24
Sections: Specialist manual

Back to issue