Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 20, №5, 2019

Back to issue

Case of chronic osteomyelitis of the clavicle with hyperostosis reaction in a fracture

Authors: Андрейчин В.А., Піхманець А.Ю., Травінський А.Ф.
Івано-Франківський національний медичний університет, міська лікарня № 1, м. Івано-Франківськ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Наведено випадок хронічного остеомієліту ключиці з гіперостозною реакцією при незрощеному переломі у пацієнта віком 21 рік. Прооперований в ургентному порядку 2,5 міс. назад у травматологічному відділенні за місцем проживання. Проведено остеосинтез відламків лівої ключиці інтрамедулярним стрижнем. Протягом 1 міс. функціонувала нориця. При надходженні до лікарні встановлено діагноз «хронічний остеомієліт лівої ключиці із вираженою гіперостозною реакцією, норицева форма, активна фаза; незрощений перелом лівої ключиці, стан після остеосинтезу інтрамедулярним стрижнем». Нами була виконана операція видалення стержня з правої ключиці, санація некротизованих тканин та остеосинтез відламків стрижневим апаратом зовнішньої фіксації. Після операції проведено курс внутрішньовенної (в/в) антибактеріальної терапії: зинацеф 1500 г в/в краплинно одноразово, а у подальшому 750 г внутрішньом’язово 3 р/д 5 днів, метрогіл 100,0 в/в краплинно 3 р/д 5 днів. Післяопераційна рана загоїлась первинним натягом. Нориця закрилась. Через 6 міс. спостерігалось повне зрощення. Апарат зовнішньої фіксації демонтовано. Видужання.

Представлен случай хронического остеомиелита ключицы с гиперостозной реакцией при несросшемся переломе у пациента 21 года. Прооперирован в ургентном порядке 2,5 мес. назад в травматологическом отделении по месту жительства. Проведен остеосинтез отломков левой ключицы интрамедуллярным стержнем. В течение 1 мес. функционировал свищ. При поступлении в клинику установлен диагноз «хронический остеомиелит левой ключицы с выраженной гиперостозной реакцией, свищевая форма, активная фаза; несросшийся перелом левой ключицы, состояние после остеосинтеза интрамедуллярным стержнем». Нами была выполнена операция удаления стержня из правой ключицы, санация некротизированных тканей и остеосинтез отломков стержневым аппаратом внешней фиксации. После операции проведен курс внутривенной (в/в) антибактериальной терапии: зинацеф 1500 г в/в капельно однократно, а в дальнейшем 750 г внутримышечно 3 р/д 5 дней; метрогил 100,0 в/в 3 р/д 5 дней. Послеоперационная рана зажила первичным натяжением. Свищ закрылся. Через 6 мес. наступило полное сращение. Аппарат внешней фиксации демонтирован. Выздоровление.

It is been presented the case of chronic osteomyelitis of the clavicle with hyperostosis reaction in non-union in a patient aged 21 years. He underwent an urgent surgery 2.5 months ago in the trauma department at the place of residence. Fistula functioned for 1 month. Upon admission to the clinic, a diagnosis was established: chronic osteomyelitis of the left clavicle with a pronounced hyperostosis reaction, fistula form, active phase, non-union of the left clavicle fracture, the state after osteosynthesis with an intramedullary rod. We performed an operation to remove the rod from the left clavicle, debridement of necrotic tissues and osteosynthesis of fragments by external fixation. After surgery, an intravenous antibacterial therapy was conducted: zinaсef 1.5 g once, then 0.75 g three times a day for 5 days; metrogyl 100 ml intravenously three times a day for 5 days. The postoperative wound healed by primary intension. Fistula closed. The fracture of left clavicle healed after 6 months. External fixator was removed. The recovery is complete.


Keywords

хронічний остеомієліт ключиці; незрощення; санація; гіперостозна реакція

хронический остеомиелит ключицы; несращение; санация; гиперостозная реакция

chronic osteomyelitis of the clavicle; nonunion; debridement; hyperostosis reaction


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Chenicheri Balakrishnan, Christopher V., Ollie J., Jason H. Post-Traumatic Osteomyelitis of the Clavicle: A Case Report and Review of Literature. First Published June 1, 2008. doi.org/10.1177/229255030801600208. Available from: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/229255030801600208.

2. De Lord D.A., Thomas A.M., Salisbury J., Pitt P.I. A case of chronic Escherichia coli osteomyelitis of the clavicle. Br. J. Rheumatol. 1996 Feb. 35(2). 192-4. doi: 10.1093/rheumatology/35.2.192-a. Available from: https://academic.oup.com/rheumatology/article/35/2/192/1782883.

3. Gerscovich E.O., Greenspan A. Osteomyelitis of the clavicle: clinical, radiologic, and bacteriologic findings in ten patients. Skeletal Radiol. 1994 Apr. 23(3). 205-10. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8016673.

4. Girschick H.J., Krauspe R., Tschammler A., Huppertz H.I. Chronic recurrent osteomyelitis with clavicular involvement in children: diagnostic value of different imaging techniques and therapy with non-steroidal anti-inflammatory drugs. Eur. J. Pediatr. 1998 Jan. 157(1). 28-33. doi: 10.1007/s004310050761. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2525918.

5. Granick M.S., Ramasastry S.S., Goodman M.A., Hardesty R. Chronic osteomyelitis of the clavicle. Plast Reconstr Surg. 1989 Jul. 84(1). 80-4. doi: 10.1097/00006534-198907000-00015. Available from: https://europepmc.org/abstract/med/2734407.

6. Lowden C.M., Walsh S.J., Acute staphylococcal osteomyelitis of the clavicle. J. Pediatr Orthop. 1997 Jul-Aug. 17(4). 467-9. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9364385.

7. Yousef A., Pace A., Livesley P. Chronic haematogenous Pseudomonas aeruginosa osteomyelitis of the clavicle, a case report and review of the literature. Eur. J. Pediatr. 2006 Jun. 165(6). 424-6. Epub 2006 Mar 25; doi: 10.1007/s00431-006-0092-5. Available from: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00431-006-0092-5.

Similar articles

Експериментальне дослідження варіантів остеосинтезу ключиці при її переломах у середній третині
Authors: Тяжелов О.А., Карпінський М.Ю., Карпінська О.Д., Суббота І.А. - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМНУ», м. Харків; Павленко К.В., Топор В.П. - Одеський національний медичний університет; Уварова О.Б. - Міська клінічна лікарня № 1, м. Одеса; Попов О.І. - Міська клінічна лікарня № 11, м. Одеса
"Тrauma" Том 15, №4, 2014
Date: 2014.12.03
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Authors: Білий С.І., Товстограй В.М., Дараган Р.І., Міжобласний центр хірургії кисті, м. Дніпропетровськ
"Тrauma" Том 12, №3, 2011
Date: 2011.12.07
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Білий С.І., Товстограй В.М., Дараган Р.І. Міжобласний центр хірургії кисті, м. Дніпропетровськ
"Тrauma" Том 12, №2, 2011
Date: 2011.09.30
Categories: Traumatology and orthopedics
Clavicle fracture fixations in patients with flail chest and polytrauma
Authors: Філь А.Ю.(1), Левицький Н.В.(1), Сенюк Ю.І.(2), Валігурський М.І.(3)
1 - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
2 - Комунальна 8-ма міська клінічна лікарня, м. Львів, Україна
3 - Червоноградська центральна міська лікарня, м. Червоноград, Україна

"Тrauma" Том 20, №1, 2019
Date: 2019.03.27
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue