Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." Том 11, №3, 2021

Back to issue

Фактори ризику зниження мінеральної щільності кісткової тканини та розвитку синдесмофітів у чоловіків з анкілозуючим спондилітом: ретроспективний аналіз

Authors: Борткевич О.П., Ситенко А.О.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Анкілозуючий спондиліт (АС) асоціюється з порушенням метаболізму кісткової тканини, що спричиняється запальним процесом або лікуванням (зокрема, застосуванням глюкокортикоїдів (ГК)) і призводить до подальшого зниження рухливості пацієнта та збільшення ризику розвитку переломів.
Мета дослідження — оцінити поширеність зниження мінеральної щільності кісткової тканини (ЗМЩКТ) та дослідити фактори впливу на частоту остеопенії, остеопорозу та синдесмофітів (СФ) у чоловіків з АС.
Дизайн дослідження: обсерваційне, ретроспективне дослідження.
Джерело даних: історії хвороби стаціонарних пацієнтів відділу некоронарних захворювань серця, ревматології та терапії, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України».
Глибина пошуку: 01.2019 — 01.2021.
Критерії відбору медичної документації. Діагноз: АС, чоловіча стать ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue