Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Hypertension" Том 13, №4, 2020

Back to issue

Peripartummanagement of hypertension: a position paper of the ESC Council on Hypertension and the European Society of Hypertension

Authors: Renata Cífková (1, 2), Mark R. Johnson (3), Thomas Kahan (4), Jana Brguljan (5), Bryan Williams (6), Antonio Coca (7), Athanasios Manolis (8), Costas Thomopoulos (9), Claudio Borghi (10), Costas Tsioufis (11), Gianfranco Parati (12, 13), Isabella Sudano (14), Richard J. McManus (15), Bert-Jan H. van den Born (16), Vera Regitz-Zagrosek (17), and Giovanni de Simone (18)
1) Center for Cardiovascular Prevention, Charles University in Prague, First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital, Prague 4, Czech Republic;
2) Department of Medicine II, Charles University in Prague, First Faculty of Medicine, Prague, Czech Republic;
3) Institute of Reproductive and Developmental Biology, Imperial College School of Medicine, Chelsea and Westminster Hospital, London, UK;
4) Division of Cardiovascular Medicine, Department of Clinical Sciences, Karolinska Institutet, Danderyd Hospital, Stockholm, Sweden;
5) Division of Internal Medicine, Department of Hypertension, Medical Faculty, University Medical Centre Ljubljana, Ljubljana, Slovenia;
6) UCL Institute of Cardiovascular Sciences, University College London, London, UK;
7) Hypertension and Vascular Risk Unit, Department of Internal Medicine, Hospital Clinic, University of Barcelona, Barcelona, Spain;
8) Department of Cardiology, Asklepeion General Hospital, Athens, Greece;
9) Department of Cardiology, Helena Venizelou General & Maternal Hospital, Athens, Greece;
10) Department of Medical and Surgical Sciences, University of Bologna, Bologna, Italy;
11) First Cardiology Clinic, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Hippokration Hospital, Athens, Greece;
12) Department of Medicine and Surgery, University of Milano-Bicocca, Milan, Italy;
13) Cardiology Unit, Department of Cardiovascular, Neural and Metabolic Sciences, Istituto Auxologico Italiano, IRCCS, S. Luca Hospital, Milan, Italy;
14) Department of Cardiology, University Heart Center Zurich, University Hospital and University of Zurich, Zurich, Switzerland;
15) Nuffield Department of Primary Care Health Sciences, University of Oxford, Oxford, UK;
16) Departments of Internal and Vascular Medicine, Department of Public Health, Amsterdam University Medical Centre, Amsterdam, The Netherlands;
17) Berlin Institute for Gender in Medicine and CCR, Charité University Medicine Berlin, and DZHK, Partner Site Berlin, Germany;
18) Department of Advanced Biomedical Sciences, Hypertension Research Center, Federico II University, Naples, Italy

Categories: Cardiology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Патологічні зміни, викликані гіпертензією, — найбільш типові медичні ускладнення в перипартальному періоді, які пов’язані зі значним збільшенням захворюваності та смертності. Артеріальна гіпертензія в перипартальному періоді може бути продовженням існуючої або може бути гестаційною гіпертензією, прееклампсією de novo (виникла як перший прояв), а також може бути викликана деякими препаратами, що застосовуються для знеболювання або пригнічення післяпологових кровотеч. Жінки з тяжкою гіпертензією і гіпертензивними невідкладними і екстреними станами мають високий ризик виникнення небезпечних для життя ускладнень, тому, незважаючи на відсутність доказових даних, на основі думки експертів їм рекомендується антигіпертензивне лікування. Лабеталол внутрішньовенно та метилдопа перорально — два найбільш часто використовувані препарати. Пероральний ніфедипін короткої дії рекомендується застосовувати лише в тому випадку, якщо інші лікарські засоби або можливість внутрішньовенного введення недоступні. Індукція пологів пов’язана із покращанням результатів для матері, і її слід рекомендувати жінкам із гестаційною гіпертензією або легкою прееклампсією після досягнення 37-го тижня вагітності. Ця позиційна стаття надає перший міждисциплінарний підхід до лікування артеріальної гіпертензії в перипартальному періоді на основі найкращих наявних доказів та експертного консенсусу.

Патологические изменения, вызванные гипертензией, — наиболее типичные медицинские осложнения в перипартальном периоде, связанные со значительным увеличением заболеваемости и смертности. Артериальная гипертензия в перипартальном периоде может быть продолжением существующей или может быть гестационной гипертензией, преэклампсией de novo (возникла как первое проявление), а также может быть вызвана некоторыми препаратами, применяющимися для обезболивания или подавления послеродовых кровотечений. Женщины с тяжелой гипертензией и гипертензивными неотложными и экстренными состояниями имеют высокий риск возникновения опасных для жизни осложнений, поэтому, несмотря на отсутствие доказательных данных, на основе мнения экспертов им рекомендуется антигипертензивное лечение. Лабеталол внутривенно и метилдопа внутрь — два наиболее часто используемых препарата. Пероральный нифедипин короткого действия рекомендуется применять только в том случае, если другие лекарственные средства или возможности введения недоступны. Индукция родов связана с улучшением результатов для матери, и ее следует рекомендовать женщинам с гестационной гипертензией или легкой преэклампсией после достижения 37-й недели беременности. Эта позиционная статья представляет первый междисциплинарный подход к лечению артериальной гипертензии в перипартальном периоде на основе наилучших имеющихся доказательств и экспертного консенсуса.

Hypertensive disorders are the most common medical complications in the peripartum period associated with a substantial increase in morbidity and mortality. Hypertension in the peripartum period may be due to the continuation of pre-existing or gestational hypertension, de novo development of pre-eclampsia or it may be also induced by some drugs used for analgesia or suppression of postpartum haemorrhage. Women with severe hypertension and hypertensive emergencies are at high risk of life-threatening complications, therefore, despite the lack of evidence-based data, based on expert opinion, antihypertensive treatment is recommended. Labetalol intravenously and methyldopa orally are then the two most frequently used drugs. Short-acting oral nifedipine is suggested to be used only if other drugs or iv access are not available. Induction of labour is associated with improved maternal outcome and should be advised for women with gestational hypertension or mild pre-eclampsia at 37 weeks’ gestation. This position paper provides the first interdisciplinary approach to the management of hypertension in the peripartum period based on the best available evidence and expert consensus.


Keywords

попередня гіпертензія; гестаційна гіпертензія; прееклампсія; антигіпертензивні препарати; гіпертензивний ургентний стан; низька доза ацетилсаліцилової кислоти

предшествующая гипертензия; гестационная гипертензия; преэклампсия; антигипертензивные препараты; гипертоническое ургентное состояние; низкая доза ацетилсалициловой кислоты

pre-existing hypertension; gestational hypertension; pre-eclampsia; antihypertensive drugs; hypertensive emergency; low dose of acetylsalicylic acid


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Cantwell R., Clutton-Brock T., Cooper G., Dawson A., Drife J., Garrod D., Harper A., Hulbert D., Lucas S., McClure J., Millward-Sadler H., Neilson J., Nelson-Piercy C., Norman J., O’Herlihy C., Oates M., Shakespeare J., de Swiet M., Williamson C., Beale V., Knight M., Lennox C., Miller A., Parmar D., Rogers J., Springett A. Saving mothers’ lives: reviewing maternal deaths to make motherhood safer: 2006–2008. The Eighth Report of the Confidential Enquiries into Maternal Deaths in the United Kingdom. BJOG. 2011. 118. 1-203.

2. Stevens T.A., Swaim L.S., Clark S.L. The role of obstetrics/gynecology hospitalists in reducing maternal mortality. Obstet. Gynecol. Clin. North Am. 2015. 42. 463-475.

3. Regitz-Zagrosek V., Roos-Hesselink J.W., Bauersachs J., Blomstrom-Lundqvist C., Cıfkovб R., De Bonis M., Iung B., Johnson M.R., Kintscher U., Kranke P., Lang I.M., Morais J., Pieper P.G., Presbitero P., Price S., Rosano G.M.C., Seeland U., Simoncini T., Swan L., Warnes C.A., Deaton C., Simpson I.A., Aboyans V., Agewall S., Barbato E., Calda P., Coca A., Coman I.M., De Backer J., Delgado V., Di Salvo G., Fitzsimmons S., Fitzsimons D., Garbi M., Gevaert S., Hindricks G., Jondeau G., Kluin J., Lionis C., McDonagh T.A., Meier P., Moons P., Pantazis A., Piepoli M.F., Rocca B., Roffi M., Rosenkranz S., Sarkozy A., Shlyakhto E., Silversides C.K., Sliwa K., Sousa-Uva M., Tamargo J., Thorne S., Van de Velde M., Williams B., Zamorano J.L., Windecker S., Aboyans V., Agewall S., Barbato E., Bueno H., Coca A., Collet J.-P., Coman I.M., Dean V., Delgado V., Fitzsimons D., Gaemperli O., Hindricks G., Iung B., Jьni P., Katus H.A., Knuuti J., Lancellotti P., Leclercq C., McDonagh T.A., Piepoli M.F., Ponikowski P., Richter D.J., Roffi M., Shlyakhto E., Simpson I.A., Sousa-Uva M., Zamorano J.L., Hammoudi N., Piruzyan A., Mascherbauer J., Samadov F., Prystrom A., Pasquet A., Caluk J., Gotcheva N., Skoric B., Heracleous H., Vejlstrup N., Maser M., Kaaja R.J., Srbinovska-Kostovska E., Mounier-Vehier C., Vakhtangadze T., Rybak K., Giannakoulas G., Kiss R.G., Thrainsdottir I.S., Erwin R.J., Porter A., Geraci G., Ibrahimi P., Lunegova O., Mintale I., Kadri Z., Benlamin H., Barysiene J., Banu C.A., Caruana M., Gratii C., Haddour L., Bouma B.J., Estensen M.-E., Hoffman P., Petris A.O., Moiseeva O., Bertelli L., Tesic B.V., Dubrava J., Kozelj M., Prieto-Arйvalo R., Furenas E., Schwerzmann M., Mourali M.S., Ozer N., Mitchenko O., Nelson-Piercy C.; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. Eur. Heart J. 2018. 39. 3165-3241.

4. van den Born B.H., Lip G.Y.H., Brguljan-Hitij J., Cremer A., Segura J., Morales E., Mahfoud F., Amraoui F., Persu A., Kahan T., Agabiti Rosei E., de Simone G., Gosse P., Williams B. ESC Council on hypertension position document on the management of hypertensive emergencies. Eur. Heart J. Cardiovasc. Pharmacother. 2019. 5. 37-46.

5. Koopmans C.M., Bijlenga D., Groen H., Vijgen S.M., Aarnoudse J.G., Bekedam D.J., van den Berg P.P., de Boer K., Burggraaff J.M., Bloemenkamp K.W., Drogtrop A.P., Franx A., de Groot C.J., Huisjes A.J., Kwee A., van Loon A.J., Lub A., Papatsonis D.N., van der Post J.A., Roumen F.J., Scheepers H.C., Willekes C., Mol B.W., van Pampus M.G.; HYPITAT Study Group. Induction of labour versus expectant monitoring for gestational hypertension or mild pre-eclampsia after 36 weeks’ gestation (HYPITAT): a multicentre, open-label randomised controlled trial. Lancet. 2009. 374. 979-988.

6. Kuklina E.V., Tong X., Bansil P., George M.G., Callaghan W.M. Trends in pregnancy hospitalizations that included a stroke in the United States from 1994 to 2007: reasons for concern? Stroke. 2011. 42. 2564-2570.

7. Duley L., Meher S., Jones L. Drugs for treatment of very high blood pressure during pregnancy. Cochrane Database Syst. Rev. 2013. CD001449. doi: 10.1002/14651858.CD001449.pub3.

8. Robson S.C., Hunter S., Boys R.J., Dunlop W. Hemodynamic changes during twin pregnancy. A Doppler and M-mode echocardiographic study. Am. J. Obstet. Gynecol. 1989. 161. 1273-1278.

9. Podymow T., August P. Postpartum course of gestational hypertension and preeclampsia. Hypertens. Pregnancy. 2010. 29. 294-300.

10. Stergiou G.S., Palatini P., Asmar R., Ioannidis J.P., Kollias A., Lacy P., McManus R.J., Myers M.G., Parati G., Shennan A., Wang J., O’Brien E.; European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring. Recommendations and Practical Guidance for performing and reporting validation studies according to the Universal Standard for the validation of blood pressure measuring devices by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation/European Society of Hypertension/ International Organization for Standardization (AAMI/ESH/ISO). J. Hypertens. 2019. 37. 459-466.

11. Davis G.K., Roberts L.M., Mangos G.J., Brown M.A. Comparisons of auscultatory hybrid and automated sphygmomanometers with mercury sphygmomanometry in hypertensive and normotensive pregnant women: parallel validation studies. J. Hypertens. 2015. 33. 499-506.

12. Mounier-Vehier C., Amar J., Boivin J.M., Denolle T., Fauvel J.P., Plu-Bureau G., Tsatsaris V., Blacher J. Hypertension and pregnancy: expert consensus statement from the French Society of Hypertension, an affiliate of the French Society of Cardiology. Fundam. Clin. Pharmacol. 2017. 31. 83-103.

13. O’Brien E., Parati G., Stergiou G., Asmar R., Beilin L., Bilo G., Clement D., de la Sierra A., de Leeuw P., Dolan E., Fagard R., Graves J., Head G.A., Imai Y., Kario K., Lurbe E., Mallion J.M., Mancia G., Mengden T., Myers M., Ogedegbe G., Ohkubo T., Omboni S., Palatini P., Redon J., Ruilope L.M., Shennan A., Staessen J.A., vanMontfrans G., Verdecchia P., Waeber B., Wang J., Zanchetti A., Zhang Y.; European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring. European Society of Hypertension position paper on ambulatory blood pressure monitoring. J. Hypertens. 2013. 31. 1731-1768.

14. Magee L.A., Ramsay G., von Dadelszen P. What is the role of out-of-office BP measurement in hypertensive pregnancy? Hypertens. Pregnancy. 2008. 27. 95-101.

15. Ditisheim A., Wuerzner G., Ponte B., Vial Y., Irion O., Burnier M., Boulvain M., Pechиre-Bertschi A. Prevalence of hypertensive phenotypes after preeclampsia: a prospective cohort study. Hypertension. 2018. 71. 103-109.

16. Denolle T., Weber J.L., Calvez C., Getin Y., Daniel J.C., Lurton O., Cheve M.T., Marechaud M., Bessec P., Carbonne B., Razafintsalama T. Diagnosis of white coat hypertension in pregnant women with teletransmitted home blood pressure. Hypertens. Pregnancy. 2008. 27. 305-313.

17. Cairns A.E., Tucker K.L., Leeson P., Mackillop L.H., Santos M., Velardo C., Salvi D., Mort S., Mollison J., Tarassenko L., McManus R.J.; SNAP-HT Investigators. Self-management of postnatal hypertension: the SNAP-HT trial. Hypertension. 2018. 72. 425-432.

18. ACOG Committee Opinion No. 767 summary: emergent therapy for acute-onset, severe hypertension during pregnancy and the postpartum period. Obstet. Gynecol. 2019. 133. 409-412.

19. Brown M.A., Magee L.A., Kenny L.C., Karumanchi S.A., McCarthy F.P., Saito S., Hall D.R., Warren C.E., Adoyi G., Ishaku S.; International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy (ISSHP). The hypertensive disorders of pregnancy:
ISSHP classification, diagnosis & management recommendations for international practice. Pregnancy Hypertens. 2018. 13. 291-310.

20. Poon L.C., Shennan A., Hyett J.A., Kapur A., Hadar E., Divakar H., McAuliffe F., Silva Costa F., Dadelszen P., McIntyre H.D., Kihara A.B., Di Renzo G.C., Romero R., D’Alton M., Berghella V., Nicolaides K.H., Hod M., Hanson M., Ma R., Purandare C.N., Fuchtner C., Visser G., Morris J., Gooden R. The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) initiative on pre-eclampsia: a pragmatic guide for first-trimester screening and prevention. Int. J. Gynaecol. Obstet. 2019. 145. 1-33.

21. Chappell L.C., Shennan A.H. Assessment of proteinuria in pregnancy. BMJ. 2008. 336. 968-969.

22. Zeisler H., Llurba E., Chantraine F., Vatish M., Staff A.C., Sennstrom M., Olovsson M., Brennecke S.P., Stepan H., Allegranza D., Dilba P., Schoedl M., Hund M., Verlohren S. Predictive value of the sFlt-1: PlGF ratio in women with suspected preeclampsia. N. Engl. J. Med. 2016. 374. 13-22.

23. Dodd J.M., for the LIMIT Randomised Trial Group, Turnbull D., McPhee A.J., Deussen A.R., Grivell R.M., Yelland L.N., Crowther C.A., Wittert G., Owens J.A., Robinson J.S. Antenatal lifestyle advice for women who are overweight or obese: LIMIT randomised trial. BMJ. 2014. 348. g1285-g1285.

24. Leddy M.A., Power M.L., Schulkin J. The impact of maternal obesity on maternal and fetal health. Rev. Obstet. Gynecol. 2008. 1. 170-178.

25. Williams B., Mancia G., Spiering W., Agabiti Rosei E., Azizi M., Burnier M., Clement D.L., Coca A., de Simone G., Dominiczak A., Kahan T., Mahfoud F., Redon J., Ruilope L., Zanchetti A., Kerins M., Kjeldsen S.E., Kreutz R., Laurent S., Lip G.Y.H., McManus R., Narkiewicz K., Ruschitzka F., Schmieder R.E., Shlyakhto E., Tsioufis C., Aboyans V., Desormais I.; Authors/Task Force Members. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: the task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension. J. Hypertens. 2018. 36. 1953-2041.

26. National Institute for Health and Clinical Excellence. Hypertension in pregnancy: diagnosis and management. NG133.2019. www.nice.org.uk/guidance/ng133.

27. Stepan H., Herraiz I., Schlembach D., Verlohren S., Brennecke S., Chantraine F., Klein E., Lapaire O., Llurba E., Ramoni A., Vatish M., Wertaschnigg D., Galindo A. Implementation of the sFlt-1/PlGF ratio for prediction and diagnosis of preeclampsia in singleton pregnancy: implications for clinical practice. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2015. 45. 241-246.

28. Duhig K.E., Myers J., Seed P.T., Sparkes J., Lowe J., Hunter R.M., Shennan A.H., Chappell L.C., Bahl R., Bambridge G., Barnfield S., Ficquet J., Gill C., Girling J., Har–ding K., Khalil A., Sharp A., Simpson N., Tuffnell D.; PARROT trial group. Placental growth factor testing to assess women with suspected pre-eclampsia: a multicentre, pragmatic, stepped-wedge cluster-randomised controlled trial. Lancet. 2019. 393. 1807-1818.

29. Shields L.E., Wiesner S., Klein C., Pelletreau B., Hedriana H.L. Early standardized treatment of critical blood pressure elevations is associated with a reduction in eclampsia and severe maternal morbidity. Am. J. Obstet. Gynecol. 2017. 216. 415.e1-415.e5.

30. ElFarra J., Bean C., Martin J.N. Jr. Management of hypertensive crisis for the bstetrician/gynecologist. Obstet. Gynecol. Clin. North Am. 2016. 43. 623-637.

31. Magee L.A., Cham C., Waterman E.J., Ohlsson A., von Dadelszen P. Hydralazine for treatment of severe hypertension in pregnancy: meta-analysis. BMJ. 2003. 327. 955-960.

32. Shekhar S., Gupta N., Kirubakaran R., Pareek P. Oral nifedipine versus intravenous labetalol for severe hypertension during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. BJOG. 2016. 123. 40-47.

33. Ruys T.P., Roos-Hesselink J.W., Hall R., Subirana-Domиnech M.T., Grando-Ting J., Estensen M., Crepaz R., Fesslova V., Gurvitz M., De Backer J., Johnson M.R., Pieper P.G. Heart failure in pregnant women with cardiac disease: data from the ROPAC. Heart. 2014. 100. 231-238.

34. Anthony J., Sliwa K. Decompensated heart failure in pregnancy. Card. Fail. Rev. 2016. 2. 20-26.

35. Bakacak M., Serin S., Ercan O, Kцstь B., Bakacak Z., Kiran H. Association of serum N-terminal pro-brain natriuretic peptide levels with the severity of preeclampsia. J. Matern. Fetal Neonatal. Med. 2016. 29. 2802-2806.

36. Giannubilo S.R., Cecchi S., Tidu E., Ciavattini A. Maternal NT-proBNP in chronic hypertensive pregnancies and superimposed preeclampsia. Int. J. Cardiol. 2014. 176. 1227-1229.

37. Ponikowski P., Voors A.A., Anker S.D., Bueno H., Cleland J.G.F., Coats A.J.S., Falk V., Gonzбlez-Juanatey J.R., Harjola V.P., Jankowska E.A., Jessup M., Linde C., Nihoyannopoulos P., Parissis J.T., Pieske B., Riley J.P., Rosano G.M.C., Ruilope L.M., Ruschitzka F., Rutten F.H., van der Meer P.; ESC Scientific Document Group. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur. Heart J. 2016. 37. 2129-2200.

38. van Hagen I.M., Cornette J., Johnson M.R., Roos-Hesselink J.W. Managing cardiac emergencies in pregnancy. Heart. 2017. 103. 159-173.

39. Altman D., Carroli G., Duley L., Farrell B., Moodley J., Neilson J., Smith D.; Magpie Trial Collaboration Group. Do women with pre-eclampsia, and their babies, benefit from magnesium sulphate? The Magpie Trial: a randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2002. 359. 1877-1890.

40. Magee L.A., Pels A., Helewa M., Rey E., von Dadelszen P.; Canadian Hypertensive Disorders of Pregnancy (HDP) Working Group. Diagnosis, evaluation, and management of the hypertensive disorders of pregnancy. Pregnancy Hypertens. 2014. 4. 105-145.

41. Rolnik D.L., Wright D., Poon L.C., O’Gorman N., Syngelaki A., de Paco Matallana C., Akolekar R., Cicero S., Janga D., Singh M., Molina F.S., Persico N., Jani J.C., Plasencia W., Papaioannou G., Tenenbaum-Gavish K., Meiri H., Gizurarson S., Maclagan K., Nicolaides K.H. Aspirin versus placebo in pregnancies at high-risk for preterm preeclampsia. N. Engl. J. Med. 2017. 377. 613-622.

42. Hofmeyr G., Lawrie T.A., Atallah A.N., Torloni M. Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems. Cochrane Database Syst. Rev. 2018. 10. CD001059.

43. Committee on Obstetric Practice. Committee Opinion No. 713: antenatal corticosteroid therapy for fetal maturation. Obstet. Gynecol. 2017. 130. e102-e109.

44. Lenders J.W. Pheochromocytoma and pregnancy: a deceptive connection. Eur. J. Endocrinol. 2012. 166. 143–150.

45. Lenders J.W.M., Langton K., Langenhuijsen J.F., Eisenhofer G. Pheochromocytoma and pregnancy. Endocrinol. Metab. Clin. North Am. 2019. 48. 605-617.

46. Robson S.C., Boys R.J., Hunter S., Dunlop W. Maternal hemodynamics after normal delivery and delivery complicated by postpartum hemorrhage. Obstet. Gynecol. 1989. 74. 234-239.

47. Report of the National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy. Am. J. Obstet. Gynecol. 2000. 183. S1-S22.

48. Benschop L., Duvekot J.J., Versmissen J., van Broekhoven V., Steegers E.A.P., Roeters van Lennep J.E. Blood pressure profile 1 year after severe preeclampsia. Hypertension. 2018. 71. 491-498.

49. Podymow T., August P. Antihypertensive drugs in pregnancy. Semin. Nephrol. 2011. 31. 70-85.

50. Redman C.W., Kelly J.G., Cooper W.D. The excretion of enalapril and enalaprilat in human breast milk. Eur. J. Clin. Pharmacol. 1990. 38. 99-99.

51. Walters B.N., Thompson M.E., Lee A., de Swiet M. Blood pressure in the puerperium. Clin. Sci (Lond.), 1986. 71. 589-594.

52. McDonald S.D., Malinowski A., Zhou Q., Yusuf S., Devereaux P.J. Cardiovascular sequelae of preeclampsia/eclampsia: a systematic review and meta-analyses. Am. Heart J. 2008. 156. 918-930.

53. Cirillo P.M., Cohn B.A. Pregnancy complications and cardiovascular disease death: 50-year follow-up of the Child Health and Development Studies pregnancy cohort. Circulation. 2015. 132. 1234-1242.

54. Behrens I., Basit S., Lykke J.A., Ranthe M.F., Wohlfahrt J., Bundgaard H., Melbye M., Boyd H.A. Association between hypertensive disorders of pregnancy and later risk of cardiomyopathy. JAMA. 2016. 315. 1026-1033.

55. Behrens I., Basit S., Lykke J.A., Ranthe M.F., Wohlfahrt J., Bundgaard H., Melbye M., Boyd H.A. Hypertensive disorders of pregnancy and peripartum cardiomyopathy: a nationwide cohort study. PLoS One. 2019. 14. e0211857.

56. Ray J.G., Vermeulen M.J., Schull M.J., Redelmeier D.A. Cardiovascular health after maternal placental syndromes (CHAMPS): population-based retrospective cohort study. Lancet. 2005. 366. 1797-1803.

57. Black M.H., Zhou H., Sacks D.A., Dublin S., Lawrence J.M., Harrison T.N., Reynolds K. Hypertensive disorders first identified in pregnancy increase risk for incident prehypertension and hypertension in the year after delivery. J. Hypertens. 2016. 34. 728-73


Back to issue