Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" №3 (59), 2018

Back to issue

Про нові європейські рекомендації з артеріальної гіпертензії після їх першої презентації (коментар)

Authors: Сіренко Ю.М.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Specialist manual

print version

На щорічному конгресі Європейського товариства гіпертензії в Барселоні (Іспанія) 9 червня 2018 року були вперше оприлюднені рекомендації Європейського товариства гіпертензії та Європейського товариства кардіологів. Сесія включала 12 доповідей, присвячених різним аспектам класифікації, діагностики й лікування артеріальної гіпертензії (АГ). На даний момент автори відмовилися від оприлюднення друкованої версії рекомендацій — обіцяють надати після серпневого Європейського конгресу кардіологів у Мюнхені. Проте показаного в Барселоні достатньо для того, що зробити деякі попередні висновки й зрозуміти, що нам треба багато чого зробити для того, щоб національні настанова й протокол у принципі відповідали духу європейських рекомендацій, але при цьому й враховували наші національні особливості, у тому ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Про нові європейські рекомендації з артеріальної гіпертензії після їх першої презентації (коментар)
Authors: Сіренко Ю.М., д.м.н., професор
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №9 (661), 2018
Date: 2018.09.10
Sections: Specialist manual
Authors: Мітченко О.І., Лутай М.І. Робоча група з проблем метаболічного синдрому, діабету та серцево-судинних захворювань: Мітченко О.І. (Київ) — модератор, Корпачов В.В. (Київ) — модератор, Лутай М.І. (Київ), Свіщенко Є.П. (Київ), Сіренко Ю.М. (Київ), Маньков- ський Б.М. (Київ), Ковальова О.М. (Харків), Туров- ська Т.В. (Донецьк), Багрій А.Е. (Донецьк), Коваль С.М. (Харків), Соколова Л.К. (Київ), Талаєва Т.В. (Київ), Паньків В.І. (Київ) Робоча група з проблем атеросклерозу та хронічних форм ІХС: Лутай М.І. (Київ) — модератор, Мітченко О.І. (Київ), Волков В.І. (Харків), Коваль О.А. (Дніпропетровськ), Рішко М.М. (Ужгород), Маньковський Б.М. (Київ), Середюк Н.М. (Івано-Франківськ), Фуркало М.К. (Київ), Целуйко В.Й. (Харків), Смирнова І.П. (Київ) Рецензенти: акад. НАМН України, проф. Дзяк Г.В. (Дніпропетровськ), акад. НАМН України, проф. Коркушко О.В. (Київ)
International journal of endocrinology 6 (38) 2011
Date: 2011.11.09
Categories: Endocrinology

Back to issue