Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." Том 11, №3, 2021

Back to issue

Вивчення впливу аспірату кісткового мозку на денервований м’яз за даними електроміографічного дослідження

Authors: Страфун С.С., Галій Ю.І., Лисак А.С.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. 1,3–2,8 % у структурі загального травматизму займають травматичні ураження периферичних нервів кінцівок. Метааналіз літературних даних щодо результатів мікрохірургічного відновлення периферичних нервів, проведений у 2005 році, показав, що задовільних результатів функціонального відновлення вдалось досягнути лише у 51,6 % пацієнтів. У сучасному розумінні денерваційно-реіннерваційного процесу, який відбувається в системі «периферичний нерв — скелетний м’яз», основними причинами незадовільних результатів є проблема денерваційних змін шваннівських клітин у дистальному відділі ураженого нерва, нейром’язових синапсів та вторинні зміни, що відбуваються в м’язових волокнах при тривалому періоді денервації.
Мета дослідження — вивчити в експерименті вплив аспірату кісткового мозку на перебіг денерваційно-реіннерваційних процесів у ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue