Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 54, №2, 2020

Back to issue

Рецензії на монографію «Стеатоз підшлункової залози у дітей» (автори — проф. Степанов Ю.М., н.с. Лук’яненко О.Ю.)

 
Рецензія Н.В. Харченко, д.м.н., професора,
члена-кореспондента НАМН України,
завідувача кафедри гастроентерології, ендоскопії і дієтології
Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика (м. Київ, Україна)
 
Монографія присвячена вивченню етіопатогенетичних, діагностичних аспектів та клінічному значенню стеатозу підшлункової залози в дітей. Неалкогольна жирова хвороба підшлункової залози визначається як пов’язане з ожирінням накопичення жиру в підшлунковій залозі в пацієнтів з ожирінням та надмірною вагою при виключенні вторинних причин жирової дистрофії. Дані щодо поширеності панкреатичного стеатозу обмежені через відсутність стандартизованих скринінгових тестів. Проте результати нещодавніх досліджень із використанням комп’ютерної томографії продемонстрували, що стеатоз підшлункової залози зустрічається приблизно в ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Стеатоз підшлункової залози в дітей. Частина 1. Етіологія, епідеміологія та патогенез
Authors: Степанов Ю.М., Завгородня Н.Ю., Лук’яненко О.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №1, 2017
Date: 2017.05.16
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Clinical and sonographic features of the pancreatic steatosis in children with overweight and obesity
Authors: Степанов Ю.М., Завгородня Н.Ю., Лук’яненко О.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №4, 2017
Date: 2018.01.22
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches

Back to issue