Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 13, №6, 2018

Back to issue

Резолюція XX (щорічної) Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова 19–21 вересня 2018 року (м. Харків)

ХХ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України професора В.М. Сідельникова, відбулась 19–21 вересня у м. Харкові на базі Харківського національного медичного університету.
Зазначена конференція є традиційною та проходить під егідою МОЗ України, Асоціації педіатрів України, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Цього року в її роботі брали участь 1400 дитячих та сімейних лікарів, були представлені педіатричні кафедри усіх закладів вищої освіти МОЗ України та всіх трьох академій післядипломної медичної освіти, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», ДУ «Інститут ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Юліш Є.І., Нагорна Н.В., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
"Child`s Health" 5 (26) 2010
Date: 2010.11.17
Categories: Pediatrics/Neonatology

Back to issue