Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" №3 (59), 2018

Back to issue

Функціональний нирковий резерв як предиктор прогресування ураження нирок

Authors: Хіміон Л.В., Тимощук Л.С.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Clinical researches

print version

Мета: визначити функціональний стан нирок у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (ЕАГ) I стадії з різним сумарним ризиком серцево-судинних ускладнень (ССУ) і оцінити вплив ранньої медикаментозної терапії (призначення блокатора рецепторів ангіотензину ІІ (олмесартан)) на динаміку змін функціонального ниркового резерву (ФНР).
Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 80 пацієнтів із встановленим діагнозом ЕАГ І стадії I–II ступенів, віком від 18 до 60 років (жінок — 28 (35 %), середній вік — 40,1 (35,0–56,0) року; чоловіків — 57 (71 %), середній вік — 40,2 (37,0–53,0) року). Середня тривалість ЕАГ І стадії становила 3,5 (1,2–5,0 ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue