Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 52, №3, 2018

Back to issue

An educator Olha Kosach-Kryvyniuk — zemstvo doctor in Katerynoslav region on the 140th anniversary of her birth)

Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Нistory of medicine

print version


Summary

Розглянуто зв’язок представників родини Косачів-Кривинюків з Катеринославом. Висвітлена роль однієї з перших жінок — земських лікарів на Катеринославщині Ольги Косач-Кривинюк (молодшої сестри Лесі Українки) в наданні медичної допомоги населенню. Показано внесок Ольги Косач-Кривинюк у розвиток національної культури, літератури та просвітницького руху на Катеринославщині.

Представлена связь представителей семьи Косачей-Кривинюк с Екатеринославом. Раскрыта роль одной из первых женщин — земских врачей на Екатеринославщине Ольги Косач-Кривинюк (младшей сестры Леси Украинки) в оказании медицинской помощи населению. Показан вклад Ольги Косач-Кривинюк в развитие национальной культуры, литературы и просветительского движения на Екатеринославщине.

The connection between representatives of Kosach-Kryvyniuks family and Katerynoslav has been presented. The role of one of the first female zemstvo doctors in Katerynoslav region, Olha Kosach-Kryvyniuk (younger sister of Lesia Ukrainka), has been considered within the context of providing medical assistance to people. The contribution of Olha Kosach-Kryvyniuk into the development of national culture, literature and educating movement in Katerynoslav region has been shown.


Keywords

Ольга Косач-Кривинюк; патронажний земській лікар; Олена Пчілка; Леся Українка; Катеринослав

Ольга Косач-Кривинюк; патронажный земский врач; Елена Пчилка; Леся Украинка; Екатеринослав

Olha Kosach-Kryvyniuk; patronage zemstvo doctor; Olena Pchilka; Lesia Ukrainka; Katerynoslav


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Українська літературна енциклопедія: В 5 томах / Відп. ред. І.О. Дзеверін. — К., 1995. — Т. 3. — С. 12.
2. Пчілка О. В гостях у Катеринослава (скорочено) // Сучасники про Яворницького. — Дніпропетровськ, 1995. — С. 30-33. 
3. Пчілка О. В гостях у Катеринослава // У старому Катеринославі. — Дніпропетровськ, 2001. — С. 8-24.
4. Абросимова С. Листи Олени Пчілки до Д.І. Яворницького / С. Абросимова, Ю. Мицик // Радянське літературознавство. — 1989. — № 7.
5. Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького. Листи діячів культури до Д.І. Яворницького. — Дніпропетровськ, 1999. — С. 234-242. 
6. Мірошниченко Л.П. Косачі на Катеринославщині / Л.П. Мірошниченко // Регіональне й загальне в історії: міжнародна наукова конференція, присвячена 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького та 90-літтю ХІІІ Археологічного з’їзду: тези. — Дніпропетровськ, 1995. — С. 194-195.
7. Чабан М. Косач-Кривинюк О.П.; Кривинюк М.В. // Діячі Січеславської «Просвіти» (1905–1921): бібліографічний словник. — Дніпропетровськ, 2002. — С. 256-260; 266-268. 
8. Чабан М. А, може, в Катеринославі будеш друкувати? // Вічний хрест на грудях землі. — Дніпропетровськ, 1993. — С. 8-14.
9. Василенко Н. Катеринослав у житті і творчості родини Драгоманових-Косачів // Музей і місто: обласна наукова конференція, присвячена 225-річчю м. Дніпропетровська. — Дніпропетровськ, 2003. — С. 34-39.
10. Чабан М. Великі в Катеринославі-Дніпропетровську / М. Чабан // Дніпропетровськ: минуле і сучасне. — Дніпропетровськ, 2001. — С. 331-339.
11. Рижков В. Попри те, що бюрократичні перепони «поховали» ініціативу створення // День. — 2 серпня 2013.

Similar articles

Doctors of Katerynoslav — members of Prosvita society To the 150th anniversary of the All-Ukrainian Prosvita society (1868–2018)
Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 52, №4, 2018
Date: 2019.01.24
Categories: Gastroenterology
Sections: Нistory of medicine
Research scientist Dmytro Yavornytskyi in the society of doctors
Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №2, 2017
Date: 2017.05.30
Categories: Gastroenterology
Sections: Нistory of medicine
Thirty years at the zemstvo work: touches to the portrait of Nadiia Potapivna Kyrpotenko, one of the first female doctors in the Katerynoslav area
Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 53, №2, 2019
Date: 2019.06.12
Categories: Gastroenterology
Sections: Нistory of medicine
From Nekhvoroshcha — into worlds Dedicated to the 150th anniversary of the birth of M.M. Luchnyk
Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) —  ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) —  ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 52, №2, 2018
Date: 2018.06.15
Categories: Gastroenterology
Sections: Нistory of medicine

Back to issue