Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №4 (686), 2019

Back to issue

Як правильно вибрати й призначити інгібітор АПФ

Authors: Лазарєв П.О.
Доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Specialist manual

print version

Інгібітори АПФ у терапії неускладненої артеріальної гіпертензії

► Стратегія медикаментозного лікування хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) повинна базуватися на алгоритмі, поданому на рис. 1 (Рекомендації Європейського товариства кардіологів (ЄТК) і Європейського товариства гіпертензії з лікування АГ 2018 р.).
► Інгібітори АПФ (ІАПФ) становлять основу антигіпертензивної терапії для більшості пацієнтів.
► Із 2004 року ЄТК не змінює свою позицію щодо застосування різних представників класу інгібіторів АПФ з метою зниження артеріального тиску (АТ) як такого [1].
 
Експертний консенсус щодо застосування ІАПФ при серцево-судинних захворюваннях
Оскільки механізм дії різних інгібіторів АПФ не відрізняється, їх фармакологічні ефекти пов’язують із властивостями класу в цілому. Незважаючи на це, існують важливі відмінності в здатності зв’язуватися з тканинним АПФ і фармакокінетичних властивостях окремих препаратів, що може визначати суттєві відмінності в концентрації в тканинах і клінічних ефектах. Клінічне значення цих особливостей до цього часу не було доведено. По суті, всі доступні інгібітори АПФ можна розглядати як однаково ефективні для зниження артеріального тиску. Вибір і дози інгібіторів АПФ повинні базуватися на результатах клінічних досліджень, у яких показана користь від застосування цих препаратів.

► Зверніть увагу!

► Не слід призначати каптоприл для щоденного контролю АТ, перевага надається препаратам пролонгованої дії. Каптоприл слід використовувати для швидкого зниження АТ.
► Призначення лізиноприлу (препарат виводиться виключно нирками) у пацієнтів похилого віку вимагає регулярного лабораторного контролю рівня креатиніну з подальшим (обов’язковим!) розрахунком показника швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ). Це пов’язано з поступовим віковим зниженням ШКФ, навіть за відсутності супутньої патології нирок. Якщо пацієнт не буде дотримуватись цих заходів, краще обрати інший ІАПФ.
► При ШКФ < 50 мл/хв максимальна доза раміприлу становить 5 мг на добу, а не 10 мг. Максимальна дозволена добова доза для дорослих пацієнтів із погіршеною функцією печінки становить 2,5 мг на добу.
► Для пацієнтів із неускладненою АГ більш важливий вибір якісного лікарського засобу для досягнення цільового АТ, ніж вибір тієї чи іншої молекули.
► Зазвичай високоліпофільним препаратам (раміприл, зофеноприл) надається перевага за наявності супутньої ішемічної хвороби серця в пацієнтів з АГ.
► У випадках поєднання АГ із хронічною серцевою недостатністю (ХСН) препаратом вибору є еналаприл, тому що він має найбільшу доказову базу як у хворих із серцевою недостатністю, так і у хворих із безсимптомною дисфункцією лівого шлуночка (фракція викиду (ФВ) < 35 % без клінічних проявів хронічної серцевої недостатності).

ІАПФ у терапії хронічної серцевої недостатності

Які інгібітори призначати?
Як призначати їх правильно?
В усіх міжнародних рекомендаціях розглядають призначення лише 5 препаратів, для яких у великих клінічних міжнародних дослідженнях були визначені оптимальні режими дозування [2].
► Каптоприл слід призначати тільки тоді, коли є впевненість у тому, що пацієнт дійсно буде приймати препарат 3 рази на добу.

ІАПФ у терапії післяінфарктних пацієнтів

► ІАПФ хворим на гострий інфаркт міокарда (ІМ) зазвичай призначають у стаціонарі.
► При зниженій ФВ (< 40 %) слід продовжувати постійний прийом ІАПФ.
► У пацієнтів із клінічними проявами хронічної серцевої недостатності або безсимптомно зниженою ФВ після ІМ тривале застосування інгібіторів АПФ знижує ризик смерті й розвитку тяжкої серцевої недостатності.
► При збереженій ФВ слід продовжити призначення протягом 1 року, після цього періоду доцільна консультація кардіолога.
► Якщо немає побічних дій, не слід змінювати призначений у стаціонарі препарат.
► У разі виникнення стенокардії доцільно замінити попередній ІАПФ на зофеноприл у порівнянній дозі (зофеноприл здатен зменшувати кількість нападів стенокардії в 3 рази).
► Призначення зофеноприлу в дозі від 30 до 60 мг на добу після перенесеного гострого ІМ пацієнтам зі збереженою ФВ лівого шлуночка дозволяє зменшити на 44 % ризик виникнення в них різних проявів ішемії [3].

► ІАПФ у клінічній практиці

► Артеріальна гіпертензія: ефективне зниження АТ, запобігання ушкодженням органів-мішеней.
► Серцева недостатність: зниження смертності, госпіталізацій, проявів ХСН та ІМ.
► Асимптоматична дисфункція лівого шлуночка: профілактика серцевої недостатності, госпіталізацій та ІМ.
► Після перенесеного ІМ: зниження смертності, виникнення та прогресування ХСН, повторних ІМ.
► Гострий ІМ: зниження смертності, частоти розвитку ХСН.
 Ішемічна хвороба серця: зниження смертності, ІМ, інсультів, реваскуляризацій, частоти розвитку ХСН, ниркової дисфункції.
 Інсульт: зменшення повторних інсультів і судинних подій.
 Діабет: зниження ниркової дисфункції/смертності.
Список літератури знаходиться в редакції

Similar articles

Сучасні проблеми фібриляції передсердь
Authors: Денесюк В.І., д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Денесюк О.В., к.м.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"News of medicine and pharmacy" 9 (621) 2017
Date: 2017.09.13
Sections: Specialist manual
Authors: Д.Д. Іванов, Кафедра нефрології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
"Hypertension" 1(1) 2008
Date: 2008.08.14
Categories: Cardiology, Nephrology
Sections: Specialist manual
Authors: Г.В. Дзяк, академік АМН України, д.м.н., професор, ректор Дніпропетровської державної медичної академії
"Internal medicine" 3(9) 2008
Date: 2008.09.05
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: А.Н. Корж, д.м.н., професор, завідувач кафедри загальної практики — сімейної медицини ХМАПО, член Всесвітньої організації сімейних лікарів WONCA, Д.Д. Іванов, д.м.н., професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри нефрології і нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика
"News of medicine and pharmacy" 9 (415) 2012
Date: 2012.07.31

Back to issue