Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 54, №4, 2020

Back to issue

Особливості клінічного перебігу хронічного панкреатиту у хворих на цукровий діабет

Authors: Сірчак Є.С., Барані В.Є., Коваль В.Ю.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета. Дослідити особливості клінічного перебігу хронічного панкреатиту (ХП) у хворих на цукровий діабет (ЦД) 1 та 2 типів.
Матеріали та методи. Обстежені 136 хворих на ЦД та ХП. Хворих розподілили на 2 групи: в І групу увійшли 64 хворі на ЦД 1 типу, а ІІ групу становили 72 пацієнти із ЦД 2 типу. Усім обстеженим пацієнтам проведені загальноклінічні, антропометричні, інструментальні та лабораторні методи дослідження.
Результати. В усіх обстежених хворих на ЦД клінічно встановлені зміни, характерні для ХП. У хворих І групи переважали прояви кишкової диспепсії, а саме поліфекалія (у 79,7 % обстежених), проноси (у 68,8 % обстежених), відчуття неповного випорожнення ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

The Possibilities of Using Combination Herbal Medicines in the Treatment of Functional Disorders of the Biliary Tract in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
Authors: Sirchak Ye.S. - Higher State Educational Institution «Uzhhorod National University», Faculty of Medicine, Uzhhorod, Ukraine
"Gastroenterology" 1 (59) 2016
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Синдром диспепсії у хворих   на цироз печінки: особливості патогенезу та корекції
Authors: Патратій М.В., Паліброда Н.М., Федів О.І., Чимпой К.А., Буковинський державний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини, м. Чернівці
"News of medicine and pharmacy" Гастроэнтерология (451) 2013 (тематический номер)
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Оптимізація лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу після холецистектомії з урахуванням змін мікробіоценозу кишечника
Authors: Патратій М.В., Щербиніна М.Б., Олексюк С.І. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
International journal of endocrinology 2 (74) 2016
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Authors: Філак Я.Ф., Сірчак Є.С.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

"Gastroenterology" Том 54, №4, 2020
Categories: Gastroenterology
Sections: Medical forums

Back to issue