Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Здоров`я дитини" Том 16, №5, 2021

Повернутися до номеру

COVID-19 у дітей

Автори: Косминіна Н.С., Авраменко І.Ю., Личковська О.Л.
Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. У 2020 році новий людський коронавірус, названий коронавірусом-2 тяжкого гострого респіраторного синдрому (SARS-CoV-2), спричинив пандемію, викликавши перебіг захворювання від легких симптомів до тяжких випадків. Мета: проаналізувати особливості перебігу коронавірусної хвороби серед дітей віком від 3 до 18 років. Матеріали та методи. Проведено аналіз медичних карт 69 дітей віком від 3 до 18 років, які перебували на стаціонарному лікуванні в Комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» у період із квітня по грудень 2020 року з діагнозом «коронавірусна хвороба». Лабораторні дослідження наявності РНК вірусу SARS-CoV-2 проводили в зразках мазків з носоглотки методом полімеразної ланцюгової реакції в Державній установі «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України». Статистично результати опрацьовували за допомогою програмного забезпечення Excel із пакетів Microsoft Office 2019. Результати. Встановлено, що 88,4 % дітей контактували з інфікованими членами родини. Супутні захворювання спостерігались у 17,3 % дітей. Основними проявами коронавірусної хвороби у дітей були: гарячка > 38 °С — 52,2 % дітей, < 38 °С — 39,1 %, біль у горлі — 14,5 %, нежить — 13 %, втрата нюху та смаку — 8,7 %, кашель — 24,6 %, біль у животі та діарея — 10,1 %, загальна слабкість — 52,2 %. При лабораторному обстеженні лейкоцитоз спостерігався у 5,9 % дітей, лейкопенія — у 53,6 %. У 36,2 % дітей виявилася пневмонія. У 2 дітей діагностовано ускладнення у вигляді синдрому мультизапальної системної відповіді, що мав тяжкий, загрозливий для життя перебіг. У період з 14-го по 48-й день після перенесеного COVID-19 цей синдром був діагностований ще у 10 дітей. Висновки. Діти, незалежно від віку, є чутливими до коронавірусу та не були першоджерелом SARS-CoV-2 у сім’ї. Клінічний перебіг захворювання проявлявся у більшості випадків гарячкою та загальною слабкістю. Пневмонія спостерігалася у 36,2 % дітей, тяжкі ускладнення у вигляді мультисистемного запального синдрому діагностовано у 2 дітей на фоні гострого перебігу хвороби та у 10 дітей цей синдром виник протягом 48 днів після перенесеного COVID-19.

Background. In 2020, a new human coronavirus, called severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), became a pandemic, causing the disease course from mild symptoms to severe cases. In this article we analyze the features of the course of coronavirus disease among children from 3 to 18 years. Materials and methods. Medical records of 69 pediatric inpatients aged 3 to 18 years were analysed. They were hospitalized in the Lviv Regional Children’s Clinical Hospital “OHMATDYT” from April to December 2020 with a diagnosis of coronavirus disease. Laboratory tests for the presence of SARS-CoV-2 RNA were performed in samples of nasopharyngeal swabs by polymerase chain reaction at the Lviv Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine. The results were processed statistically using Excel software from Microsoft Office 2019 packages. Results. It was found that 88.4 % of children came into contact with infected family members. The presence of comorbidities was observed in 17.3 % of patients. The main manifestations of coronavirus disease in children were: fever > 38 °C — 52.2 %, < 38 °C — 39.1 %, sore throat — 14.5 %, runny nose — 13 %, loss of smell and taste — 8.7 %, cough — 24.6 %, abdominal pain and diarrhea — 10.1 %, general weakness — 52.2 %. Laboratory examination showed leukocytosis in 5.9 % of children, leukopenia in 53.6 %. Pneumonia was observed in 36.2 % of cases. Two patients had complications in the form of systemic inflammatory response syndrome, which had a severe, life-threatening course. In the period from 14 to 48 days after COVID-19, this syndrome was diagnosed in 10 children. Conclusions. Children, regardless of age, are susceptible to coronavirus and have not been the primary source of SARS-CoV-2 in the family. The clinical course of the disease was manifested in most cases by fever and general weakness. Pneumonia was observed in 36.2 % of patients, severe complications in the form of systemic inflammatory response syndrome was detected in 2 children on the background of the acute course of the disease and in 10 children this syndrome occurred within 48 days after COVID-19.


Ключові слова

коронавірусна хвороба; діти

coronavirus disease; children


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Lu X., Zhang L., Du H. et al. SARS-CoV-2 infection in children. N. Engl. J. Med. 2020. 382. 1665. doi/pdf/10.1056/NEJMc2005073.
2. Parri N., Lenge M., Buonsenso D. et al. Children with Covid-19 in pediatric emergency departments in Italy. N. Engl. J. Med 2020. 383. 187-190. doi: 10.1056/NEJMc2007617.
3. Shen K., Yang Y., Wang T., Zhao D., Jiang Y., Jin R. et al. Diagnosis, treatment, and prevention of 2019 novel coronavirus infection in children: experts consensus statement. World J. Pediatr. 2020. 16(3). 223-231. doi: 10.1007/s12519-020-00343-7.
4. Zimmermann P., Curtis N. Why is COVID-19 less severe in children? A review of the proposed mechanisms underlying the age-related difference in severity of SARS-CoV-2 infections. Arch. Dis. Child. 2021. 06. 429-439. doi: 10.1136/archdischild-2020-320338.
5. Castagnoli R. Votto M., Licari A. et al. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection in children and adolescents. JAMA Pediatr. 2020. 174(9). 882-889. doi: 10.1001/jamapediatrics.2020.1467.
6. Ludvigsson J.F. Systematic review of COVID-19 in children shows milder cases and a better prognosis than adults. Acta Paediatr. 2020. 109(6). 1088-1095. doi: 10.1111/apa.15270.
7. Milani G.P., Bottino I., Rocchi A. et al. Frequency of children vs adults carrying severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 asymptomatically. JAMA Pediatr. 2021. 175(2). 193-194. doi: 10.1001/jamapediatrics.2020.3595.
8. Ladhani S. SARS-CoV-2 infection and transmission in primary schools in England in June-December, 2020 (sKIDs): an active, prospective surveillance study. Lancet. 2021. 5(6). 417-427. doi: 10.1016/S2352-4642(21)00061-4.
9. Tregoning J.S., Schwarze Jürgen, Schwarze J. Respiratory viral infections in infants: causes, clinical symptoms, virology, and immunology. Clin. Microbiol. Rev. 2010. 23. 74-98. doi: 10.1128/CMR.00032-09.
10. Guidance — paediatric multisystem inflammatory syndrome temporally associated with COVID-19 (PIMS). In: RCPCH Royal College of Paediatrics and Child Healthhttps://www.rcpch.ac.uk/resources/paediatric-multisystem-inflammatory-syndrome-temporally-associated-covid-19-pims-guidance. Accessed 5 Jul 2020.
11. Hennon T.R., Penque M.D., Abdul-Aziz R., Alibrahim O.S., McGreevy M.B., Prout A.J., Schaefer B.A. et al. COVID-19 associated multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) guidelines; a Western New York approach. Prog. Pediatr. Cardiol. 2020. 57. 101232. https://doi.org/10.1016/j.ppedcard.2020.101232.
12. Bhuiyan M.U., Stiboy E., Hassan Z., Chan M., Islam I., Haider N. et al. Epidemiology of COVID-19 infection in young children under five years: A systematic review and meta-analysis. Vaccine. 2021. 39(4). 667-677. doi: 10.1016/j.vaccine.2020.11.078.
13. Lee P.-I., Hu Y.-L., Chen P.-Y., Huang Y.-C., Hsueh P.-R. Are children less susceptible to COVID-19? J. Microbiol. Immunol. Infect. 2020. 53(3). 371-372. doi: 10.1016/j.jmii.2020.02.011.
14. Dong Y., Xi Mo, Hu Y., Qi X., Jiang F., Jiang Z., Tong S. Epidemiology characteristics of 2143 pediatric patients with 2019 Coronavirus disease in China. Pediatrics. 2020. 145(6). doi: 10.1542/peds.2020-0702.
15. Márquez-Aguirre M.P., Gutiérrez-Hernández A., Lizárraga-López S.L., Muñoz-Ramírez C.M., Ventura-Gómez S.T., Zárate-Castañón P.M.S. Clinical spectrum of COVID-19 in the pediatric patient. Acta Pediatr. Mex. 2020. 41(S1). 67-71. doi: 10.1001/jamapediatrics.2020.1467.
16. Viner R.M., Whittaker E. Kawasaki-like disease: emerging complication during the COVID-19 pandemic. Lancet (London, England). 2020. 395(10239). 1741-1743. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31129-6.
17. Mehta P., McAuley D.F., Brown M. COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. Lancet (London, England). 2020. 395(10229). 1033-1034. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30628-0.
18. Wang W., Gong F., Zhu W., Fu S., Zhang Q. Macrophage activation syndrome in Kawasaki disease: more common than we thought? Semin Arthritis Rheum. 2015. 44(4). 405-410. doi: 10.1016/j.semarthrit.2014.07.007.

Повернутися до номеру