Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Здоров`я дитини" Том 15, №6, 2020

Повернутися до номеру

Відбулись XXII Сідельниковські читання

ХХІІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова відбулась 16–17 вересня 2020 року. З урахуванням сучасних викликів коронавірусної інфекції, з відповідальною турботою про безпеку кожного з учасників уперше за більше ніж двадцятирічну історію читань цьогорічна конференція була проведена у форматі онлайн. 
Цьогорічна конференція в дистанційному форматі навчання зібрала понад 1000 дитячих і сімейних лікарів, спеціалістів інших педіатричних спеціальностей, організаторів охорони здоров’я, освітян і науковців. На ній були представлені педіатричні кафедри провідних закладів вищої освіти МОЗ України та академій післядипломної медичної освіти, ДУ «Інститут педіатрії акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» та ін. 
Протягом 4 пленарних засідань була заслухана 71 усна наукова доповідь. Були обговорені: питання клінічного перебігу, лікування й профілактики COVID-19 у дітей; стан здоров’я дітей в Україні та сучасні виклики, що постають перед медициною дитинства; вакцинопрофілактика як першочергове завдання педіатра й сімейного лікаря; проблемно-орієнтований підхід у педіатрії: міждисциплінарна інтеграція; доказова медицина при наданні медичної допомоги дітям різного віку; роль клінічної генетики в педіатрії; інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів у дітей: сучасні рекомендації; діагностика й лікування захворювань органів травлення в дітей; превентивні й терапевтичні стратегії в сучасній алергології дитячого віку; амбулаторні й стаціонарні аспекти антимікробної терапії в дітей; практичні шляхи стримування росту антибіотикорезистентності; фітотерапія (у фокусі уваги — доказовість та міжнародний досвід); запобігання поліпрагмазії при наданні медичної допомоги дітям; міждисциплінарні аспекти дитячої неврології тощо. Крім того, була подана низка стендових презентацій від численних авторських колективів. Доповідачі дали відповіді на понад 200 запитань лікарів — учасників конференції.
У межах конференції відбулась щорічна науково-методична нарада «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти» з проведенням круглого столу з актуальних питань викладання педіатрії.
Учасники конференції особливо відзначили сьогоденні труднощі надання медичної допомоги, пов’язані з пандемією COVID-19, та особливості до- і післядипломної освіти лікарів в цих умовах; погіршення стану здоров’я дитячого населення країни та зменшення народжуваності; вкрай недостатні обсяги охоплення вакцинопрофілактикою; недостатні обсяги підготовки студентів у закладах вищої освіти за спеціальністю «Педіатрія» (148 осіб), що не відповідають потребам галузі; суттєвий кадровий дефіцит у галузі.
Враховуючи вищевикладене та необхідність постійної уваги до педіатричної охорони здоров’я, учасники ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання педіатрії», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова, вважають за необхідне звернутись до всіх зацікавлених сторін стосовно наступних заходів і пропозицій: 
— Упровадити тимчасові стандарти надання медичної допомоги дітям в умовах пандемії COVID-19, забезпечивши нормативно-правову базу дистанційного консультування.
— Створити та впровадити національні стандарти надання медичної допомоги дітям, що ґрунтуються на кращих міжнародних практиках і відомостях доказової медицини, надавши наукове обґрунтування впровадження ефективних стратегій профілактики, діагностики й лікування захворювань дитячого віку.
— Посилити заходи щодо вакцинації населення із визначенням питань забезпечення й реалізації програми імунопрофілактики як пріоритетної.
— Відновити систему невідкладної педіатричної допомоги.
— Надати наукове обґрунтування впровадженню ефективних стратегій стримування розвитку антибіотикорезистентності. 
— Збільшити державне замовлення на підготовку дитячих лікарів у закладах вищої освіти МОЗ і МОН України зі встановленням фіксованого плану до 1000 осіб, із них не менше ніж 500 місць передбачити для вступників із сільської місцевості на умовах договорів з місцевими громадами щодо наступного обов’язкового відпрацювання в державних і комунальних закладах охорони здоров’я.
— Звернутись до МОЗ України та МОН України щодо встановлення прохідного балу із результатів ЗНО на спеціальність «Педіатрія» на рівні 130 балів.
— Розглянути стандарти педіатричної освіти на післядипломному етапі підготовки лікарів і безперервного професійного розвитку лікаря з урахуванням сучасних викликів пандемії COVID-19, національних традицій і міжнародного досвіду із забезпеченням належних соціальних гарантій усім учасникам освітнього процесу — як лікарям, так і викладачам закладів вищої медичної освіти.
— Зосередити увагу на створенні якісного контенту онлайн навчальних матеріалів, посібників з педіатрії, що ґрунтується на досвіді кращих міжнародних практик для до-, післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку лікаря.
 
Оргкомітет конференції


Повернутися до номеру