Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 16, №3, 2021

Back to issue

Effectiveness of hepatitis B hyperimmunglobulin and vaccine in preventing perinatal transmission in children born from a mother with chronic B hepatitis

Authors: Feyza Gökben Kahveci, Hasret Ayyildiz Civan, Özgül Salihoğlu
University of Health Sciences, Bakırköy Dr. Sadi guest Research Hospital, Istanbul, Turkey

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Вірусний гепатит і сьогодні залишається однією з важливих проблем здоров’я в усьому світі. Гепатит В — небезпечна для життя інфекція печінки, що може спричинити хронічні інфекції. Це збільшує ризик смерті від цирозу та гепатоцелюлярної карциноми. Одним із найважливіших факторів хронічного або гострого гепатиту В є вік зараження. Чим раніше виявлений вірус, тим більший ризик хронізації захворювання. Профілактика перинатальної передачі захворювання має велике значення. Найефективніший спосіб боротьби з інфекцією гепатиту В — запобігання зараженню та забезпечення імунітету. Сьогоднi доступна безпечна та ефективна вакцина, що забезпечує 98–100% захист від гепатиту В. Профілактика інфекції гепатиту В запобігає розвитку ускладнень, включаючи хронічні захворювання та рак печінки. Метою дослідження є оцінка ефективності вакцини та імуноглобуліну проти гепатиту, призначених для запобігання передачі перинатальної інфекції гепатиту В у немовлят, народжених від матерів із хронічною інфекцією гепатиту В. Матеріали та методи. До нашого дослідження були включені 55 дітей, народжених від матерів із хронічною інфекцією гепатиту В у нашій лікарні з 01.01.2013 по 01.01.2019 та допущених до участі в дослідженні. Під час ретроспективного аналізу оцінювали гестаційний вік матері, тести на гепатит В у матері, спосіб розродження, вагу дитини при народженні, тиждень народження дитини, чи вводили цим дітям імуноглобулін та вакцину проти гепатиту В протягом перших 24 годин після народження, час введення вакцини проти гепатиту В та імуноглобуліну, купання дитини в пологовому залі, тести на гепатит В для немовлят, додаткові дослідження щодо вірусних захворювань дитини (гепатит С, вірус імунодефіциту людини) та печінкові проби (аспартатамінотрансфераза, аланінамінотрансфераза). Були проаналізованi програма вакцинації дитини, контроль статусу матері на гепатит В, час прийому грудного молока, зріст і вага дитини, статус вживання наркотиків матер’ю під час вагітності. Діти, у яких раніше діагностований хронічний гепатит В, були виключені з дослідження. Результати. Тести на поверхневий антиген гепатиту В були позитивними у двох немовлят, які отримали три дози вакцини проти гепатиту. Матері обох цих дітей мали позитивні тести на поверхневий антиген гепатиту В та оболонковий антиген гепатиту В. Сорок три (78,2 %) пацієнти мали захисні антитіла до поверхневого антигену гепатиту В, тоді як у 12 (21,8 %) їх не було. Висновки. Серологічні дослідження на наявність гепатиту В слід проводити жінкам, які проживають у країнах із високим ризиком хронічної інфекції гепатиту В, і вагітним, а немовлята, народжені від цих матерів, повинні отримувати вакцину та імуноглобулін проти гепатиту В.

Background. Viral hepatitis is still one of the important health problems all over the world today. Hepatitis B is a life-threatening liver infection that can cause chronic infections. It increases the risk of death from cirrhosis and hepatocellular carcinoma. One of the most important factors in chronic or acute hepatitis B infection is the age of infection. The earlier the virus is encountered, the greater the risk of chronicity of the disease. Prevention of perinatal transmission of the disease is of great importance. The most effective way to control hepatitis B infection is to prevent contamination and ensure immunity. There is a safe and effective vaccine available that provides 98–100% protection against hepatitis B. Prevention of hepatitis B infection control the development of complications, including chronic disease and liver cancer. The purpose of this study is to evaluate the efficacy of the vaccine and hepatitis immunoglobulin administered to prevent perinatal hepatitis B infection transmission in babies born to mothers with chronic hepatitis B infection. Materials and methods. Fifty-five children born to mothers with chronic hepatitis B infection in our hospital between January 1, 2013 and January 1, 2019 and accepted to participate in the study were included in our study. In retrospective file examination, maternal gestational age, maternal hepatitis B test, delivery method, baby birth weight, baby birth week, whether immunoglobulin and hepatitis B vaccine were administered to these babies in the first 24 hours after birth, hepatitis B vaccine and immunoglobulin administration time, bathroom status, infant hepatitis B tests, additional studies on the child’s viral diseases (hepatitis C, human immunodeficiency virus) and the baby’s liver transaminase tests (aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase) were evaluated. The vaccination program of the baby, the control of the mother’s hepatitis B status, the time of the breast milk intake, the height and weight of the baby, the follow-up of the mother during pregnancy and the drug use status were collected. Children previously diagnosed with chronic B hepatitis were excluded from the study. Results. Hepatitis B surface antigen tests were positive in two infants who received three doses of hepatitis B vaccine. The mothers of both of these babies were positive for hepatitis B surface antigen and hepatitis B envelope antigen. Forty-three (78.2 %) patients had a protective antibodies to hepatitis B surface antigen, while 12 (21.8 %) didn’t have it. Conclusions. Hepatitis B serology should be checked in women who live in countries with high risk of chronic hepatitis B infection and who are pregnant, and babies born to these mothers should have hepatitis B vaccine and immunoglobulin.


Keywords

вірус гепатиту В; вакцина проти гепатиту В; гіперімуноглобулін проти гепатиту В; перинатальна передача

hepatitis B virus; hepatitis B vaccine; hepatitis B hyperimmunglobulin; perinatal transmission


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. World Health Organisation. Hepatitis B: World Health Organisation Fact Sheet. 
 2. Lavanchy D. Hepatitis B virus epidemiology, disease burden, treatment and current and emerging prevention and control measures. J. Viral Hepat. 2004. 11. 97-107.
 3. Lee W.M. Hepatitis B İnfection. N. Engl. J. Med. 1997. 337. 1733-1745.
 4. CDC. A Comprehensive Immunization Strategy to Eliminate Transmission of Hepatitis B Virus Infection in the United States Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Part 1: Immunization of Infants, Children, and Adolescents MMWR. 2005. 54. 1-32.
 5. T.R. Ministry of Health, General Directorate of Primary Health Care Services (2011). Permanent Circular on the Extended Immunization Program. 13.03.2009/7941).
 6. Mistik R., Balik I. Epidemiological analysis of viral hepatitis in Turkey. 2001. 10-55. 
 7. Tosun S. Meta-analysis of publications epidemiology of viral hepatitis B in Turkey. 2013. 25-80.
 8. Aktuğ Demir N., Asan A., Ayaz C. et al. Management of Chronic Hepatitis B in Pregnancy: A Consensus Report of the Study Group for Viral Hepatitis of the Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Klimik Journal. 2013. 26. 12-19. 
 9. Cunningham G.F., Gant N.F., Leveno K.J. et al. Williams Obstetrics. 21st ed. New York: McGraw-Hill. Gastrointestinal Disorders. 2001. 1273-1306. 
 10. Tosone G., Maraolo A.E., Mascolo S. et al. Vertical hepatitis C virus transmission: Main questions and answers. World J. Hepatol. 2014. 6. 538-548. 
 11. Yeung C.Y., Lee H.C., Chan W.T. et al. Vertical transmission of hepatitis C virus: Current knowledge and perspectives. World J. Hepatol. 2016. 6. 643-651.
 12. American Academy of Pediatrics. Hepatitis B. In: Pickering L.K., Baker C.J., Long S.S. (eds). Red Book: 2006 Report of the Committee on Infectious Diseases. 27th ed. Elk Grove Village, II: American Academy of Pediatrics, 2006. 335-355.
 13. Lee C., Gong Y., Brok J. et al. Effect of hepatitis B immunisation in newborn infants of mothers positive for hepatitis B surface antigen: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2006. 332. 328-336.
 14. Doğan Y., Aygun D., Akarsu S. et al. The role of immunoprophylaxis in preventing vertical transmission of hepatitis B infection in cases brought to Fırat Medical Center. Turk. Ped. Arch. 2007. 42. 70-73.
 15. Beckers K., Schaad B., Heininger U. Compliance with antenatal screening for hepatitis B surface antigen carrier status in pregnant women and consecutive procedures in exposed newborns. Eur. J. Pediatr. 2004. 163. 654-657.
 16. Chang M.H. Natural history and clinical management of chronic hepatitis B virus infection in children. Hepatol. Int. 2008. 2. 28-36.
 17. Kao J.H., Chen D.S. Global control of hepatitis B virus infection. Lancet Infect Dis. 2002. 2(7). 395-403.
 18. Tiollais P., Buendia M.A. Hepatitis B virus. Scientific Am. 1991. 48-54.
 19. Dienstag J.L. Hepatitis B Virus Infection. N. Engl. J. Med. 2008. 359. 1486-1500.
 20. Kuru U., Turan O., Kuru N. Prevalence of hepatitis B virus infection in pregnant Turkish women and their families. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 1996. 15(3). 248-251.
 21. Euler G.L., Copeland J.R., Rangel M.C. et al. Antibody response to postexposure prophylaxis in infants born to hepatitis B surface antigen-positive women. Pediatr. Infect. Dis. J. 2003. 22(2). 123-129.
 22. Kaya S. Frequency of Hepatitis B virus, Hepatitis C virus and human immunodeficiency virus infection and syphilis in blood donors. Clinic Journal. 2008. 21. 65-68.
 23. Araz N.C., Dikensoy E. Seroprevalence of hepatitis B among pregnant women in Southern Turkey. J. Pak. Med. Assoc 2011. 61. 176-177.
 24. Köksaldı Motor V., Evirgen Ö., Aksakal M. et al. Hepatitis B and hepatitis C seropositivity in women who applied to Hatay Maternity and Children’s Nursing Hospital. Viral Hepatitis Journal. 2010. 16. 53-56.
 25. Köse S., Gül S., Tatar B., Temur B., Göl B. HBV, HCV and HAV seroprevalences in pregnant women applying to İzmir Ege Maternity and Gynecology Training and Research Hospital. Turk. Hij. Den. Biyol. J. 2017. 74(1). 21-28.
 26. Furuncuoglu Y., Bolukbas F.F., Bolukbas C. et al. Between 1995–2015 years, Changes in the prevalence of HBV infection in pregnant women in Turkey: 20 years evaluation. Postgrad. Med. J. 2016. 92. 510-513. 
 27. Elefsiniotis I.S., Gylnou I., Magaziotou I., Pantazis K.D., Fotos N.V., Kada H.H., Saroglou G. HBeAg negative serological status and low virol replication levels characterize chronic hepatit infected women reproductive age in Greece: A one-year prospective single center study. World J. Gastroenterol. 2005. 11(31). 4879-4882.
 28. Jensen L., Heilmann C., Smith E. et al. Efficiancy of selective antenatal screening for hepatitis B among pregnant women in Denmark: is selective screening still an acceptable strategy in a low-endemicity country. Scand. J. Infect. Dis. 2003. 35(6–7). 378-382.
 29. Yang Y.J., Liu C.C., Chen T.J. et al. Role of hepatitis B immunoglobulin in infants born to hepatitis B e antigen-negative carrier mothers in Taiwan. Pediatr. Infect. Dis. J. 2003. 22(7). 584-548.
 30. Wiseman E., Fraser M.A., Holden S. et al. Perinatal transmission of hepatitis B virus: an Australian experience. Med. J. Aust. 4. 190(9). 489-492.
 31. Ya-Ping Qiao, Min Su, Yao Song, Xiao-Yan Wang. Outcomes of the national programme on prevention of mother-to-child transmission of hepatitis B virus in China. Infect. Dis. 2019. 8. 65.
 32. Ko S.C., Schillie S.F., Walker T., Veselsky S.L., Nelson N.P., Lazaroff J. et al. Hepatitis B vaccine response among infants born to hepatitis B surface antigen-positive women. Vaccine. 2014. 32(18). 2127-2133.
 33. Belloni C., Chirico G., Pistorio A. et al. Immunogenicity of hepatitis B vaccine in term and preterm infants. Acta Paediatr. 1998. 87. 336-338.
 34. Yang M., Qin Q., Fang Q., Jiang L., Nie S. Cesarean section to prevent mother to child transmission of hepatitis B virus in China: a meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth 2017. 17. 303.
 35. Chang M.S., Gavini S., Andrade P.C., McNabb-Baltar J. Caesarean section to prevent transmission of hepatitis B: a meta-analysis. Can. J. Gastroenterol. Hepatol. 2014. 28(8). 439-444.
 36. Beasley R.P., Hwang L.Y., Stevens C.E. et al. Efficacy ofhepatitis B immune globulin for prevention of perinatal transmission of the hepatitis B virus carrier state: final report of a randomized double-blind, placebo-controlled trial. Hepatology. 1983. 3(2). 135-141.
 37. Hill J.B., Sheffield J.S., Kim M.J. et al. Risk of hepatitis B transmission in breast-fed infants of chronic hepatitis B carriers. Obstet. Gynecol. 2002. 99(6). 1049-1052.
 38. Kimberlin D.W., Brady M.T., Jackson M.A., Long S.S. Report of the Committee on Infectious Diseases. Am. Acad. Pediatrics. 2015.
 39. Chen X.R., Chen J., Wen J., Xu C.Y., Zhang S., Zhou Y.H., Hu Y.L. Breastfeeding Is Not a Risk Factor for Mother-to-Child Transmission of Hepatitis B Virus. PLoS ONE. 2013. 8. e55303.
 40. Tekin E. Evaluation of Hepatitis B serology after immunization in babies of mothers positive for hepatitis B surface antigen, Specialization Thesis. 2009.
 41. Le S.T. et al. Antenatal maternal hepatitis B care is a predictor of timely perinatal administration of hepatitis B immunoglobulin. Intern. Med. J. 2017. 47. 915-922.
 42. Chen W.H., Yin C.S., Chang Y.K. et al. Neonatal gastric aspirates as a predictor of perinatal hepatitis B virus infections. Int. J. Gynaecol. Obstetr. 1998. 60. 15-21.

Back to issue