Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

Украинский журнал хирургии 2 (37) 2018

Вернуться к номеру

Особливості хірургічного лікування грижі Гілмора

Авторы: Герич Г.І., Андрющенко Д.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Хирургия

Разделы: Клинические исследования

Версия для печати


Резюме

Наведений аналіз операційного лікування 46 пацієнтів із грижею Гілмора. Запропонований власний спосіб відкритого хірургічного лікування при грижі Гілмора, зумовленій розривом апоневрозу m.obliquus externus abdominis і рубцевим зміщенням нервів пахвинного каналу. Апробація цієї операції в клініці загальної хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького засвідчила, що вона є технічно простою у виконанні та забезпечує ретельне відновлення анатомічної структури пахвинного каналу. Висока клінічна ефективність розробленого способу втручання при грижі Гілмора дає підстави рекомендувати дану операцію для впровадження в широку медичну практику.

Приведен анализ оперативного лечения 46 пациентов с грыжей Гилмора. Предложен собственный способ хирургического лечения грыжи Гилмора, обусловленной разрывом апоневроза m.obliquus externus abdominis и рубцовым смещением нервов пахового канала. Апробация этой операции в клинике общей хирургии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого показала, что она является технически простой в выполнении и обеспечивает тщательное восстановление анатомической структуры пахового канала. Высокая клиническая эффективность разработанного способа вмешательства при грыже Гилмора дает основания рекомендовать данную операцию для внедрения в широкую медицинскую практику.

The article analyzes the methods of surgical treatment of Gilmore’s groin in 46 patients. New method of surgical treatment of Gilmore’s groin, caused by the rupture of aponeurosis of m.obliquus externus abdominis and inguinal nerve displacement, is presented. The clinical approbation in the clinic of general surgery at Danylo Halytskyi Lviv National Medical University indicates that this intervention is technically simple and provides a thorough restoration of the anatomical structure of the inguinal canal. High clinical effectiveness of surgical treatment for Gilmore’s gives grounds to recommend this new method for implementation in a wide medical practice.


Ключевые слова

грижа Гілмора; пахвинний канал; пахвинна ділянка; хірургічне лікування

грыжа Гилмора, паховый канал, паховая область, хирургическое лечение

Gilmore’s groin; inguinal canal; inguinal area; surgical treatment


Для ознакомления с полным содержанием статьи необходимо оформить подписку на журнал.


Список литературы

1. Ashby E.S. Chronic obscure groin pain is commonly caused by enthesopathy: ‘tennis elbow’ of the groin // Br. J. Surg. — 1994. — 81(11). — Р. 1632-1634.

2. Brannigan A.E., Kerin M.J., McEntee G.P. Gilmor’s groin repair in athletes // J. Orthopaedic & Sports Physical Therapy. — 2000. — 30(6). — Р. 329-332.

3. Gilmore O.J. Gilmore’s groin ten years experience of groin disruption // Sportsman Soft Tissue Trauma. — 1992. — 3(3). — Р. 12-14.

4. Bassini’s hernial repair and adductor longus tenotomy in the treatment of chronic groin pain in athletes / K. Van Der Donckt, F. Steenbrugge, K. Van Den Abbeele et al. // Acta Orthopaedica Belgica. — 2003. — 69(1). — Р. 35-41.

5. Brown W.H. III The Sports Hernia Operation // http://www.sportshernia.com/ sports-hernia-approach/sports-hernia-operation.php.

6. Герич І.Д., Андрющенко Д.В. Особливості діагностичної тактики при грижі Гілмора // Український журнал хірургії. — 2018. — № 1(36). — С. 42-46.

7. Патент № 63538. Спосіб лікування кили Гілмора / Герич І.Д., Стояновський І.В., Герич Г.І., Чемерис О.М. (Україна) u 2011 03512; Заявлено 24.03.2011. Опублiковано 10.10.2011. Бюл. № 19.

8. Патент № 121501. Спосіб комплексної реабілітації пацієнтів з грижею Гілмора у післяопераційному періоді / Герич Г.І., Андрющенко Д.В., Куновский В.В., Калинович Н.Р. (Україна) u2017 05563; Заявлено 06.06.2017. Опублiковано 11.17.2017. Бюл. № 23.

9. Brown W.H. III Ilioinguinal Neurectomy // http://www.sportshernia.com /sports-hernia-approach/sports-hernia-options.php

10. D’Heygere D.C., Knockaert F.G., Bobbaers H.J. Ilioinguinal nerve a cause entrapment: little-known of iliac fossa pain // Postgrad. Med. J. — 1989. — 65. — Р. 632-635.

11. Sports hernias: a systematic literature review / P. Caudill, J. Nyland, C. Smith et al. // Br. J. Sports Med. — 2008. — 42. — Р. 954-964.

12. Fon L.G., Spence R. A., Sportsman’s hernia // Br. J. Surg. — 2000. — 87(5). — Р. 545-552.

13. Holzheimer R.G. Inguinal hernia: classification, diagnosis and treatment classic, traumatic and sportsman’s hernia // Eur. J Med. Res. — 2005. — 10. — Р. 121-134.

14. Крестянов М.Ю. Міні-інвазивні способи лікування пахвинних гриж // Шпитальна хірургія. — 2016. — № 3. — C. 109-113.

15. Genitsaris M., Goulimaris I., Sikas N. Laparoscopic repair of groin pain in athletes // Am. J. Sports Med. — 2004. — 32. — Р. 1238-1242.

16. Management of severe lower abdominal or inguinal pain in high-performance athletes. PAIN (Performing Athletes with Abdominal or Inguinal Neuromuscular Pain Study Group) / W.C. Meyers, D.P. Foley, W.E. Garrett et al. // Am. J. Sports Med. — 2000. — 28. — Р. 2-8.

17. Meyers W., Lanfranco A. Surgical Management of Chronic Lower Abdominal and Groin Pain in High Performance Athletes // Current Sports Medicine Reports. — 2002. — I. — Р. 301-305.

18. Muschaweck U., Berger L.M. Sportsmen’s Groin — Diagnostic Approach and Treatment With the Minimal Repair Technique: A Single-Center Uncontrolled Clinical Review // Sports Health: A Multidisciplinary Approach. — 2010. — 2(3). — Р. 216-221.

Похожие статьи

Новий спосіб хірургічного лікування кили Гілмора
Авторы: І.Д. Герич, І.В. Стояновський, Г.І. Герич, О.М. Чемерис - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Украинский журнал хирургии 2 (11) 2011
Дата: 2011.03.06
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Особливості діагностичної тактики  при грижі Гілмора
Авторы: Герич Г.І., Андрющенко Д.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Украинский журнал хирургии 1 (36) 2018
Дата: 2018.07.02
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Хірургічна корекція пахвинних гриж в дітей із застосуванням міні-інвазивного методу PIRS
Авторы: Наконечний А.Й., Кузик А.С., Наконечний Р.А. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Журнал "Хирургия детского возраста" 1-2 (50-51) 2016
Дата: 2016.10.26
Рубрики: Педиатрия/Неонатология, Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Порівняльна характеристика ефективності каудальної епідуральної анестезії та блокади клубово-підчеревного і клубово-пахвинного нервів у дітей
Авторы: Міщук В.Р. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»
Журнал «Медицина неотложных состояний» 7-8 (46-47) 2012
Дата: 2013.02.20
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования

Вернуться к номеру