Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 19, №6, 2018

Back to issue

Polytrauma in case of falling from the ladder

Authors: Ломей Я.І., Демкович Т.М., Ломей Ю.Я., Лещак В.В.
КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ», м. Сколе, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У наш час досить часто у хворих зустрічається синдром взаємообумовлених і взаємообтяжених патологічних станів, поліморбідність. Людина похилого віку отримала політравму при падінні з драбини, практично з висоти свого росту, тобто низькоенергетичні множинні переломи кісток тіла.

В наше время довольно часто у больных встречается синдром взаимообусловленных и взаимоотягощенных патологических состояний, полиморбидность. Человек преклонного возраста получил политравму при падении с лестницы, практически с высоты своего роста, то есть низкоэнергетические множественные переломы костей тела.

In our time, a syndrome of interdependent and mutually aggravating pathological conditions, polymorbi-dity, is quite common. The elderly man had a polytrauma when he fell from the ladder, almost from his own height, that is, low-energy multiple fractures of the bones of the body.


Keywords

похилий вік; поліморбідність; падіння; політравма; вітамін D; кальцій; одужання

преклонный возраст; полиморбидность; падение; политравма; витамин D; кальций; выздоровление

old age; polymorbidity; fall; polytrauma; vitamin D; calcium; recovery


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Ільницький А. Вирватись з цифрової пастки / А. Ільницький // Попередження плюс. — 2018. — № 6(153). — С. 99-102.
2. Ломей Я.І. Посттравматична евентрація кишечника / Я.І. Ломей, Т.М. Демкович, Ю.Я. Ломей, В.П. Іценко // Травма. — 2018. — Т. 19, № 1. — С. 142-145.
3. Уніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги: політравма. Затверджено Наказом МОЗ України від 15 січня 2014 р. № 34. 
4. Полякова Ю. Про саркопенію. Втрата м’язевої маси / Ю. Полякова // Попередження плюс. — 2018. — № 3(150). — С. 19-25.
5. Полякова Ю. Зупинити руйнування кісток. Остеопороз / Ю. Полякова // Попередження плюс. — 2018. — № 6(153). — С. 40-45.
6. Ільницький А. Ціпок — елемент іміджу. Синдром падінь у похилому віці / А. Ільницький // Попередження плюс. — 2018. — № 1(148). — С. 64-67.

Similar articles

Політравма при падінні з драбини
Authors: Ломей Я.І., Демкович Т.М., Ломей Ю.Я., Лещак В.В.
КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ», м. Сколе, Україна

"News of medicine and pharmacy" №8 (695), 2019
Date: 2019.07.30
Sections: Clinical researches
Остеопойкілія — захворювання без клінічних проявів, або хвороба Альберса-Шенберга
Authors: Ломей Я.І., Ломей Ю.Я. - КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ», Львівська область
"Pain. Joints. Spine." 2 (10) 2013
Date: 2013.08.30
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Коли свій стає чужим…
Authors: Ломей Я.І., Цюк І.І., Ломей Ю.Я.
КЗ ССР «Сколівська центральна районна лікарня»
КЗ ЛОР «Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи»

"Emergency medicine" 6 (69) 2015
Date: 2016.01.20
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue