Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"News of medicine and pharmacy" №16 (677), 2018

Back to issue

Робоча клініко-прогностична класифікація життєзагрозливих аритмій та блокад серця при різних серцево-судинних захворюваннях (на основі літератури і власних даних)

Authors: Денесюк В.І., Барська О.В.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Specialist manual

print version

Вступ

Сьогодні існує багато різних класифікацій аритмій та блокад серця [3–5]. Кожна з них має певне значення. Найбільш складною є класифікація «Сициліанський гамбіт» — класифікація механізмів аритмій залежно від вразливості параметрів клітинних електрофізіологічних функцій. Це класифікація XXI століття, яку поки неможливо застосувати, оскільки не розроблені медичні підходи визначення іонних токів у кардіоміоцитах у клінічних умовах [1].
Зустрічаються опубліковані класифікації, але вони складні, тяжко сприймаються, і в них не враховується тяжкість перебігу аритмій та блокад серця. У клінічній практиці велике значення мають класифікації залежно від клінічної тяжкості їх перебігу і прогнозування виникнення різних ускладнень [1, 2].
В. Lown [8] побудував класифікацію ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

Список літератури знаходиться в редакції

Similar articles

Сучасні принципи комбінованого застосування антиаритмічних препаратів при резистентних порушеннях ритму серця
Authors: Денесюк В.І.
д.м.н., професор, академік АН вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3
Денесюк О.В.
к.м.н., доктор філософії, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"News of medicine and pharmacy" 5 (613) 2017
Date: 2017.05.30
Sections: Specialist manual
Класифікація та клінічна характеристика препаратів із прямою та опосередкованою антиаритмічною дією, що не ввійшли в класифікацію V. Williams (1984) тa D. Harrison (1986)
Authors: Денесюк В.І., професор
Барська О.В., доцент
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"News of medicine and pharmacy" №2 (679), 2019
Date: 2019.03.13
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Authors: С.К. Кулішов, К.Є. Вакуленко, О.А. Черевко, Я.А. Мандрика, І.О. Латоха, Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
"Emergency medicine" 6(13) 2007
Date: 2008.07.28
Categories: Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Clinical researches

Back to issue