Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Hypertension" №3 (59), 2018

Back to issue

Підвищення ефективності лікування резистентної гіпертонії за допомогою фіксованої комбінації 3-компонентної антигіпертензивної терапії

Authors: Шеремет М.Ю., Міщенко Л.А., Матова О.О., Сербенюк К.І.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Clinical researches

print version

Матеріали та методи. У дослідження було включено 180 пацієнтів, у яких за даними анамнезу, клінічного статусу та обстежень було встановлено попередній діагноз резистентної артеріальної гіпертензії (РАГ), яка була підтверджена за результатами амбулаторного добового моніторування артеріального тиску (АТ). Пацієнти отримували в середньому 4,1 ± 0,3 антигіпертензівного препарату, переважно у вигляді вільних комбінацій. Після чого всім пацієнтам призначали стандартну 3-компонентну антигіпертензійну терапію: фіксовану комбінацію (ФК) периндоприл 10 мг/індапамід 2,5 мг/амлодипін 10 мг (108 хворих) або валсартан 320 мг/гідрохлортіазид 25 мг/амлодипін 10 мг (72 хворі) протягом 3 місяців. Прихильність до терапії оцінювали за опитувальником Моріскі — Гріна на етапі первинного обстеження та через 3 місяці лікування фіксованою комбінацією антигіпертензивних препаратів.
Результати. На момент первинного обстеження офісний систолічний АТ (САТ) в середньому становив 158,1 ± 1,2 мм рт.ст., діастолічний АТ (ДАТ) — 91,03 ± 0,9 мм рт.ст. Через 3 міс. лікування ФК блокатор РААС/діуретик/антагоніст кальцію резистентний перебіг АГ було підтверджено у 78 пацієнтів, у 102 пацієнтів було досягнуто цільового рівня АТ за даними як офісних, так і амбулаторних вимірювань. Середній вік пацієнтів з РАГ становив 52,4 ± 1,2 року і достовірно не відрізнявся від віку хворих групи контролю — 49,8 ± 1,6 року. В обох групах переважали чоловіки: 60,5 % — серед пацієнтів з РАГ і 62,6 % — у контрольній групі. У групі псевдорезистентної АГ (ПРАГ) офісний САТ зменшився на 21 %, ДАТ — на 19,5 %, середньоденний САТ і ДАТ — на 15,2 та 14 % відповідно, середньонічний — на 16,7 та 16,4 % відповідно. У групі РАГ офісний САТ знизився на 13,2 %, ДАТ — на 9 %, середньоденний САТ і ДАТ — на 10,3 і 8,7 % відповідно, середньонічний — на 11,1 і 10,2 % відповідно (табл. 1). 
Результати опитування за Моріскі — Гріном показали, що терапія фіксованою комбінацією значно підвищує рівень прихильності пацієнта до терапії. Ретроспективно за опитувальником Моріскі — Гріна оцінювали прихильність до лікування ФК, пацієнти з групи ПРАГ мали 1,4 ± 0,1 бала, пацієнти з групи РАГ — 1,3 ± 0,1 бала (р ˂ 0,05). Після 3-місячної терапії ФК прихильність до терапії зросла в групі ПРАГ до 2,6 ± 0,2 бала, у групі РАГ — 2,5 ± 0,2 бала (р ˂ 0,005 в обох групах).
Висновки. Таким чином, призначення 3-компонентної ФК блокатор РААС/діуретик/блокатор кальцієвого каналу сприяє поліпшенню прихильності до лікування, що, ймовірно, відбивається на ефективності лікування хворих на АГ. Можливо, застосування 3-компонентних ФК у пацієнтів з попереднім діагнозом РАГ допоможе досягти ефективного контролю АТ й зменшити потребу у додаванні 4-го антигіпертензивного препарату для досягнення цільового АТ.


Back to issue