Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" №5-6 (67-68), 2019

Back to issue

Нові підходи до покращення ефективності та якості надання медичної допомоги пацієнтам з артеріальною гіпертензією AHA/ACC

Американська асоціація серця (AHA) та Американська колегія кардіологів (ACC) спільно опублікували нові клінічні заходи та показники якості надання медичної допомоги дорослим пацієнтам із підвищеним рівнем артеріального тиску (АТ).

У цьому комплексному документі зосереджено увагу на діагностиці та лікуванні підвищення АТ, він містить 22 нові положення та розширює існуючу модель терапії, концентруючись здебільшого не лише на цільових рівнях контролю АТ, а й на більш широких системах та підходах до надання медичної допомоги.

«Раніше ми головним чином зосереджували свою увагу на рівнях АТ більше з позиції його контролю. У рекомендаціях АСС/АНА 2017 року ми розширили сферу застосування й на інші проблеми ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Новостворена компанія, що спеціалізується на проблемах ВІЛ та сприяє запрова­дженню передових підходів до лікування та допомоги особам з ВІЛ.
"News of medicine and pharmacy" 19 (293) 2009
Date: 2010.05.26
Perindopril/indapamide/amlodipine combination therapy from the point of view of updated recommendations and instructions
Authors: Сіренко Ю.М., Торбас О.О.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ, Україна

"Hypertension" Том 13, №1, 2020
Date: 2020.03.28
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual

Back to issue