Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 54, №4, 2020

Back to issue

Особливості клініки хронічного панкреатиту та якості життя пацієнтів при коморбідності з вірусним гепатитом С

Authors: Хомин Г.О.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета. Вивчення впливу вірусного гепатиту С (ВГС) на клінічний перебіг і якість життя хворих на хронічний панкреатит (ХП).
Матеріали та методи. Обстежили 45 пацієнтів із ХП (серед них 30 — із ХП на тлі ВГС) і провели аналіз їх історій хвороби. Досліджували якість життя (ЯЖ) на основі параметрів опитувальника SF-36, клінічний перебіг — за допомогою гастроентерологічного опитувальника (GSRS), структурний стан ПЗ — за УЗ-критеріями в балах, копрограму — в балах.
Результати. При ХП із супутнім ВГС порівняно з ізольованим ХП за шкалами фізичного та психологічного здоров’я опитувальника SF-36 встановили вірогідне зниження ЯЖ: середня сумарна різниця становила відповідно 19,2 та 22,4 бала ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Clinical and pathogenetic aspects of chronic pancreatitis in combination with viral hepatitis C in outpatient practice
Authors: Бабінець Л.С.(1), Шайген О.Р.(2), Хомин Г.О.(3)
(1) — Тернопільська міська клінічна лікарня № 2, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
(2) — Амбулаторія загальної практики — сімейної медицини, с. Постолівка, Гусятинський р-н, Тернопільська обл., Україна
(3) — КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня», м. Тернопіль, Україна

"Gastroenterology" Том 52, №2, 2018
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Clinical and pathogenetic aspects of chronic pancreatitis in conjunction with autonomic dysfunction
Authors: Бабінець Л.С., Сабат З.І.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

"Gastroenterology" Том 53, №1, 2019
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Clinical and pathogenetic aspects of acupressure application in comprehensive rehabilitation of patients with chronic pancreatitis in combination with type 2 diabetes mellitus
Authors: Бабінець Л.С., Сасик Г.М.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

"Gastroenterology" Том 54, №3, 2020
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Evaluating the quality of life in children with gastroesophagel reflux disease
Authors: Несіна І.М.
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

"Child`s Health" Том 12, №5, 2017
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue