Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" Том 13, №1, 2020

Back to issue

Твердження Європейського товариства гіпертензії (ESH) про гіпертензію, блокатори ренін-ангіотензинової системи та COVID-19 (12 березня 2020 року, https://www.eshonline.org/spotlights/esh-statement-on-covid-19/)

1. На поточний момент немає чітких доказів того, що гіпертензія сама по собі пов’язана з підвищеним ризиком зараження COVID-19. Тому хворим на артеріальну гіпертензію (АГ) слід застосовувати ті ж запобіжні заходи, що й особам тієї ж вікової категорії та з тим самим профілем супутніх захворювань (https://www.ecdc.europa.eu/uk/novel-coronavirus-china).

2. У стабільних пацієнтів із інфекцією COVID-19 або ризиком зараження COVID-19 лікування інгібіторами ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ) та блокаторами рецепторів ангіотензину (БРА) слід проводити відповідно до рекомендацій, що містяться в настановах ESC/ESH-2018 [1].

3. Наявні в даний час відомості про інфекцію COVID-19 не підтримують диференційованого використання блокаторів ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Results of an international symposium on arterial hypertension and calcium channel blockers:  focus on lercanidipine
Authors: Рековець О.Л.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" №3-4 (65-66), 2019
Date: 2019.09.30
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Prediction of adverse events and treatment effectiveness  in hypertensive patients with heart failure  and diabetes mellitus type 2
Authors: Меденцева О.О., Рудик Ю.С., Кравченко І.Г.
ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

"Hypertension" №3-4 (65-66), 2019
Date: 2019.09.30
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Блокатори рецепторів ангіотензину II в лікуванні артеріальної гіпертензії: міфи та реальність
Authors: Сіренко Ю.М. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ
"Hypertension" 4(24) 2012
Date: 2013.03.05
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy
Sections: Medical education

Back to issue