Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Hypertension" Том 13, №1, 2020

Back to issue

Tobacco smoking vs e-cigarettes: substitution of players. Evidence-based treatment of nicotine addiction

Authors: Волошина І.М.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У статті висвітлені сучасні наукові дані стосовно ефективних стратегій лікування нікотинової залежності з позиції доказової медицини. Матеріал рекомендований для детального вивчення алгоритмів фармакологічного і немедикаментозного лікування традиційного тютюнопаління й перспектив лікувальних інтервенцій стосовно вейпінгу. Застосовані методи пошуку літератури по базах даних Scopus, Web of Science, MedLine, the Cochrane Library.

В статье освещены современные научные данные касательно эффективных стратегий лечения никотиновой зависимости с позиции доказательной медицины. Материал рекомендован для детального изучения алгоритмов фармакологического и немедикаментозного лечения традиционного курения и перспектив лечебных интервенций относительно вейпинга. Применены методы поиска литературы по базам данных Scopus, Web of Science, MedLine, the Cochrane Library.

The article highlights the current scientific evidence regarding evidence-based effective strategies for treating nicotine addiction. The material is recommended for the detailed studying of the algorithms of pharmacological and non-pharmacological treatment of traditional tobacco smoking and the therapeutic interventions for vaping. For searching literature, the databases of Scopus, Web of Science, MedLine, The Cochrane Library have been used.


Keywords

лікування нікотинової залежності; сигарети; вейпінг; варениклін

лечение никотиновой зависимости; сигареты; вейпинг; варениклин

nicotine addiction treatment; cigarettes; vaping; varenicline


For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue