Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." Том 11, №3, 2021

Back to issue

Мінеральна щільність субхондральної кісткової тканини в жінок з остеоартритом колінних суглобів

Authors: Григор’єва Н.В., Бистрицька М.А., Заверуха Н.В., Поворознюк В.В.
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Остеоартрит (ОА) протягом тривалого часу розцінювали як первинне ураження суглобового хряща, проте все більше досліджень підтверджує важливість змін структури субхондральної кістки в його патогенезі. Розвиток і прогресування ОА пов’язані зі збільшенням темпів ремоделювання субхондральної кістки, яке, зокрема, проявляється змінами показників мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ).
Метою дослідження було оцінити субхондральну МЩКТ у хворих на ОА колінного суглоба (КС).
Матеріали та методи. Обстежено 48 жінок віком 48–76 років. До основної групи увійшли пацієнти з OA одного колінного суглоба (КС) ІІ–ІІІ стадії за класифікацією J.H. Kellgren та J.S. Lawrence (n = 24, середній вік — 62,40 ± 7 ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue