Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №1, 2018

Back to issue

XI Міжнародна конференція молодих учених «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвячена пам’яті професора Є.П. Подрушняка

23–24 лютого 2018 року в місті Києві на базі ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» відбулась ХІ Міжнародна конференція молодих учених «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвячена пам’яті проф. Є.П. Под–рушняка. 

Біографічні дані.

 З 1961 по 1992 рік Под–рушняк Євген Павлович був науковим керівником клінічного відділу вікових змін та захворювань опорно-рухового апарату Інституту геронтології АМН України, з 1997 року — віце-президентом Української асоціації остеопорозу, з 1999 року — директором Українського науково-медичного центру проблем остеоартрології. За своє життя Євген Павлович отримав численні нагороди. Зокрема, орден «Великої Вітчизняної війни» І ступеня у 1985 році, орден «За мужність» та медаль «За відвагу» у 1994 році, медаль «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» у 1945 році. Він був не лише талановитим науковцем, а й досвідченим лікарем, який відзначався великою повагою серед пацієнтів. Колеги Євгена Павловича поважали його за високий професіоналізм та завдячували йому за отриманий досвід.
Конференцію відкрив доктор медичних наук, професор В.В. Поворознюк, звернувшись до учасників із привітанням та розповіддю про діяльність та життєвий шлях професора Є.П. Подрушняка, зробивши в деталях акценти на визначні дати та події в науковій діяльності вченого. Академік В.В. Безруков зазначив вагомість проведення таких конференцій для молоді та розповів про видатні заслуги Євгена Павловича перед вітчизняною наукою та медициною. 
У конференції взяли участь 16 вітчизняних молодих науковців: 
1. Білозерцев Олександр Андрійович — лікар-інтерн кафедри ортопедії та травматології № 1 ДУ «Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика», м. Київ, Україна. Тема роботи: «Остеоартроз колінного суглоба, сучасні підходи до лікування». Науковий керівник — д.м.н., проф. В.В. Поворознюк.
2. Вакулич Мирослав Володимирович — клінічний ординатор кафедри ортопедії і травматології НМУ ім. О.О. Богомольця, Інститут ортопедії та травматології НАМН України, м. Київ, Україна. Тема роботи: «Технологія комбінованої аутопластики дефектів кісткової тканини у системі відновного лікування постраждалих з множинними вогнепальними переломами довгих кісток». Науковий керівник — д.м.н., проф. О.А. Бур’янов.
3. Гринівецький Олександр Володимирович — лікар ортопед-травматолог, Інститут ортопедії та травматології НАМН України, відділення функціональної діагностики. Тема роботи: «Мінеральна щільність кісткової тканини та рівень вітаміну D у жінок різного віку». Наукові керівники — д.м.н. О.Г. Гайко та д.м.н., проф. В.В. Поворознюк.
4. Диденкул Наталія Василівна — аспірант кафедри акушерства і гінекології № 2, Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна. Тема роботи: «Витамин D-статус и особенности полиморфизма его рецепторов у беременных с перинатальным инфицированием и дисфункцией плаценты». Науковий керівник — д.м.н. Г.С. Манасова.
5. Зав’ялова Марія Дмитрівна — клінічний ординатор кафедри сімейної медицини, Інститут сімейної медицини, ДУ «Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика», м. Київ, Украї–на. Тема роботи «Розповсюдження дефіциту та недостатності вітаміну D у хворих на ревматоїдний артрит». Науковий керівник — д.м.н., проф. Л.В. Хіміон.
6. Лазарєва Катерина Павлівна — аспірант кафедри внутрішньої медицини № 2 ДУ «Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця», м. Київ, Україна.
Тема роботи: «Зв’язок показників пульсової хвилі та рівня 25(ОH) вітаміну D3 у пацієнток літнього віку з неускладненою артеріальною гіпертензією». Наукові керівники — д.м.н., проф. К.М. Амосова, д.м.н., проф. В.В. Поворознюк.
7. Левицький Євгеній Анатолійович — студент ІV курсу медичного факультету ДУ «Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця», м. Київ, Україна. Тема роботи: «Зміна кута латерального нахилу при нестабільності надколінка». Науковий керівник — д.м.н., проф. О.А. Бур’янов.
8. Морозюк Дмитро Михайлович — аспірант кафедри травматології, ортопедії та ВПХ, ДУ «Донець–кий національний медичний університет», м. Лиман, Украї–на. Тема роботи: «Наш перший досвід оперативного лікування застарілого пошкодження дистального міжгомілкового синдесмозу з використанням гелевої форми тромбоцитарної аутоплазми». Науковий керівник — д.м.н. Ф.В. Климовицький.
9. Мусієнко Анна Сергіївна — молодший науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна. Тема роботи: «Вікові особливості мінеральної щільності та якості кісткової тканини у чоловіків». Науковий керівник — д.м.н., проф. В.В. Поворознюк.
10. Прутіян Тетяна Леонідівна — аспірант кафед–ри професійної патології, клінічної лабораторної та функціональної патології, Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна. Тема роботи: «Поширеність остеопорозу у жінок із артеріальною гіпертензією та ожирінням, які працюють у несприятливих умовах виробництва». Науковий керівник — д.м.н., проф. О.М. Ігнатьєв.
11. Ніколова Ольга Михайлівна — аспірант кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації ВНМУ ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна. Тема роботи: «Різноспрямовані векторні шляхи метаболізму вітаміну D, як модифікатори його взаємодії з лікарськими засобами». Науковий керівник — д.м.н., проф. О.О. Яковлева.
12. Рибіна Олена Сергіївна — молодший науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна. Тема роботи: «Показники функціонального тестування, вертебрального больового синдрому та якості життя у жінок старших вікових груп з остеопоротичними переломами тіл хребців». Науковий керівник — д.м.н., проф. Н.В. Григор’єва.
13. Сиваченко Юлія Вікторівна — аспірант кафедри дитячих і підліткових захворювань, ДУ «Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика», м. Київ, Україна. Тема роботи: «Антропометричні характеристики, мінеральна щільність та якість кісткової тканини, рівень 25(ОН)D у дітей шкільного віку». Наукові керівники — д.м.н., проф. Г.В. Бекетова та д.м.н., проф. В.В. Поворознюк.
14. Сидоренко Наталя Сергіївна — клінічний ординатор кафедри сімейної медицини та загальної практики Одеського національного медичного університету, м. Одеса, Україна. Тема роботи: «Статус вітаміну D у пацієнтів з бронхіальною астмою на фоні ожиріння в Одеському регіоні». Науковий керівник — д.м.н., проф. В.І. Величко.
15. Травінський Андрій Федорович — асистент кафедри травматології та ортопедії ДУ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна. Тема роботи: «Ендо–стальна стимуляція перебудови асептичного некрозу головки стегнової кістки». Науковий керівник — д.м.н., проф. В.С. Сулима.
16. Шаповалов Вадим Сергійович — студент ІV курсу медичного факультету ДУ «Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця», м. Київ, Україна. Тема роботи: «Заміщення кісткових дефектів біоактивним склом в експериментальних та клінічних умовах». Науковий керівник — д.м.н., професор О.А. Бур’янов.
Оцінювали роботи конкурсантів члени журі (проф., акад. НАМНУ Безруков В.В., к.м.н. Бурчинський С.Г., проф. Бур’янов О.А., проф. Дедух Н.В., д.м.н. Дзерович Н.І., д.м.н. Манасова Г.С., к.м.н. Орлов М.С., проф. Поворознюк В.В., к.ф.н. Поворознюк Р.В., проф. Сулима В.С.) протягом двох днів з урахуванням таких критеріїв, як оформлення рефератів відповідно до тематики доповіді, виступ українською та англійською мовами.
Усі доповіді учасників конференції були надзвичайно цікавими, змістовними та пізнавальними. 
І місце розділили два учасники конкурсу: А.С. Мусієнко, наукова робота «Вікові особливості мінеральної щільності та якості кісткової тканини у чоловіків», та А.Ф. Травінський, наукова робота «Ендостальна стимуляція перебудови асептичного некрозу головки стегнової кістки».
ІІ місце у конкурсі посів В.С. Шаповалов із науковою роботою «Заміщення кісткових дефектів біоактивним склом в експериментальних та клінічних умовах».
ІІІ місце вибороли К.П. Лазарєва, наукова робота «Зв’язок показників пульсової хвилі та рівня 25(ОH) вітаміну D3 у пацієнток літнього віку з неускладненою артеріальною гіпертензією», та Є.А. Левицький, наукова робота «Зміна кута латерального нахилу при нестабільності надколінка».
Всі конкурсанти отримали сертифікати учасників, а переможці були нагороджені грамотами. 
Диплом переможця конкурсу «Краща клінічна робота» пам’яті видатного лікаря Орлової Олени Василівни отримав М.В. Вакулич, наукова робота «Технологія комбінованої аутопластики дефектів кісткової тканини у системі відновного лікування постраждалих з множинними вогнепальними переломами дов–гих кісток».
Підготувала А.С. Мусієнко 

Similar articles

IX International Conference of Young Scientists «Musculoskeletal Diseases and Age» Is Devoted to the Memory of Professor Ye.P. Podrushniak
Authors: Приймич У. І. - ДУ “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України” м. Київ, Україна
"Pain. Joints. Spine." 2 (22) 2016
Date: 2016.08.22
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums

Back to issue