Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 15, №3, 2020

Back to issue

Features of the clinical and epidemiological course of measles in infants

Authors: Харченко Ю.П.(1), Юрченко І.В.(1), Кашинцев С.В.(1), Буйко О.О.(1), Гайдей В.Р.(1), Савчук А.І.(1), Зарецька А.В.(1), Мовлянова Н.В.(1), Целух В.А.(1), Питель Г.О.(1), Лаврюкова С.Я.(2), Пастерначенко Н.С.(2)
(1) — Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
(2) — КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради, м. Одеса, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. У 2017–2019 рр. в Україні відзначалось підвищення рівня захворюваності на кір. Майже третину захворілих становили діти першого року життя, в яких інфекція мала тяжкий перебіг. Метою роботи було вивчення клініко-епідеміологічних особливостей кору у дітей першого року життя. Результати. Кір у дітей першого року життя характеризувався типовими симптомами та супроводжувався появою плям Бельського — Філатова — Копліка (39,7 % випадків), характерною етапністю висипу (100 %), а також лихоманкою (100 %), симптомами інтоксикації (75,0 %). У катаральному періоді правильний діагноз встановлювався лише у 4,4 % випадків. Переважало пізнє надходження до стаціонару, що сприяло поширенню інфекції та більш тяжкому перебігу хвороби з ускладненнями (35,3 %). Серед ускладнень переважали пневмонія з дихальною недостатністю (95,6 %), гострий бронхіт (4,4 %), гострий середній отит (7,3 %). Висновки. Захворюваність на кір дітей першого року життя вказує на відсутність протикорового імунітету в жінок репродуктивного віку та диктує необхідність їх ревакцинації у віці 16 років.

Актуальность. В 2017–2019 гг. в Украине отмечалось повышение уровня заболеваемости корью. Почти треть заболевших составляли дети первого года жизни, у которых инфекция имела тяжелое течение. Целью работы было изу­чение клинико-эпидемиологических особенностей кори у детей первого года жизни. Результаты. Корь у детей первого года жизни имела типичные симптомы и сопровождалась появлением пятен Бельского — Филатова — Коплика (39,7 % случаев), характерной этапностью высыпаний (100 %), а также лихорадкой (100 %), интоксикацией (75,0 %). В катаральном периоде правильный диагноз устанавливался лишь в 4,4 % случаев. Преобладало позднее поступление в стационар, что способствовало распространению инфекции и более тяжелому течению болезни с осложнениями (35,3 %). Среди осложнений преобладали пневмония с дыхательной недостаточностью (95,6 %), острый бронхит (4,4 %), острый средний отит (7,3 %). Выводы. Заболеваемость корью детей первого года жизни указывает на отсутствие иммунитета у женщин репродуктивного возраста и необходимость ревакцинации в возрасте 16 лет.

Background. There was an increase in measles incidence during 2017–2019 in Ukraine. Almost a third of patients were infants who had a severe course of the infection. The purpose of the study was to investigate the clinical and epidemiological features of measles in infants. Results. Measles in infants was characterized by typical symptoms and was accompanied by the appearance of Koplik’s spots (39.7 % of cases), stages of rash (100 %), as well as fever (100 %), symptoms of intoxication (75.0 %). In the catarrhal period, correct diagnosis was made only in 4.4 % of cases. Late admission to the hospital was prevalent, which contributed to the spread of the infection and a more severe disease course with complications (35.3 %). Among the complications, pneumonia with respiratory failure (95.6 %), acute bronchitis (4.4 %), acute otitis media (7.3 %) were most common. Conclusions. The incidence of measles among infants indicates the absence of anti-measles immunity in women of reproductive age and necessitates their revaccination at the age of 16 years.


Keywords

кір; діти першого року життя; особливості перебігу хвороби

корь; дети первого года жизни; особенности течения заболевания

measles; infants; features of the disease course


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Гончаров В.О., Котлик Л.С., Скопенко А.В., Грузевський О.А., Гридіна Т.Л. Епідемічні показники щодо кору в Одеській області. Актуальна інфектологія. 2019. Т. 7. № 2. С. 32-37.

2. Іванова Л.А., Гараз М.Н., Білейчук Р.Ю., Руда Т.Д. Варіанти перебігу вродженого кору: труднощі діагностики та оптимізація лікування. Актуальна інфектологія. 2019. Т. 7. № 1. С. 76.

3. Оперативні дані щодо захворюваності на кір: 40-й тиждень, 9 жовтня 2018. Режим доступу: http://moz.gov.ua/article/news/operativni-dani-zahvorjuvanosti-na-kir-40-tizhden.

4. Кириенко В.Т., Зайцев И.А., Потий В.В., Грушкевич В.В. Профилактика кори. Актуальна інфектологія. 2019. Т. 7. № 2. С. 49-51.

Similar articles

Authors: Усачова О.В.(1), Пахольчук Т.М.(1), Конакова О.В.(1), Сіліна Є.А.(1), Дралова О.А.(1), Фірюліна О.М.(2), Матвєєва Т.Б.(2), Печугіна В.В.(2)
(1) — Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
(2) — Обласна інфекційна клінічна лікарня, м. Запоріжжя, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №1, 2019
Date: 2019.03.21
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: С.О. КРАМАРЄВ, професор, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
"News of medicine and pharmacy" 2(206) 2007
Date: 2008.07.17
Measles in children
Authors: Марусик У.І.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Actual Infectology" Том 5, №3, 2017
Date: 2017.09.20
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Кір у дітей
Authors: Марусик У.І.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"News of medicine and pharmacy" 13 (628) 2017
Date: 2017.12.01
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual

Back to issue