Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" №3 (59), 2018

Back to issue

Функціональний стан нирок у хворих на резистентну артеріальну гіпертензію: взаємозв’язок з гуморальними факторами регуляції артеріального тиску

Authors: Сербенюк К.І., Міщенко Л.А., Матова О.О., Шеремет М.Ю.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Clinical researches

print version

Мета: вивчення особливостей взаємозв’язку функціонального стану нирок з нейрогуморальними факторами у хворих з резистентним перебігом АГ.
Матеріали та методи. У дослідження включені 204 хворі на гіпертензійну хворобу (ГХ) ІІ та ІІІ стадії, у тому числі 82 жінки і 122 чоловіки віком від 22 до 75 років (у середньому 49,9 ± 0,9 року). Враховуючи дані вимірювань офісного та амбулаторного артеріального тиску після лікування фіксованими дозами комбінації периндоприлу/індапаміду/амлодипіну 10/2,5/10 протягом 3 місяців, усі пацієнти були розподілені на дві групи: у першу (контрольну) групу ввійшов 121 хворий на ГХ з контро–льованою артеріальною гіпертензією (АГ), у ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Features of target organ damage in patients with resistant arterial hypertension
Authors: Міщенко Л.А., Купчинська О.Г., Матова О.О., Сербенюк К.І., Гулкевич О.В., Радченко В.В.
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ, Україна

"Hypertension" Том 13, №3, 2020
Date: 2020.06.26
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Structure of patients with resistant arterial hypertension
Authors: Рековець О.Л., Tорбас O.O., Кушнір С.М., Пономарева Г.В., Примак Г.Ф., Граніч В.М., Крушинська Н.А., Поліщук С.А., Сидоренко П.І., Сіренко Ю.М.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" №1 (57), 2018
Date: 2018.03.28
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Authors: Безродний В.Б., Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» АМН України, м. Київ
"Hypertension" 4(18) 2011
Date: 2011.09.12
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy

Back to issue