Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 53, №3, 2019

Back to issue

Physiologist Vasyl Mykhailovych Arkhanhelskyi: from the assistant to the rector

Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Нistory of medicine

print version


Summary

У статті поданий життєвий шлях вченого-фізіолога Василя Михайловича Архангельського. Його професійна діяльність: від асистента до професора, завідувача кафедр фізіології та біохімії Дніпропетровського університету та Дніпропетровського медичного інституту, директора НДІ фізіології. Вперше викладені відомості про його участь у створенні Дніпропетровського українського університету під час окупації.

В статье представлен жизненный путь ученого-физиолога Василия Михайловича Архангельского. Его профессиональная деятельность: от ассистента до профессора, заведующего кафедрами физиологии и биохимии Днепропетровского университета и Днепропетровской медицинской академии, директора НИИ физиологии. Впервые представлена информация о его участии в создании Днепропетровского украинского университета во время оккупации.

The article describes the path of life of a physiologist Vasyl Mykhailovych Arkhanhelskyi. His professional activity ran from the assistant to the professor, Head of Physiology and Biochemistry Department in Dnipropetrovsk University and Dnipropetrovsk Medical Institute, Director of the Research Institute of Physiology. The information about his participation in creation of Dnipropetrovsk Ukrainian University during occupation period has been presented for the first time.


Keywords

Василь Михайлович Архангельський; вчений-фізіолог; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара; Дніпропетровська медична академія; ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

Василий Михайлович Архангельский; ученый-физиолог; Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара; Днепропетровская медицинская академия; ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины»

Vasyl Mykhailovych Arkhanhelskyi; physiologist; Oles Honchar Dnipro National University; Dnipropetrovsk Medical Academy; SE “Institute of Gastroenterology of NAMS of Ukraine”


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Професори Дніпропетровського національного університету. Дніпропетровськ:Видавництво ДНУ. 2005. С. 10.

2. Мурзін О.Б. Архангельський Василь Михайлович. Енциклопедія сучасної України. Київ, 2001. Т. 1. С. 685.

3. Севериновська О.В., Скляр Т.В., Хоменко О., Федоненко О.В., Ушакова Г.О., Лихолат Ю.В., Зверковський В.М., Пахомов О.Є. Біолого-екологічний факультет ДНУ: історія, сьогодення та майбутнє. Дніпро: Ліра, 2018. С. 51-52.

4. Професори (біографічний довідник професорів ДДМА 1916–2001). Дніпропетровсьск: Пороги, 2002. С. 15-17.

5. Воронцов Д.С., Нікітін В.М., Сєрков П.М. Розвиток фізіології людини і тварин в наукових центрах Правобережної України (Дніпропетровськ, Вінниця). Нариси з історії фізіології на Україні. Київ, 1959.

6. Серков Ф.Н. Физиология человека и животных. Развитие биологии на Украине. Київ, 1985. Т. 3.

7. Ганіткевич Я. Українські лікарі-вчені першої половини XX століття та їхні наукові школи: біографічні нариси та бібліографія. Львів, 2002. С. 266.

8. Квасов Д.Г., Федорова-Грот А.К. Физиологическая школа И.П. Павлова. Портреты и характеристики сотрудников и учеников. Москва: Наука, 1967. С. 16.

9. Родинский А.Г. Вехи истории кафедры Днепропетровской медицинской академии. Днепр, 2016. 28 с.

10. Козенко Т.М., Мусик В.А. Материалы по истории кафедры нормальной физиологии Днепропетровского медицинского института (1921–1966 гг.). Днепропетровск, 1966. С. 81. Архів ДМА (Ф-94).

Similar articles

History of infectology of Ukraine in the mirror of numismatics
Authors: Синяченко О.В., Єрмолаєва М.В., Лівенцова К.В., Верзілов С.М., Потапов Ю.О.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №5, 2020
Date: 2020.11.24
Categories: Infectious diseases
Sections: Нistory of medicine
Перший дільничний санітарний лікар Катеринослава
Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №1, 2017
Date: 2017.05.16
Categories: Gastroenterology
Sections: Нistory of medicine
Doctors of Katerynoslav — members of Prosvita society To the 150th anniversary of the All-Ukrainian Prosvita society (1868–2018)
Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 52, №4, 2018
Date: 2019.01.24
Categories: Gastroenterology
Sections: Нistory of medicine

Back to issue