Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 54, №4, 2020

Back to issue

Оцінка ефективності комбінації біорегуляційної терапії та вегетотропного препарату гінкго білоби при хронічному панкреатиті

Authors: Сабат З.І., Бабінець Л.С.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета. На основі показників опитувальника Вейна та динаміки показників якості життя (ЯЖ) порівняти ефективність схем лікування пацієнтів із хронічним панкреатитом (ХП) і вегетативною дисфункцією (ВД) із включенням вегетотропного препарату гінкго білоби і біорегуляційної терапії.
Матеріали та методи. Оцінили за опитувальниками Вейна та SF-36 параметри 35 пацієнтів із ХП з ВД у динаміці лікування. Пацієнтів поділили на 2 підгрупи: І підгрупа (18) — отримувала загальноприйняте лікування (ЗПЛ), підсилене курсом мемопланту, ІІ підгрупа (17) — ЗПЛ із курсом мемопланту та біорегуляційної терапії (БРТ): момордика композитум, траумель С та неурексан згідно із запропонованою схемою.
Результати. У 86 % (n = 30) хворих на ХП виявлено ВД. Порушення ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Clinical and pathogenetic aspects of chronic pancreatitis in conjunction with autonomic dysfunction
Authors: Бабінець Л.С., Сабат З.І.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

"Gastroenterology" Том 53, №1, 2019
Date: 2019.05.06
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Authors: Т.В. СОРОКМАН, Л.Г. ПАЛАМАР, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
"Child`s Health" 1(4) 2007
Date: 2007.10.31
Categories: Gastroenterology, Neurology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Роль вегетативної дисфункції та її корекції при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі
Authors: Осьодло Г.В., Радушинська М.В. - Українська військово-медична академія МО України, м. Київ
"Gastroenterology" 2 (52) 2014
Date: 2014.06.16
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches

Back to issue