Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." Том 11, №3, 2021

Back to issue

Спіронолактон у хворих на ревматоїдний артрит старшого віку в поєднанні з резистентною артеріальною гіпертензією: ефективність дії на структурну перебудову міокарда

Authors: Стахова А.П., Кондратюк В.Є.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. У хворих з ревматоїдним артритом (РА) підвищується серцево-судинний ризик вдвічі, що корелює зі зростанням частоти артеріальної гіпертензії (АГ) та характеризується гіршим контролем і поєднанням з резистентною АГ (РАГ), що призводить до значної структурної перебудови міокарда.
Метою дослідження було вивчення впливу спіронолактона в складі 12-місячної комбінованої терапії (інгібітор АПФ, блокатор кальцієвих каналів, діуретик, статин та імуносупресор (метотрексат)) на структурні зміни міокарда у хворих на РАГ у поєднанні з РА.
Матеріали та методи. Обстежено 60 пацієнтів (середній вік — 67,0 ± 8,0 року; 52 % жінок) з РАГ у поєднанні з РА, які були розподілені на дві групи. Хворим 1-ї групи до ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue