Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 16, №3, 2021

Back to issue

COVID-19 pandemic in children of Сhernivtsi region: clinical features and annual treatment experience

Authors: Колоскова О.К.(1), Білоус Т.М.(1), Гопко Н.В.(2), Миронюк М.Б.(2)
(1) — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
(2) — Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України, м. Чернівці, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) триває вже понад рік і є проблемою для системи охорони здоров’я в усьому світі. Водночас досить мало досліджень щодо особливостей перебігу COVID-19 у дітей і, зокрема, як змінюються клінічні симптоми упродовж року зі зміною типів коронавірусу SARS-CoV-2. Мета: провести ретроспективний узагальнюючий аналіз клінічних особливостей перебігу, параклінічних маркерів та особливостей лікувальної тактики педіатричних випадків COVID-19 у Чернівецькій області. Матеріали та методи. Методом ретроспективної когорти проаналізовано 263 клінічних випадки COVID-19 у госпіталізованих дітей Чернівецької області за період із березня 2020 року по березень 2021 року. Результати. У цій роботі проведено динамічний аналіз клінічних особливостей перебігу COVID-19 в популяції дітей Чернівецької області, які були госпіталізовані впродовж березня 2020 р. — березня 2021 р. до стаціонарних відділень з ознаками інфекції, викликаної вірусом SARS-CoV-2. Загалом проаналізовано: 65 пацієнтів, що лікувалися у ІІ кварталі 2020 р.; 90 хворих, які знаходилися на стаціонарному лікуванні у ІІІ кварталі 2020 р.; 87 дітей — у IV кварталі 2020 р. та 21 дитина — у І кварталі 2021 р. Виявлено, що частота скарг на порушене самопочуття зумовлювалась інфекційно-запальним, інтоксикаційним і катаральним симптомокомплексами, хоча на відміну від початку пандемії збільшилися скарги та ознаки інтоксикаційного й астенічного, інфекційно-запального синдромів, неспецифічних неврологічних симптомів при відносно стабільному показнику ураження респіраторного тракту, а в І кварталі 2021 р. відбулося зростання випадків мультисистемного запального синдрому (співвідношення шансів (СШ) — 6,5) та позалікарняної пневмонії (СШ — 2,7). Висновки. Динамічний аналіз особливостей перебігу COVID-19 у дітей показав фенотипові девіації захворювання з торпідністю до призначеного лікування неспецифічних симптомів ураження нервової системи та шлунково-кишкового тракту зі зменшенням тривалості та вираженості лихоманки, збільшенням частоти виявлення пневмонії (СШ — 2,7) та мультисистемного запального синдрому (СШ — 6,5).

Background. The pandemic of coronavirus disease (COVID-19) has been going on for more than a year and is a problem for the health care system worldwide. At the same time, there are few studies on the peculiarities of COVID-19 in children, in particular how clinical symptoms have changed during the year with the change of types of coronavirus SARS-CoV-2. Objective was to conduct a retrospective generalized analysis of the clinical course, laboratory markers and features of treatment in pediatric cases of ­COVID-19 in Chernivtsi region. Materials and me­thods. Using the retrospective cohort method, 263 clinical cases of ­COVID-19 in children of the Chernivtsi region hospitalized for the period of March 2020 — March 2021 were analyzed. Results. In this work, a dynamic analysis was performed of the clinical features of ­COVID-19 course in the population of children of Chernivtsi region, who were hospitalized during March 2020 — March 2021 at inpatient departments with signs of infection caused by ­SARS-CoV-2. The first group included 65 patients who were treated in the second quarter of 2020, the second group consisted of 90 children who underwent inpatient treatment in the third quarter of 2020, the third group included 87 children who were treated in the fourth quarter of 2020, and the fourth group consisted of 21 children who underwent inpatient treatment in the first quarter of 2021. It was found that the frequency of complaints of malaise was due to infectious-inflammatory, intoxication and catarrhal symptom complexes, although in contrast to the onset of the pandemic, the complaints and signs of intoxication and asthenic syndromes, infectious-inflammatory syndromes, nonspecific neurological symptoms increased with a relatively stable rate of lesions of the upper respiratory tract. In the first quarter of 2021, there was an increase in cases of multisystem inflammatory syndrome (odds ratio = 6.5) and community-acquired pneumonia (odds ratio = 2.7). Conclusions. A dynamic analysis of the course of COVID-19 in children has demonstrated phenotypic deviations of the disease with torpidity to the prescribed treatment for nonspecific symptoms of disorders of the nervous system and gastrointestinal tract with a decrease in duration and severity of fever, increased incidence of pneumonia (odds ratio = 2.7) and multisystem inflammatory syndrome (odds ratio = 6.5).


Keywords

діти; коронавірусна хвороба (COVID-19)

children; coronavirus disease (COVID-19)


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Ludvigsson J.F. Systematic review of COVID-19 in children shows milder cases and a better prognosis than adults. Acta Paediatr. 2020:10.1111/apa.15270. doi: 10.1111/apa.15270.
 2. Rabinowicz S., Leshem E., Pessach I.M. COVID-19 in the Pediatric Population — Review and Current Evidence. Curr. Infect. Dis. Rep. 2020. 22(11). 29. doi: 10.1007/s11908-020-00739-6.
 3. Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV МОЗ України // https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
 4. Korber B., Fischer W.M., Gnanakaran S., Yoon H., Theiler J., Abfalterer W. et al. Tracking Changes in SARS-CoV-2 Spike: Evidence that D614G Increases Infectivity of the COVID-19 Virus. Cell. 2020. 182(4). 812-827.e19. doi: 10.1016/j.cell.2020.06.043.
 5. Awadasseid A., Wu Y., Tanaka Y., Zhang W. SARS-CoV-2 variants evolved during the early stage of the pandemic and effects of mutations on adaptation in Wuhan populations. Int. J. Biol. Sci. 2021. 17(1). 97-106. doi: 10.7150/ijbs.47827.
 6. Bhuiyan M.U., Stiboy E., Hassan M.Z., Chan M., Islam M.S., Haider N. et al. Epidemiology of COVID-19 infection in young children under five years: A systematic review and meta-analysis. Vaccine. 2021. 39(4). 667-677. doi: 10.1016/j.vaccine.2020.11.078. 
 7. Cui X., Zhao Z., Zhang T., Guo W., Guo W., Zheng J. et al. A systematic review and meta-analysis of children with coronavirus disease 2019 (COVID-19). J. Med. Virol. 2021. 93(2). 1057-1069. doi: 10.1002/jmv.26398. 
 8. Rostad B.S., Shah J.H., Rostad C.A., Jaggi P., Richer E.J., Linam L.E. et al. Chest radiograph features of multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) compared to pediatric COVID-19. Pediatr. Radiol. 2021. 51(2). 231-238. doi: 10.1007/s00247-020-04921-9. 
 9. Ma X., Liu S., Chen L., Zhuang L., Zhang J., Xin Y. The clinical characteristics of pediatric inpatients with SARS-CoV-2 infection: A meta-analysis and systematic review. J. Med. Virol. 2021. 93(1). 234-240. doi: 10.1002/jmv.26208. 
 10. Badal S., Thapa Bajgain K., Badal S., Thapa R., Bajgain B.B., Santana M.J. Prevalence, clinical characteristics, and outcomes of pediatric COVID-19: A systematic review and meta-analysis. J. Clin. Virol. 2021 Feb. 135. 104715. doi: 10.1016/j.jcv.2020.104715. 
 11. Nallasamy K., Angurana S.K., Jayashree M., Mathew J.L., Bansal A., Singh M.P. et al. Clinical Profile, Hospital Course and Outcome of Children with COVID-19. Indian J. Pediatr. 2021 Feb 13: 1-6. doi: 10.1007/s12098-020-03572-w.
 12. Syangtan G., Bista S., Dawadi P., Rayamajhee B., Shrestha L.B., Tuladhar R., Joshi D.R. Asymptomatic SARS-CoV-2 Carriers: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Public Health. 2021 Jan 20. 8. 587374. doi: 10.3389/fpubh.2020.587374. 
 13. Chen J. Pathogenicity and transmissibility of 2019-nCoV-A quick overview and comparison with other emerging viruses. Microbes Infect. 2020. 22(2). 69-71. doi: 10.1016/j.micinf.2020.01.004.
 14. Meo S.A., Alhowikan A.M., Al-Khlaiwi T., Meo I.M., Halepoto D.M., Iqbal M. et al. Novel coronavirus 2019-nCoV: prevalence, biological and clinical characteristics comparison with SARS-CoV and MERS-CoV. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 2020 Feb. 24(4). 2012-2019. doi: 10.26355/eurrev_202002_20379.

Back to issue