Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 54, №3, 2020

Back to issue

Petro Savenko — a scientist, surgeon, connoisseur of mineral waters

Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Нistory of medicine

print version


Summary

У статті висвітлені життєвий шлях і професійна діяльність Петра Назаровича Савенка (1795–1843) — доктора медицини, вченого, хірурга-уролога, дослідника мінеральних вод. Він зробив значний внесок у розвиток науки й клінічної хірургічної практики, насамперед з урології. Цінні його дослідження в галузі лікувальних властивостей мінеральних вод.

В статье освещены жизненный путь и профессиональная деятельность Петра Назаровича Савенко (1795–1843) — ученого, хирурга-уролога, исследователя минеральных вод. Он сделал значительный вклад в развитие науки и клинической хирургический практики, прежде всего в урологии. Ценны его исследования в области лечебных свойств минеральных вод.

The article presents the life and professional activity of Petro Nazarovych Savenko (1795–1843) — a doctor of medicine, scientist, urologist, researcher of mineral waters. He made a significant contribution to the development of science and clinical surgical practice, especially to urology. His researches in the field of medicinal properties of mineral waters are valuable.


Keywords

Петро Савенко; хірургія; урологія; мінеральні води; Катеринослав; Новомосковськ

Петр Савенко; хирургия; урология; минеральные воды; Екатеринослав; Новомосковск

Petro Savenko; surgery; urology; mineral waters; Ka­terynoslav; Novomoskovsk


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Чабан М. Для більшості атестат залишався недосяжним. Твій рідний край. 2017. 5 вересня.
  2. Мирский М.Б. Петр Савенко — любимый ученик Буша. История медицины и хирургии. Москва, 2010.
  3. Чабан М. Кращий знавець мінеральних вод. Твій рідний край. 2017. 27 липня.

Similar articles

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка
Authors: Пашковський В.М. - ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
International neurological journal 5 (83) 2016
Date: 2016.10.21
Categories: Neurology
Sections: Нistory of medicine
Research scientist Dmytro Yavornytskyi in the society of doctors
Authors: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №2, 2017
Date: 2017.05.30
Categories: Gastroenterology
Sections: Нistory of medicine
Роздуми щодо роковин Національної академії наук України: епілог як пролог успіху
Authors: Дземан М.І.
доцент, к.м.н., науковий співробітник Науково-виробничого центру ТОВ «ЕРБІС», ПП «Лабораторія ЕРБІС», м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №6 (691), 2019
Date: 2019.06.10
Sections: Нistory of medicine

Back to issue