Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." Том 11, №3, 2021

Back to issue

Альтернативний метод діагностики остеопорозу

Authors: Калашніков А.В., Літун Ю.М.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Останнім часом велика увага вітчизняних і зарубіжних учених привернута до проблеми порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини (СФС КТ) як інтегрального показника умов кровопостачання, метаболізму та нейрогуморальної регуляції. Остеопороз є одним із проявів порушень СФС КТ, який значно обмежує можливості для стабільної фіксації кісткових уламків та ефективного використання металевих імплантатів, погіршує місцеві умови для проведення функціонального лікування. Актуальним завданням є розроблення дешевого, надійного, доступного для широкого використання методу оцінки стану кісткової тканини.
Мета роботи — розробити безапаратний метод діагностики остеопорозу, провести його аналіз та кореляцію із клініко-лабораторними методиками.
Матеріали та методи. Для вивчення проявів порушень СФС КТ включено 337 постраждалих із ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue