Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" №3 (59), 2018

Back to issue

Підвищення ефективності лікування резистентної гіпертонії за допомогою фіксованої комбінації 3-компонентної антигіпертензивної терапії

Authors: Шеремет М.Ю., Міщенко Л.А., Матова О.О., Сербенюк К.І.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Clinical researches

print version

Матеріали та методи. У дослідження було включено 180 пацієнтів, у яких за даними анамнезу, клінічного статусу та обстежень було встановлено попередній діагноз резистентної артеріальної гіпертензії (РАГ), яка була підтверджена за результатами амбулаторного добового моніторування артеріального тиску (АТ). Пацієнти отримували в середньому 4,1 ± 0,3 антигіпертензівного препарату, переважно у вигляді вільних комбінацій. Після чого всім пацієнтам призначали стандартну 3-компонентну антигіпертензійну терапію: фіксовану комбінацію (ФК) периндоприл 10 мг/індапамід 2,5 мг/амлодипін 10 мг (108 хворих) або валсартан 320 мг/гідрохлортіазид 25 мг/амлодипін 10 мг (72 хворі) протягом 3 місяців. Прихильність до терапії оцінювали за опитувальником Моріскі — Гріна на ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Structure of patients with resistant arterial hypertension
Authors: Рековець О.Л., Tорбас O.O., Кушнір С.М., Пономарева Г.В., Примак Г.Ф., Граніч В.М., Крушинська Н.А., Поліщук С.А., Сидоренко П.І., Сіренко Ю.М.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" №1 (57), 2018
Date: 2018.03.28
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
резистентна артеріальна гіпертензія: еволюція діагностичних і лікувальних підходів
Authors: Скибчик В.А., Бабляк С.Д., Матвієнко Ю.О. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
"Hypertension" 5(25) 2012
Date: 2013.02.25
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy
Sections: Specialist manual
Open-label single center clinical trial of early-morning blood pressure reduction  in patients with mild to moderate hypertension with controlled office blood pressure  and uncontrolled morning blood pressure surge by telmisartan (Telsartan) therapy  with or without combination with hydrochlorothiazide and/or amlodipine: RANOK study results  (Control of Morning Blood Pressure in Patients with Uncontrolled Surge)
Authors: Рековець О.Л., Сіренко Ю.М., Торбас О.О., Кушнір С.М., Примак Г.Ф.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ, Україна

"Hypertension" №3-4 (65-66), 2019
Date: 2019.09.30
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Authors: Сіренко Ю.М., Рековець О.Л., Візир В.А., Тащук В.К., Курята А.В., Карапетян К.Г., Фролова Е.А. від імені групи дослідників
"Hypertension" 3(11) 2010
Date: 2010.08.15
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy

Back to issue