Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Здоров`я дитини" Том 16, №5, 2021

Повернутися до номеру

Вплив вторинного тютюнового диму на респіраторну патологію, сенсибілізацію та розвиток алергічних захворювань у дітей раннього віку (огляд літератури)

Автори: Котова Н.В., Старець О.О., Коваленко Д.А.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Поширеність активного куріння в Україні все ще значно перевищує середні світові показники, що, безумовно, є фактором ризику впливу вторинного тютюнового диму, або пасивного куріння, на дітей. У статті наведені дані літератури та поданий сучасний погляд на проблему впливу вторинного тютюнового диму на здоров’я дитячого населення. У педіатричній практиці патологічний вплив пасивного куріння на здоров’я дитини значущий вже на етапі її внутрішньоутробного розвитку. Історичні дані переконливо доводять зв’язок між антенатальною дією вторинного тютюнового диму та підвищенням ризику перинатальних втрат і ризиків перебігу вагітності — викидня, мертвонародження та передчасних пологів. Ще у 1960–1970-х роках були отримані наукові докази асоціації між впливом тютюнового диму та ризиком синдрому раптової дитячої смерті у немовлят. У ранньому віці діти найбільш уразливі до негативного ефекту тютюнового диму, тому що мають більш тісний і тривалий контакт з батьками, особливо з матір’ю. Багатьма дослідженнями виявлено зв’язок між впливом вторинного тютюнового диму та патологією дихальних шляхів (бронхіт, пневмонія), а також збільшенням тяжкості перебігу респіраторно-синцитіальної вірусної інфекції (бронхіоліт). Численні літературні дані свідчать про асоціацію між дією пасивного куріння та частотою виникнення й тяжкістю проявів патології порожнини рота (карієс зубів) та середнього вуха (рецидивуючий та хронічний отит, випіт середнього вуха). Багатьма дослідженнями доведено вплив вторинного тютюнового диму на розвиток та тяжкість перебігу бронхіальної астми у дітей, проте наукові дані про причинний зв’язок тютюнового диму з іншими алергічними захворюваннями (атопічний дерматит, алергічний риніт і харчова алергія), що часто зустрічаються у дітей раннього віку і передують у «атопічному марші» бронхіальній астмі, є більш обмеженими та суперечливими. Пошук літератури здійснювався за допомогою бази даних PubMed.

The prevalence of active smoking in Ukraine significantly exceeds the worldwide average, which is certainly a risk factor for children to be exposed to secondhand smoke. The article provides literature data and presents a modern view on the problem of secondhand tobacco smoke impact on the child population. In pediatric practice, the pathological impact of secondhand smoke on the child’s health is significant at the stage of its fetal development. Historical data convincingly prove the connection between the antenatal effect of secondhand smoke and the increased risk of perinatal losses and risks of pregnancy — miscarriage, stillbirth, and premature birth. As early as the 1960s and 1970s, scientific evidence was obtained for an association between the effects of tobacco smoke and the risk of sudden infant death syndrome. Children are most vulnerable to the negative effects of tobacco smoke at an early age because they have closer and longer contact with their parents, especially their mothers. Many studies have found an association between the effects of secondhand smoke and airway pathology (bronchitis, pneumonia), as well as an increase in the severity of respiratory syncytial viral infection (bronchiolitis). Numerous literature data indicate an association between the effect of passive smoking and the frequency and severity of oral cavity (dental caries) and middle ear (recurrent and chronic otitis, middle ear effusion) pathology. Many studies have shown the effects of secondhand smoke on the development and severity of bronchial asthma in children, but scientific data on the causal relationship of tobacco smoke with other allergic diseases (atopic dermatitis, allergic rhinitis, and food allergies), which are common in young children and preceded bronchial asthma in the "atopic march, are more limited and contradictory. The literature was searched using the PubMed database.


Ключові слова

пасивне куріння; респіраторні симптоми та хвороби; IgE сенсибілізація; харчова алергія; немовлята та малюки; огляд

secondhand smoke exposure; respiratory symptoms and illness; IgE sensitization; food allergies; infants and toddlers; review


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Spatial, temporal, and demographic patterns in prevalence of smoking tobacco use and attributable disease burden in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet. 2021, May 27. doi: 10.1016/S0140-6736(21)01169-7 
2. Cameron P., Kostin J.S., Zaks J.M., et al. The health of smokers’ and nonsmokers’ children. J. Allergy. 1969. 43. 336. doi: 10.1016/0021-8707(69)90078-1 
3. Colley J.R., Holland W.W. Social and environmental factors in respiratory disease. A preliminary report. Arch. Environ. Health. 1967. 14. 157. doi: 10.1080/00039896.1967.10664707.
4. US Department of Health and Human Services (USDHHS). The health consequences of involuntary smoking: A report of the Surgeon General. 1986; DHHS Publication No. (CDC) 87-8398. 
5. Eriksen M., Mackay J., Schluger N., Gomeshtapeh F., Drope J. The tobacco atlas. 5th ed. Atlanta, GA: American Cancer Society. New York, NY: World Lung Foundation; 2015. Available from: www.tobaccoatlas.org (Accessed on December 30, 2015). 
6. Matt G.E., Quintana P.J., Destaillats H., et al. Thirdhand tobacco smoke: emerging evidence and arguments for a multidisciplinary research agenda. Environ Health Perspect. 2011. 119. 1218. doi: 10.1289/ehp.1103500. 
7. Second-hand tobacco smoke and children. Children’s Health and the Environment. WHO Training Package for the Health Sector World Health Organization. Available from: https://www.who.int/ceh/capacity/tobacco1.pdf. 2011. 
8. The Health Consequences of Smoking — 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. National Institutes of Health and Human Services; US Department of Health and Human Services, Atlanta, GA, 2014. 
9. World Health Organization. International Consultation on Environmental Tobacco Smoke (ETS) and Child Health: Consultation Report. 1999. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/65930 
10. Courage C.M. Environmental tobacco smoke. In: Children’s health and environment: A review of evidence. A joint report from the European Environment Agency and the WHO Regional Office for Europe. Tamburlini G., von Ehrensteing O., Bertollini R., eds. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2002. Available from: www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/98251/E75518.pdf - accessed March 2011
11. Windham G.C. et al. Prenatal active or passive tobacco smoke exposure and the risk of preterm delivery or low birth weight. Epidemiology. 2000. 11. 427-33. doi: 10.1097/00001648-200007000-00011. 
12. Slotkin T.A. et al. Nicotine attenuates the ventilatory response to hypoxia in the developing lamb. Pediatric Research. 1995. 37(5). 652-660. doi: 10.1203/00006450-199505000-00017. 
13. Blair P.S. et al. Smoking and the sudden infant death syndrome: results from 1993-5 case-control study for Confidential Inquiry into Stillbirths and Deaths in Infancy. British Medical Journal. 1996. 313. 195-198. doi: 10.1136/bmj.313.7051.195.
14. US Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. United States Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, 2006 Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44324/
15. Dobson R. Smoking in late pregnancy is linked to lower IQ in offspring. British Medical Journal. 2005. 330. 499. 
16. Ruckinger S. et al. Prenatal and postnatal tobacco exposure and behavioral problems in 10-year-old children: Results from the GINI-plus prospective birth cohort study. Environmental Health Perspectives. 2010. 118(1). 150-4. doi: 10.1289/ehp.0901209.
17. Risk of childhood cancer and adult lung cancer after childhood exposure to passive smoke: A meta-analysis. Environmental Health Pers–pectives. 2000. 108. 73-82. doi: 10.1289/ehp.0010873. 
18. Gavrilyuk Т.E., Kotova N.V., Gavriliuc L.A. Oxidant and antioxidant status in smoking mothers and their newborns (Literature review). Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012. V. 13. № 5. P. 333-340. 
19. Farber H.J., Groner J., Walley S., et al. Protecting Children From Tobacco, Nicotine, and Tobacco Smoke. Pediatrics. 2015. 136. e1439. doi: 10.1542/peds.2015-3110. 
20. Maedel C., Kainz K., Frischer T., et al. Increased severity of respiratory syncytial virus airway infection due to passive smoke exposure. Pediatr. Pulmonol. 2018. 53. 1299. doi: 10.1002/ppul.24137. 
21. Suzuki M., Thiem V.D., Yanai H., et al. Association of environmental tobacco smoking exposure with an increased risk of hospital admissions for pneumonia in children under 5 years of age in Vietnam. Thorax. 2009. 64. 484. doi: 10.1136/thx.2008.106385. 
22. Oberg M., Jaakkola M.S., Woodward A., Peruga A., and Pruss-Ustun A. Worldwide burden of disease from exposure to second-hand smoke: a retrospective analysis of data from 192 countries. Lancet. 2011. 377(9760). 139-46. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21112082 
23. Christensen D.N., Franks Z.G., McCrary H.C., Saleh A.A., Chang E.H. A systematic review of the association between cigarette smoke exposure and chronic rhinosinusitis. Otolaryngology — Head and Neck Surgery. 2018. 158(5). 801-16. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29460678]. 
24. Carreras G., Lugo A., Gallus S., Cortini B., Fernandez E., et al. Burden of disease attributable to second-hand smoke exposure: A systematic review. Preventive Medicine. 2019. 129. 105833. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31505203] 
25. Tobacco Advisory Group. Passive smoking and children. London: Royal College of Physicians, 2010. Available from: https://shop.rcplondon.ac.uk/products/passive-smoking-and-children?variant=6634905477. 
26. Jones L.L., Hassanien A., Cook D.G., et al. Parental smoking and the risk of middle ear disease in children: a systematic review and meta-analysis. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2012. 166. 18. doi: 10.1001/archpediatrics.2011.158.
27. Simpson S.A., Thomas C.L., van der Linden M.K., Macmillan H., van der Wouden J.C., et al. Identification of children in the first four years of life for early treatment for otitis media with effusion. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2007. 4(1). CD004163. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17253499].
28. Tang S.D., Zhang Y.X., Chen L.M., et al. Influence of life-style factors, including second-hand smoke, on dental caries among 3-year-old children in Wuxi, China. J. Paediatr. Child Health. 2020. 56. 231. doi: 10.1111/jpc.14566.
29. Aligne C.A., Moss M.E., Auinger P., Weitzman M. Association of pediatric dental caries with passive smoking. JAMA. 2003. 289. 1258. doi: 10.1001/jama.289.10.1258.
30. Nayani A.A., Iqbal R., Azam S.I., et al. Association between environmental tobacco smoke and dental caries amongst 5–14 years old children in Karachi, Pakistan. J. Pak. Med. Assoc. 2018. 68. 203. Available from: https://ecommons.aku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1346&context=pakistan_fhs_mc_chs_chs
31. Burke H., Leonardi-Bee J., Hashim A., et al. Prenatal and passive smoke exposure and incidence of asthma and wheeze: systematic review and meta-analysis. Pediatrics. 2012. 129. 735. doi: 10.1542/peds.2011-2196.
32. Tager I.B. Passive smoking — bronchial responsiveness and atopy. Am. Rev. Respir. Dis. 1988. 138. 507. doi: 10.1164/ajrccm/138.3.507.
33. Young S., Le Souëf P.N., Geelhoed G.C., et al. The influence of a family history of asthma and parental smoking on airway responsiveness in early infancy. N. Engl. J. Med. 1991. 324. 1168. doi: 10.1056/NEJM199104253241704.
34. Hanrahan J.P., Tager I.B., Segal M.R., et al. The effect of maternal smoking during pregnancy on early infant lung function. Am. Rev. Respir. Dis. 1992.  145. 1129. doi: 10.1164/ajrccm/145.5.1129.
35. Neuman Å., Hohmann C., Orsini N., et al. Maternal smoking in pregnancy and asthma in preschool children: a pooled analysis of eight birth cohorts. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2012. 186. 1037. doi: 10.1164/rccm.201203-0501OC. 
36. Evans D., Levison M.J., Feldman C.H., et al. The impact of passive smoking on emergency room visits of urban children with asthma. Am. Rev. Respir. Dis. 1987. 135. 567. doi: 10.1164/arrd.1987.135.3.567. 
37. Weitzman M., Gortmaker S., Walker D.K., Sobol A. Maternal smoking and childhood asthma. Pediatrics 1990. 85. 505. Available from: https://pediatrics.aappublications.org/content/85/4/505 
38. National Asthma Education and Prevention Program: Expert panel report III: Guidelines for the diagnosis and management of asthma. Bethesda, MD: National Heart, Lung, and Blood Institute, 2007 (NIH publication no. 08-4051. Accessed on June 03, 2018). Available from: www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.htm
39. Feleszko W., Ruszczyński M., Jaworska J., et al. Environmental tobacco smoke exposure and risk of allergic sensitisation in children: a systematic review and meta-analysis. Arch. Dis. Child. 2014. 99. 985. doi: 10.1136/archdischild-2013-305444.
40. Harper D.S., Cox R., Summers D., et al. Tobacco hypersensitivity and environmental tobacco smoke exposure in a pediatric population. Ann. Allergy Asthma Immunol. 2001. 86. 59. doi: 10.1016/S1081-1206(10)62357-5. 
41. Ozdoganoglu T., Songu M. The burden of allergic rhinitis and asthma. Ther. Adv. Respir. Dis. 2012. 6: 11-23. doi: 10.1177/1753465811431975. 
42. Rona R.J., Keil T., Summers C., Gislason D., Zuidmeer L., et al. The prevalence of food allergy: a meta-analysis. J. Allergy Clin. Immunol. 2007. 120. 638-646. doi: 10.1016/j.jaci.2007.05.026. 
43. DaVeiga S.P. Epidemiology of atopic dermatitis: a review. Allergy Asthma Proc. 2012. 33. 227-234. doi: 10.2500/aap.2012.33.3569.
44. Paller A.S., Spergel J.M., Mina-Osorio P., Irvine A.D. The atopic march and atopic multimorbidity: Many trajectories, many pathways. J. Allergy Clin. Immunol. 2019. 143. 46. doi: 10.1016/j.jaci.2018.11.006. 
45. Thacher J.D., Gruzieva O., Pershagen G., et al. Pre- and postnatal exposure to parental smoking and allergic disease through adolescence. Pediatrics. 2014. 134. 428. doi: 10.1542/peds.2014-0427. 
46. Ciaccio C.E., Gentile D. Effects of Tobacco Smoke Exposure in Childhood on Atopic Diseases. Curr. Allergy Asthma Rep. 2013 December. 13(6). doi: 10.1007/s11882-013-0389-1. 
47. Dye J.A., Adler K.B. Effects of cigarette smoke on epithelial cells of the respiratory tract. Thorax. 1994. 49. 825-34. doi: 10.1136/thx.49.8.825. 
48. Gangl K., Reininger R., Bernhard D., et al. Cigarette smoke facilitates allergen penetration across respiratory epithelium. Allergy. 2009. 64. 398-405. doi: 10.1111/j.1398-9995.2008.01861.x. 
49. Smelter D.F., Sathish V., Thompson M.A., Pabelick C.M., Vassallo R., Prakash Y.S. Thymic stromal lymphopoietin in cigarette smoke-exposed human airway smooth muscle. J. Immunol. 2010. 185. 3035-40. doi: 10.4049/jimmunol.1000252. 
50. Ziegler S.F., Liu Y.J. Thymic stromal lymphopoietin in normal and pathogenic T cell development and function. Nat. Immunol. 2006. 7. 709-14. doi: 10.1038/ni1360. 
51. Wang L., Joad J.P., Zhong C., Pinkerton K.E. Effects of environmental tobacco smoke exposure on pulmonary immune response in infant monkeys. J. Allergy Clin. Immunol. 2008. 122. 400-6. 6e1-5. doi: 10.1016/j.jaci.2008.04.011. 
52. Gyllen P., Andersson B.A., Qvarfordt I. Smokeless tobacco or nicotine replacement therapy has no effect on serum immunoglobulin levels. Respir. Med. 2004. 98. 108-14. doi: 10.1016/j.rmed.2003.08.012. 
53. Kulig M., Luck W., Lau S., et al. Effect of pre- and postnatal tobacco smoke exposure on specific sensitization to food and inhalant allergens during the first 3 years of life. Multicenter Allergy Study Group. Germany Allergy. 1999. 54. 220 8. doi: 10.1034/j.1398-9995.1999.00753.x.
54. Lannero E., Wickman M., van Hage M., Bergstrom A., Pershagen G., Nordvall L. Exposure to environmental tobacco smoke and sensitisation in children. Thorax. 2008. 63. 172-6. doi: 10.1136/thx.2007.079053. 
55. Kantor R., Kim A., Thyssen J. et al. Association of atopic dermatitis with smoking: A systematic review and meta-analysis. J. Am. Acad. Dermatol. 2016 December. 75(6). 1119-1125.e1. doi:10.1016/j.jaad.2016.07.017 
56. Feldman L., Thacher J., van Hage M. et al. Secondhand Smoke Exposure in Early Life and Food-Related Symptoms through Adolescence: Population-Based Prospective Cohort Study. J. Allergy Clin. Immunol. February 2017. doi: 10.1111/all.13463. 
57. Thacher J., Gruzieva O., Pershagen G. et al. Pre- and postnatal exposure to parental smoking and allergic disease through adolescence. Pediatrics. 2014 Sep. 134(3). 428-34. doi: 10.1542/peds.2014-0427. 
58. Lee A., Lee S.Y., Lee K. Association of secondhand smoke exposure with allergic multimorbidity in Korean adolescents. Scientific Reports. 2020. 10. 16409. https://doi.org/10.1038/s41598-020-73430-4
59. Kim J., Lee E., Lee K. et al. Relationships Between Secondhand Smoke Incursion and Wheeze, Rhinitis, and Eczema Symptoms in Children Living in Homes Without Smokers in Multi-Unit Housing.. Nicotine Tob. Res. 2019 Mar 30. 21(4). 424-429. doi: 10.1093/ntr/nty027; .https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29518241/- affiliation-1
60. Saulyte J., Regueira C., Montes-Martínez A. et al. Active or passive exposure to tobacco smoking and allergic rhinitis, allergic dermatitis, and food allergy in adults and children: a systematic review and meta-analysis. PLoS Med. 2014 Mar 11. 11(3). e1001611. doi: 10.1371/journal.pmed.1001611

Повернутися до номеру