Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Здоров`я дитини" Том 14, №1, 2019

Повернутися до номеру

Iдеї, що випередили час: до 90-річчя академіка АМН України Б.Я. Резника

Академік Борис Якович Резник (5 січня 1929 р. — 8 грудня 1997 р.) — лікар-педіатр, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, дійсний член АМН України, завіду–вач кафедри дитячих інфекційних хвороб Донецького медичного інституту (1958–1971), завідувач кафедри дитячих хвороб Одеського державного медичного інституту (1972–1997), народний депутат України (першого скликання), депутат Верховної Ради УРСР (десятого й одинадцятого скликання), лауреат двох Державних премій України (1979 р. — як один з авторів підручника «Дитячі хвороби»; 1997 р. — як один з авторів циклу наукових праць «Вроджена та спадкова патологія в дітей України: діагностика і профілактика»), автор понад 300 наукових праць, у тому числі 14 монографій і 2 підручників для студентів вищих медичних навчальних закладів.

У 1957 р. Б.Я. Резник став асистентом кафедри дитячих інфекційних хвороб, а в 1958 р. — доцентом і наймолодшим завідувачем кафедри Донецького медичного інституту. Його докторська дисертація була присвячена питанням вакцинації дітей. Не випадково, що обрана тема залишається актуальною й зараз. Це ілюструє дуже важливий факт: багато ідей Бориса Яковича Резника випереджали час і залишаються важливими і сьогодні.

Академік Б.Я. Резник, який очолював педіатричні кафедри близько 40 років, завжди вважав своїми пріоритетами клінічний досвід, наукову ерудицію, активну громадсько-політичну позицію, інтеграцію у світову професійну спільноту. Однак при всіх своїх наукових регаліях і громадських посадах головною справою життя він вважав лікування дітей.

У 70-ті роки ХХ століття в Україні показник малюкової смертності перевищував 20 ‰, а однією з основних її причин була пневмонія. Понад 10 наукових робіт учнів академіка Б.Я. Резника були присвячені вивченню патогенезу й пошуку шляхів оптимізації лікування пневмонії в дітей. Спільні наукові дослідження з академіком Ю.Є. Вельтищевим сприяли формуванню нового наукового напрямку — клінічної мембранології. Наукові роботи, присвячені вивченню біоенергетичних процесів клітини й клітинних біомембран при захворюваннях органів дихання в дітей, зробили істотний внесок у зниження малюкової смертності та зміну її структури в Одеський області й Україні в цілому.

Академік Б.Я. Резник зробив винятковий внесок у створення й розвиток спеціалізованої педіатричної допомоги, як стаціонарної, так і амбулаторної, що в ті часи було основною світовою тенденцією розвитку педіатрії. У 80-х роках ХХ століття на базі Одеської дитячої обласної клінічної лікарні було створено ряд спеціалізованих відділень: пульмонологічне, нефрологічне, гематологічне, кардіологічне, неврології та реабілітації, реанімації та інтенсивної терапії, патології та реанімації новонароджених, медико-генетичний центр. Проведення низки міжнародних симпозіумів і конференцій у м. Одесі, стажування співробітників лікарні й кафедри в провідних клініках Великобританії, Італії, Японії, Угорщини тощо з подальшим упровадженням нових технологій діагностики й лікування в практику цих відділень дозволило дати шанс на життя й одужання тисячам дітей. Так, наприклад, на базі пульмонологічного відділення було створено перший в Україні центр діагностики й лікування муковісцидозу й асоціацію батьків дітей, хворих на муковісцидоз. На момент створення центру діти, хворі на муковісцидоз, не доживали до 5 років. Спеціалісти з країн Європи приїжджали в клініку, консультували хворих, читали лекції лікарям. У результаті наприкінці 90-х років багато педіатричних пацієнтів були передані під нагляд терапевтів-пульмонологів. У даний час успіхи щодо допомоги хворим із цим орфанним захворюванням очевидні: усім новонародженим України проводять скринінг на муковісцидоз, тривалість життя пацієнтів збільшилася до 40 років і більше, у хворих є шанс на повноцінне життя.

Борис Якович Резник мав величезний людський і професійний авторитет, який використовував на благо розвитку педіатричної допомоги в Одеській області. Яскравим прикладом його ролі в становленні неонатологічної допомоги в регіоні було створення відділення реанімації новонароджених. У 1986 р. він привернув керівництво Чорноморського морського пароплавства (найбільшого на той час підприємства України) до спонсорування придбання італійського обладнання для відділення на загальну суму 1 млн інвалютних рублів, що перевищувало 1 млн доларів США. Відкриття в регіоні добре оснащеного відділення реанімації новонароджених дало шанс на виживання багатьом новонародженим, у тому числі недоношеним дітям, і стало поштовхом до розвитку респіраторної підтримки, системи реабілітації дітей і неонатальної хірургії. Із того часу неонатологія стала одним із провідних напрямків наукового розвитку одеської педіатричної школи.

У 90-х роках ХХ століття істотно змінилися медичні технології діагностики захворювань у дітей, стало можливим ретельно обстежити дітей в амбулаторних умовах. Це зробило актуальним і стало передумовою створення першого в м. Одесі сучасного дитячого лікувально-діагностичного центру. На визнання міжнародного авторитету академіка Б.Я. Резника у 1996 р. в конференції, присвяченій відкриттю цього центру, взяли участь багато провідних зарубіжних вчених-педіатрів і неонатологів. Серед гостей, зокрема, була всесвітньо відомий лікар-неонатолог — професор Гарвардської медичної школи (США) М.Е. Авері — першовідкривач ролі сурфактанту в розвитку респіраторного дистрес-синдрому в недоношених дітей, з якою був дружний Б.Я. Резник.

Надзвичайна енергійність, оригінальність і глибина наукового мислення, гостре відчуття сучасних потреб педіатричної практики дозволили академіку Б.Я. Резнику стати засновником сучасної одеської педіатричної школи. Він підготував 10 докторів і близько 50 кандидатів медичних наук. В останні два десятиліття всі педіатричні кафедри Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) очолювали й очолюють учні академіка Б.Я. Резника — чл.-кор. НАМН України М.Л. Аряєв, лауреати Державної премії України проф. І.Л. Бабій і проф. І.П. –Мінков , заслужений діяч науки і техніки України, проф. О.В. Зубаренко, проф. Н.В. Котова, проф. О.О. Старець, проф. Ю.П. Харченко, які розвивають напрямки наукової роботи свого вчителя. Ім’я Б.Я. Резника носять сучасна багатопрофільна дитяча міська лікарня та створений ним дитячий лікувально-діагностичний центр. У пам’ять про академіка Б.Я. Резника щорічно в м. Одесі проводиться науково-практична конференція «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині».

З повагою до Вчителя і в пам’ять про нього:

Аряєв М.Л. — зав. кафедри педіатрії № 1 ОНМедУ

Зубаренко О.В. — зав. кафедри педіатрії № 3 ОНМедУ

Котова Н.В. — проф. кафедри пропедевтики педіатрії ОНМедУ

Старець Е.А. — зав. кафедри пропедевтики педіатрії ОНМедУ

Стоєва Т.В. — зав. кафедри педіатрії № 2 ОНМедУ

Харченко Ю.П. — зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб ОНМедУПовернутися до номеру