Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" №3 (59), 2018

Back to issue

Функціональний нирковий резерв як предиктор прогресування ураження нирок

Authors: Хіміон Л.В., Тимощук Л.С.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Clinical researches

print version

Мета: визначити функціональний стан нирок у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (ЕАГ) I стадії з різним сумарним ризиком серцево-судинних ускладнень (ССУ) і оцінити вплив ранньої медикаментозної терапії (призначення блокатора рецепторів ангіотензину ІІ (олмесартан)) на динаміку змін функціонального ниркового резерву (ФНР).
Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 80 пацієнтів із встановленим діагнозом ЕАГ І стадії I–II ступенів, віком від 18 до 60 років (жінок — 28 (35 %), середній вік — 40,1 (35,0–56,0) року; чоловіків — 57 (71 %), середній вік — 40,2 (37,0–53,0) року). Середня тривалість ЕАГ І стадії становила 3,5 (1,2–5,0 ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Вплив варіабельності артеріального тиску на функціональний нирковий резерв при есенціальній артеріальній гіпертензії I стадії
Authors: Хіміон Л.В., Тимощук Л.С.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Hypertension" 3 (53) 2017
Date: 2017.07.24
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Drug Treatment of Diabetic Nephropathy on Hyperfiltration Stage
Authors: Skaliy N.M. - Department of Nephrology and RRT of National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
"Kidneys" 1 (15) 2016
Date: 2016.03.10
Categories: Nephrology
Sections: Specialist manual
Pathophysiological and Methodological Aspects of Determining Renal Functional Reserve in Clinical Nephrology
Authors: Kravchuk A.V., Nykytenko O.P., Sirman V.M., Kuznietsova K.S., Romaniv L.V., Hozhenko A.I. - State Enterprise «Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Healthcare of Ukraine», Odessa, Ukraine
"Kidneys" 1 (15) 2016
Date: 2016.03.09
Categories: Nephrology
Sections: Clinical researches
Функціональний нирковий резерв: фізіологічне значення функціонального ниркового резерву та обґрунтування методики його визначення
Authors: Гоженко А.І., Кравчук А.В., Сірман В.М., Никитенко О.П., Романів Л.В. - Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України», м. Одеса
"Kidneys" 4 (14) 2015
Date: 2016.01.18
Categories: Nephrology
Sections: Specialist manual

Back to issue