Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 53, №1, 2019

Back to issue

Kateryna Konoplia-Stasiukova — one of the first female zemstvo doctors in the Katerynoslav region

Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Нistory of medicine

print version


Summary

Подані життєвий шлях і професійна діяльність земського лікаря Катерини Коноплі-Стасюкової на Катеринославщині. Її чоловік Михайло Стасюков — один із перших ветеринарних лікарів Катеринославського повіту. Їхній син Микола Стасюк — член першого українського уряду, член Центральної й Малої Рад, генеральний секретар харчових справ, економіст, літератор, публіцист, редактор.

Представлены жизненный путь и профессиональная деятельность земского врача Екатерины Конопли-Стасюковой на Екатеринославщине. Ее муж Михаил Стасюков — один из первых ветеринарных врачей Екатеринославского уезда. Их сын Николай Стасюк — член первого украинского правительства, член Центральной и Малой Рад, генеральный секретарь пищевых дел, экономист, литератор, публицист, редактор.

Life journey and professional activity of the zemstvo doctor Kateryna Konoplia-Stasiukova in the Katerynoslav region have been presented. Her husband Mykhailo Stasiukov is one of the first veterinarians in the Katerynoslav district. Their son Mykola Stasiuk is a member of the first Ukrainian government, member of Central and Small Rada, secretary general of food affairs, economist, writer, publicist, editor.


Keywords

земський лікар Катерина Конопля-Стасюкова; ветеринарний лікар Михайло Стасюков; політичний громадський діяч Микола Стасюк; Катеринославщина; Дніпро

земский врач Екатерина Конопля-Стасюкова; ветеринарный врач Михаил Стасюков; политический общественный деятель Николай Стасюк; Екатеринославщина; Днепр

zemstvo doctor Kateryna Konoplia-Stasiukova; veterinarian Mykhailo Stasiukov; political public figure Mykola Stasiuk; Katerynoslav region; Dnipro


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Екатеринославский листок. — 1883, 22 травня.

2. Екатеринославский листок. — 1883, 13 липня. — № 77.

3. Екатеринославский листок. — 1883, 22 липня. — № 81.

4. Памятная книга. Адрес-календарь на 1895 г. — Екатеринослав, 1895. — С. 266.

5. Российский медицинский список на 1897 год. — СПб., 1997. — С. 346.

6. Российский медицинский список на 1902 год. — СПб., 1902. — С. 405.

7. Памятная книжка и адрес-календарь Екатеринославской губернии на 1889 год. — Екатеринослав, 1889. — С. 503.

8. Российский медицинский список на 1883 год. — СПб., 1883. — С. 470.

9. Протоколы заседаний ІІ съезда земских ветеринарных врачей Екатеринославской губернии 18–27 апреля 1884 г. с приложеними // Отчет Екатеринославской губернской земской управы за 1884 год. — Екатеринослав, 1885.

10. Весь Екатеринослав. — Екатеринослав: Издание Л.И. Сатановского, 1898. — С. 198.

11. Прибавление к Систематическому каталогу русских книг за 1875 и 1876 годы, продающихся в книжном магазине потомственного почетного гражданина Якова Алексеевича Исакова / Сост. В.И. Межов. — СПб.: Издание книжного магазина Я.А. Исакова, 1877.

12. Волков С.В. Высшее чиновничество Российской империи: Краткий словарь. — М., 2016. — С. 634.

13. Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького. Вип. 3. Листи музейних діячів до Д.І. Яворницького / Упор.: С.В. Абросимова, Н.Є. Василенко, А.І. Перкова та ін. Під заг. ред. Н.І. Капустиної. — Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2005.

14. Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького. Вип. 1. Листи діячів культури до Д.І. Яворницького / Упор.: С.В. Абросимова, Н.Є. Василенко, А.І. Перкова. Під заг. ред. Н.І. Капустиної. — Дніпропетровськ, 1999. — С. 460.

15. Осташко Т.С. Стасюк Микола Михайлович // Енциклопедія історії України: У 10 т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. — К.: Наук. думка, 2012. — Т. 9. — С. 833.

16. Чабан М. Яка доля Миколи Стасюка? / Микола Чабан // Старожитності. — 1992. — Ч. 14(30). — С. 5

17. Чабан М. Діячі Січеславської «Просвіти» (1905–1921): Біобібліографічний покажчик / Микола Чабан. — Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2002. — С. 418-421.

Similar articles

Doctors of Katerynoslav — members of Prosvita society To the 150th anniversary of the All-Ukrainian Prosvita society (1868–2018)
Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 52, №4, 2018
Date: 2019.01.24
Categories: Gastroenterology
Sections: Нistory of medicine
Katerynoslav doctors with German origin
Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №3, 2017
Date: 2017.11.02
Categories: Gastroenterology
Sections: Нistory of medicine
An educator Olha Kosach-Kryvyniuk — zemstvo doctor in Katerynoslav region  on the 140th anniversary of her birth)
Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 52, №3, 2018
Date: 2018.09.25
Categories: Gastroenterology
Sections: Нistory of medicine
Research scientist Dmytro Yavornytskyi in the society of doctors
Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №2, 2017
Date: 2017.05.30
Categories: Gastroenterology
Sections: Нistory of medicine

Back to issue