Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." Том 11, №3, 2021

Back to issue

Поєднане застосування вітамінів D та E покращує стан кісткової та хрящової тканини на фоні прийому глюкокортикоїдів

Authors: Калашніков А.В., Григоровський В.В., Кузів Є.Л., Апуховська Л.І.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Проблема профілактики та лікування остеопорозу залишається актуальною проблемою сучасної медицини. Однією з причин розвитку остеопорозу є широке застосування глюкокортикоїдів для лікування цілої низки як гострих, так і хронічних захворювань опорно-рухового апарату. Тому вивчення впливу преднізолону на обмін кальцію в організмі та структурно-функціональні зміни кісткової та хрящової тканини й можливість медикаментозної корекції цих змін залишається актуальною проблемою.
Мета дослідження — в експерименті вивчити вплив преднізолону на обмін кальцію в організмі й оцінити структурно-функціональні зміни в кістковій і хрящовій тканинах.
Матеріали та методи. Експериментальні дослідження проведено на 68 щурах-самцях лінійної породи Вістар. У всіх серіях досліджень спостерігали за тваринами на фоні введення ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue