Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" №3-4 (65-66), 2019

Back to issue

Вивчення жорсткості судин за допомогою фотоплетизмографічного методу

Authors: Золотарьова Н.А., Писковацький П.М., Парасківа Д.Г., Гуненко І.І.
Одеський національній медичній університет, м. Одеса, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Specialist manual

print version

Вступ

Останнім часом у вивченні серцево–судинної патології приділяється велика увага вивченню жорсткості судинної стінки (ЖСС). Прилади, які використовуються для цього, надзвичайно дорогі та складні в експлуатації.

Мета роботи — вивчеaня ЖСС із використанням фотоплетизмографічного (ФП) методу.

Матеріали та методи

Нами були обстежені 42 особи, із них у І групу ввійшли 20 студентів (вік — 24,0 ± 1,4 року) та у ІІ групу — 22 хворі на гіпертонічну хворобу та ішемічну хворобу серця (вік — 66,0 ± 11,7 року). Оцінювали швидкість поширення пульсової хвилі (ШППХ) на сегментах «аорта — кисть», «аорта — стопа» та контурний аналіз ФП–кривих на апараті Mindrey IPM–9800 між ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Сіренко Ю.М., Радченко Г.Д. ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» АМН України, м. Київ
"Hypertension" 4 (6) 2009
Date: 2010.03.21
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy
Зв’язок показників пульсової хвилі та рівня 25(ОH)D у пацієнток літнього віку з неускладненою артеріальною гіпертензією
Authors: Лазарєва К.П.(1), Амосова К.М.(1), Поворознюк В.В.(2), Нішкумай О.І.(1), Мостбауер Г.В.(1), Лазарєв П.О.(1), Руденко Ю.В.(1)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" №3 (59), 2018
Date: 2018.08.13
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches

Back to issue