Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Hypertension" Том 13, №4, 2020

Back to issue

Co-Prenelia® and Bi-Prenelia® — the optimal choice of combination therapy for hypertension and diabetes mellitus

Authors: Чистик Т.В.

Categories: Cardiology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

ESH/ESC (2018) і ASH/ISH (2017) рекомендують застосування фіксованих комбінацій периндоприлу/індапаміду при артеріальній гіпертензії (АГ) помірного ризику і периндоприлу/амлодипіну при АГ помірного/високого ризику в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу. Ефективність і безпечність фіксованої комбінації периндоприлу/індапаміду в контролі артеріального тиску в пацієнтів з АГ і цукровим діабетом 2-го типу, а також у запобіганні серцево-судинним ускладненням доведена у великих міжнародних дослідженнях — АDVANCE, ADVANCE-ON, PREMIER, SKIF. Ефективність і безпечність терапії АГ комбінацією периндоприлу/амлодипіну — в дослідженнях ASCOT-BPLA, STRONG, ПЕРСПЕКТИВА. У даний час на фармацевтичному ринку України з’явилися фіксовані комбінації вітчизняного виробництва — Ко-Пренелія® (периндоприл/індапамід) і Бі-Пренелія® (периндоприл/амлодипін), представлені корпорацією «Артеріум», які біоеквівалентні оригінальним препаратам, що гарантує їх якість, високу ефективність і безпеку в лікуванні артеріальної гіпертензії.

ESH/ESC (2018) и ASH/ISH (2017) рекомендуют применение фиксированных комбинаций периндоприла/индапамида при артериальной гипертензии (АГ) умеренного риска и периндоприла/амлодипина при АГ умеренного/высокого риска у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Эффективность и безопасность фиксированной комбинации периндоприла/индапамида в контроле артериального давления у пациентов с АГ и сахарным диабетом 2-го типа, а также в предупреждении сердечно-сосудистых осложнений доказана в крупных международных исследованиях — АDVANCE, ADVANCE-ON, PREMIER, SKIF. Эффективность и безопасность терапии АГ комбинацией периндоприла/амлодипина — в исследованиях ASCOT-BPLA, STRONG, ПЕРСПЕКТИВА. В настоящее время на фармацевтическом рынке Украины появились фиксированные комбинации отечественного производства — Ко-Пренелия® (периндоприл/индапамид) и Би-Пренелия® (периндоприл/амлодипин), представленные корпорацией «Артериум», биоэквивалентные оригинальным препаратам, что гарантирует их качество, высокую эффективность и безопасность в лечении артериальной гипертензии.

European Society of Hypertension/European Society of Cardiology (2018) and American Society of Hypertension/International Society of Hypertension (2017) re-commend the use of fixed-dose combinations of perindopril/indapamide for moderate risk hypertension and perindopril/amlodipine for moderate/high risk hypertension in patients with type 2 diabetes mellitus. The efficacy and safety of a fixed-dose combination of perindopril/indapamide for the blood pressure control in patients with hypertension and type 2 diabetes mellitus, as well as for the prevention of cardiovascular complications has been proven in large international studies — ADVANCE, ADVANCE-ON, PREMIER, SKIF. The efficacy and safety of hypertension therapy with a combination of perindopril/amlodipine — in ­ASCOT-BPLA, STRONG, ПЕРСПЕКТИВА studies. Currently, in the pharmaceutical market of Ukraine, there are fixed-dose combinations of domestic production — Co-Prenelia® (perindopril/indapamide) and Bi-Prenelia® (perindopril/amlodipine), represented by the Arterium Corporation, which are bioequivalent to the original drugs that guarantees their quality, high efficacy and safety in the treatment of hypertension.


Keywords

артеріальна гіпертензія; цукровий діабет; Ко-Пренелія®; Бі-Пренелія®

артериальная гипертензия; сахарный диабет; Ко-Пренелия®; Би-Пренелия®

hypertension; diabetes mellitus; Co-Prenelia®; ­Bi-Prenelia®


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Коваленко В.М. Динамiка стану здоров’я народу Украни та регioнальнi особливостi. Київ: Iнститут кардiлогiї ім. Н.Д. Стражеска НАМН України, 2012.

2. Лашкул З.В. Особенности эпидемиологии артериальной гипертензии и ее осложнений на региональном уровне с 1999 по 2013 гг. Сучаснi медичнi технологiї. 2014. № 2.

3. Наказ МОЗ України № 384 від 24 05.2012 «Про затвердження та впровадження медикотехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії».

4. Мычка В.Б., Горностаев В.В., Богиева Р.М., Чазова И.Е. Артериальная гипертония у больных сахарным диабетом 2 типа и метаболическим синдромом. URL: http://www.medicus.ru/cardiology/specialist/arterialnaya-gipertoniya-u-bolnyh-saharnym-diabetom-2-tipa-i-metabolicheskim-sindromom-21309.phtml.

5. Дедов И.И., Шестакова М.В. Диабетическая нефропатия. Москва, 2002.

6. Чазова И.Е., Мычка В.Б. Метаболический синдром, сахарный диабет 2 типа и артериальная гипертензия. Сердце. 2003. Т. 2. № 3(9).

7. Морозова Т.Е., Андрущишина Т.Б. Артериальная гипертензия у больных сахарным диабетом — индивидуализированный выбор антигипертензивных лекарственных средств. Росийский кардиологический журнал. 2011. № 2(88).

8. Березін О.Є. Фіксовані комбінації в лікуванні пацієнтів із артеріальною гіпертензією. Укр. мед. часопис. 2016. № 4(114). С. 57-61.

9. Морозова Т.Е., Андреев С.С. Фиксированные комбинации в лечении артериальной гипертензии — реальный путь улучшения контроля артериального давления. Системные гипертензии. 2015. № 3. С. 25-29.

10. Chobanian A.V., Bakris G.L., Black H.R. et al.; Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. National Heart, Lung, and Blood Institute; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee (2003) Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension. 2003. 42(6). 1206-1252.

11. Whelton P.K., Carey R.M., Aronow W.S. et al. 2017 Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Mana-gement of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Hypertension. 2018. 71(6).
113-115.

12. Морозова Т.Е., Гонтаренко С.В. Рациональный выбор комбинированной антигипертензивной терапии. Consilium Medicum. 2016. Т. 18. № 1.

13. Диагностика и лечение артериальной гипертонии: Клинические рекомендации. 2013. URL: http://www.cardioweb.ru/klinicheskie-rekomendatsii.

14. Долженко М.М., Несукай В.А., Бондарчук С.А., Шершньова О.В. Комбінована антигіпертензивна терапія за рекомендаціями Європейського товариства з гіпертензії та Європейського товариства кардіологів (ESH/ESC 2018). Лiки України. 2018. № 8(224).

15. Житникова Л.М. Комбинированная терапия артериальной гипертонии: эффективно и удобно. Российский медицинский журнал. 2011. Т. 19. № 2. С. 1-6.

16. Holecki M., Szewieczek J., Chudek J. Effects of angiotensin-converting enzyme inhibitors beyond lowering blood pressure — are they important for doctors? Pharm. Rep. 2011. 63. 740-751.

17. Fagard R.H., Celis H., Thijs L., Wouters S. Regression of left ventricular mass by antihypertensive treatment: a meta-ana-lysis of randomized comparative studies. Hypertension. 2009. 54. 1084-1091.

18. Fenster B.E., Tsao P.S., Rockson S.G. Endothelial dysfunction: clinical strategies for treating oxidant stress. Am. Heart J. 2003. 146. 218-226.

19. Bauriedel G., Skowasch D., Schneider M. et al. Antiplatelet effects of angiotensinconverting enzyme inhibitors compared with aspirin and clopidogrel: a pilot study with whole-blood aggregometry. Am. Heart J. 2003. 145. 343-348.

20. Fogari R., Zoppi A. Antihypertensive drugs and fibrinolytic function. Am. J. Hypertens. 2006. 19. 1293-1299.

21. Miyajima E., Shigemasa T., Yamada Y. et al. Angiotensin II blunts, while an angiotensinconverting enzyme inhibitor augments, reflex sympathetic inhibition in humans. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. 1999. 26. 797-802.

22. Морозова Т.Е., Латыпова Е.Р. Больной АГ с ожирением: влияние на биомаркеры как инструмент персонализированного подхода к терапии. Рос. кардиол. журн. 2013. 3(101). 94-9.

23. Аmbrosioni E. Low-dose antihypertensive therapy with 1,5 mg SR Indapamide: results of randomized double-blind controlled studies. J. Hypertens. 1998. 19. 1677-1684.

24. Patel A., MacMahon S., Chalmers J. et al. Effects of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomised controlled trial. Lancet. 2007. 370. 829-840.

25. Чалмерс Дж. ADVANCE-ON — выбор антигипертензивной терапии имеет значение. URL: https://www.health-ua.com/pics/pdf/ZU_2014_19/14.pdf

26. Mogensen C.E., Viberti G., Halimi S. et al. Preterax in Albuminuria Regression (PREMIER) Study Groupe. Effect of low-dose perindopril/indapamide on albuminuria in diabetes. Preterax in Albuminuria Regression: PREMIER. Hypertension. 2003. Vol. 41. № 5. P. 1063-1071.

27. Маньковский Б.Н., Иванов Д.Д. Влияние антигипертензивной терапии на функцию почек у больных сахарным диабетом 2-го типа: результаты проспективного исследования «СКИФ-2». Ліки України. 2010. № 8(144). С. 28-32.

28. ADVANCE Collaborative Group. Effects of fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomised controlled trial. Lancet. 2007. 370. 828-40.

29. Мourad J., Le Jeune S. Evaluation of high dose of perindopril/indapamide fixed combination in reducing blood pressure and improving end-organ protection in hypertensive patients. Current Medical Research and Opinion. 2009. 25(9). 2271-80.

30. Недогода C.В. Периндоприл и его комбинация с индапамидом как основа для дифференцированного и индивидуализированного лечения артериальной гипертензии. Системные гипертензии. 2011. 1. 10-11.

31. ESH/ESC Guidelines for themanagement of arterial hypertension. J. Hypertens. 2018. 31. 1281-357.

32. Elliot W.J., Meyer P.M. Incident diabetes in clinical trials of antihypertensive drugs: a net work meta-analysis. Lancet. 2007. 369. 201-207.

33. Ferrari R. Optimizing the treatment of hypertension and stable coronary artery disease: clinical evidence for fixed-combination perindopril/amlodipine. Curr. Med. Res. Opin. 2008. 24(12). 3543-57.

34. Морозова Т.Е., Андрущишина Т.Б. Современные аспекты фармакотерапии артериальной гипертензии: возможности амлодипина. Лечащий врач. 2013. № 2. С. 7-12.

35. Dahlof B., Sever P.S., Poulter N.R. et al. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2005. 366. 895-906.

36. Bahl V.K., Jadhav U.M., Thacker H.P. Management of hypertension with the fixed combination of perindopril and amlodipine in daily clinical practice. Results from the STRONG Prospective, Observational, Multicenter Study. Am. J. Cardiovasc. Drugs. 2009. 9(3). 136-142.

37. Сиренко Ю.М., Радченко Г.Д. Эффективность и безопасность применения фиксированной комбинации периндоприл + амлодипин у гипертензивных пациентов, которые лечатся амбулаторно. Артериальная гипертензия. 2013. № 1(27).

38. Hatala R., Pella D., Hatalova K., Sidlo R. Optimization of Blood Pressure Treatment with Fixed-Combination Perindopril/Amlodipine in Patients with Arterial Hypertension. Clin. Drug. Investig. 2012. 32 (9). 603-12.

39. Ahmod M. Efficacy and safety of a perindopril/amlodi-pine-based titration regimen on blood pressure goal achievement in hypertensive untreated patients or uncontrolled on monotherapy. J. Hypertens. 2012. 30. e439.


Back to issue