Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" №6 (62), 2018

Back to issue

Classification, standards of diagnosis and treatment of pulmonary hypertension (in adults) of the Ukrainian Association of Cardiology (approved by the Congress of Cardiologists of Ukraine on September 28, 2018)

Класифікація легеневої гіпертензії

Під терміном «легенева гіпертензія» (ЛГ) розуміють гемодинамічний і патофізіологічний стан, що характеризується підвищенням середнього тиску в легеневій артерії (ЛА) понад 25 мм рт.ст. та оцінюється за даними катетеризації правих відділів серця. Залежно від особливостей гемодинаміки малого кола кровообігу розрізняють такі види легеневої гіпертензії (табл. 1).

Клінічні стани з наявністю ЛГ поділяються на 5 груп із різноманітними патологічними, патофізіологічними, прогностичними особливостями та підходами до лікувальної тактики.

Оновлена клінічна класифікація ЛГ (згідно з ESC–ERS–2015)

1. ЛГ:

1.1. Ідіопатична (ІЛГ).

1.2. Спадкова:

1.2.1. Мутація гена, що кодує рецептори морфогенетичного протеїну кісткового мозку, — BMRP2 ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Prognosis and its predictors for pulmonary hypertension associated with connective tissue diseases  (data of the first Ukrainian register)
Authors: Сіренко Ю.М., Радченко Г.Д., Живило І.О., Тітов Є.Ю., Деяк С.І.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" №3-4 (65-66), 2019
Date: 2019.09.30
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
New possibilities in the treatment of pulmonary arterial and chronic thromboembolic pulmonary hypertension in Ukraine
Authors: Радченко Г.Д.
Науково-консультативний експертний центр легеневої гіпертензії, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ, Україна

"Hypertension" №6 (62), 2018
Date: 2019.01.17
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual

Back to issue