Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Газета «Новости медицины и фармации» №16 (677), 2018

Синдром подразненого кишечника: оптимальний вибір лікувального середника
Авторы: Анохіна Г.А., Харченко В.В., Герасименко О.М.
Кафедра гастроентерології, дієтології та ендоскопії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Дата: 2019.01.03
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Справочник специалиста
Актуальність встановлення біологічного батьківства (материнства) методом ДНК-аналізу
Авторы: Костенко І.О.
судовий експерт відділу біологічних видів досліджень Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, м. Запоріжжя, Україна
Немченко Д.Е.
судовий експерт відділу біологічних видів досліджень Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, м. Запоріжжя, Україна
Потоцька О.І.
кандидат біологічних наук, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Запорізького державного медичного університету, м. Запоріжжя, Україна

Дата: 2019.01.03
Разделы: Справочник специалиста
Клиническое и клиповое мышление в процессе обучения врачей-интернов
Авторы: Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Кравец О.В., Кущ Е.А., Сединкин В.А.
Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Дата: 2019.01.03
Разделы: Медицинское образование
Сучасні аспекти кардіопротекції: нові підходи до лікування на основі власних досліджень
Авторы: Тащук В.К., Маковійчук І.О., Турубарова-Леунова Н.А., Іванчук П.Р.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
КМУ «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр», м. Чернівці, Україна

Дата: 2019.01.03
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Робоча клініко-прогностична класифікація життєзагрозливих аритмій та блокад серця при різних серцево-судинних захворюваннях (на основі літератури і власних даних)
Авторы: Денесюк В.І., Барська О.В.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Дата: 2019.01.03
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Майбутнє державне медичне страхування — єдина реальна альтернатива доступному комплексному лікуванню людей
Авторы: Петнегазі Дезидерій
к.м.н., лікар-хірург, заслужений лікар України
Петнегазі Софія – психолог

Дата: 2019.01.03
Разделы: Справочник специалиста
Expert Laser Meeting
Дата: 2019.01.03
Разделы: Медицинские форумы
Остеопороз у мужчин: состояние проблемы, факторы риска, диагностика, современные подходы к лечению
Авторы: Головач И.Ю.(1), Егудина Е.Д.(2)
(1) — Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина
(2) — ГУ «Днепропетровская государственная медицинская академия» МЗ Украины, г. Днепр, Украина

Дата: 2019.01.03
Разделы: Справочник специалиста