Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Гастроентерологія" Том 56, №2, 2022

Повернутися до номеру

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, поєднана з дисфункцією сфінктера Одді: контроль якості життя пацієнтів

Автори: Мосійчук Л.М., Демешкіна Л.В., Зигало Е.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Для оцінки впливу поєднаної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) та дисфункції сфінктера Одді на якість життя (ЯЖ) пацієнтів, пов’язану зі здоров’ям (ЯЖ ПЗ), неможливо використовувати такі відомі специфічні опитувальники, як GERD Health-Related Quality of Life Questionnaire, the Quality of Life in Reflux and Dyspepsia, які пристосовані для оцінки ЯЖ лише при ГЕРХ та коморбідних захворюваннях (ГЕРХ і функціональна диспепсія). Нами не знайдено специфічного опитувальника для коморбідної патології ГЕРХ та дисфункції сфінктера Одді. Мета: вивчити ЯЖ ПЗ у пацієнтів із коморбідною патологією ГЕРХ і дисфункцією сфінктера Одді до і після лікування за допомогою неспецифічного опитувальника SF-36 та розробленого специфічного опитувальника для цих коморбідних захворювань. Матеріали та методи. Обстежено 30 пацієнтів із коморбідними захворюваннями ГЕРХ та дисфункцією сфінктера Одді. Застосовано неспецифічний опитувальник SF-36 та розроблений специфічний опитувальник для цих коморбідних захворювань. Результати. Було розроблено специфічний опитувальник для пацієнтів із коморбідною патологією ГЕРХ і дисфункцією сфінктера Одді і проведені його дослідження (зрозумілість запитань для пацієнтів, витрати часу на заповнення тощо). Усі пацієнти мали зниження ЯЖ ПЗ через коморбідні ГЕРХ та дисфункцію сфінктера Одді. Виявлено помірні або значні порушення активної діяльності пацієнтів та ритму життя внаслідок цих захворювань. У динаміці лікування в обстежених пацієнтів відмічалося вірогідне покращення ЯЖ ПЗ за всіма шкалами опитувальника SF-36: фізичне функціонування (PF, (77,1 ± 2,0) проти (71,4 ± 2,2)), роль фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності (RP, (52,1 ± 5,0) проти (30,6 ± 2,4)), фізичний біль (BP, (65,8 ± 1,2) проти (48,7 ± 2,1)), соціальне функціонування (SF, (69,5 ± 2,0) проти (50,8 ± 2,1)), ментальне здоров’я (MH, (68,5 ± 2,1) проти (49,8 ± 1,8)), роль емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності (RE, (65,2 ± 4,7) проти (35,8 ± 3,7)), життєздатність (VT, (63,3 ± 2,1) проти (43,2 ± 2,2)), загальне здоров’я (GH, (58,1 ± 2,4) проти (46,1 ± 1,7) бала). Також відзначалося помірне або значне порушення активності і ритму життя внаслідок коморбідної патології ГЕРХ та дисфункції сфінктера Одді, однак після лікування ці вагомі показники ЯЖ ПЗ покращувалися в усіх хворих, до того ж більш позитивним ставало психоемоційне сприйняття існуючих хвороб. Висновки. Усі пацієнти мали зниження ЯЖ ПЗ через коморбідні захворювання ГЕРХ та дисфункцію сфінктера Одді, яка у більшості хворих покращувалася після лікування.

Background. Due to the need to assess the impact of comorbid pathology (GERD and Oddi sphincter dysfunction), it is not possible to use such well-known specific questionnaires as the GERD Health-Related Quality of Life Questionnaire, the Quality of Life in Reflux and Dyspepsia and others. The purpose: to study Health-Related Quality of Life (HRQoL) before and after treatment in patients with GERD, combined with dysfunction of the sphincter of Oddi, using Short Form Health Status Survey (SF-36) and the self-developed specific questionnaire. Materials and me­thods. 30 patients with comorbid diseases GERD and Oddi’s sphincter dysfunction were studied. SF-36 and the self-developed specific questionnaire were used. Results. The specific questionnaire for patients with gastoesophageal reflux disease combined with Sphincter of Oddi dysfunction was worked out. The evaluation of the questionnaire (patients comprehensiveness of questions, timesuming etc.) was explored. Using SF-36, it was significant improvement of HRQoL for all scales after treatment compared with initial data: physical functioning (PF, (77,1 ± 2,0) versus (71,4 ± 2,2)), role-physical functioning (RP, (52,1 ± 5,0) versus (30,6 ± 2,4)), bodily pain (BP, (65,8 ± 1,2) versus (48,7 ± 2,1)), social functioning (SF, (69,5 ± 2,0) versus (50,8 ± 2,1)), mental health (MH, (68,5 ± 2,1) versus (49,8 ± 1,8)), role emotional (RE, (65,2 ± 4,7) versus (35,8 ± 3,7)), vitality (VT, (63,3 ± 2,1) versus (43,2 ± 2,2)), general health (GH, (58,1 ± 2,4) versus (46,1 ± 1,7) points). All patients had decreased HRQoL due to comorbid GERD and sphincter dysfunction Oddi. Moderate or significant disorders of activity and rhythm of life due to these diseases was revealed, but after treatment there was an improvement in significant HRQoL in all patients, in addition to psycho-emotional perception of their diseases became more positive. Conclusions. All patients had decreased HRQoL due to comorbid GERD and sphincter dysfunction Oddi, and it improved after treatment in most of patients.


Ключові слова

якість життя, пов’язана зі здоров’ям; гастроезофагеальна рефлюксна хвороба; дисфункція сфінктера Одді; опитувальник

health-related quality of life; gastoesophageal reflux disease; sphincter of Oddi dysfunction; questionnaire


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. WHOQOL — WHO. Measuring quality of life. URL: https://www.who.int/mental_health/media/68.pdf (Accessed September 29, 2021).
 2. WHOQOL: Measuring Quality of Life. URL: https://www.who.int/tools/whoqol (Assessed: September 29, 2021).
 3. Удосконалення методів дослідження якості життя у хворих на хронічний панкреатит та ГЕРХ, поєднану з дисфункцією сфінктера Одді: рекомендії / Ю.М. Степанов та ін. Київ, 2014. 20 с.
 4. Асанова А.А. Качество жизни, связанное с депрессивными расстройствами. Вісник психіатрії та психофармакотерапії. 2008. № 2 (14). С. 82-85.
 5. Оценка качества жизни, связанного со здоровьем (КЖСЗ), при ахондроплазии. URL: http:// www.beyondachondroplasia.org/ru/novosti2/obshchestvo/422-otsenka-kachestva-zhizni-svyazannogo-so-zdorovem-kzhsz-pri-akhondroplazii| (дата звернення: 29.09.2021). 
 6. Hans Glise, Ingela Wiklund. Health-related quality of life and gastrointestinal disease. J Gastroent and Hepatology. 2002. № 14. Р. 72-84.
 7. Евсина О.В. Качество жизни в медицине — важный показатель здоровья пациента (обзор литературы). Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2013. № 1. С. 119-133. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/kachestvo-zhizni-v-meditsine-vazhnyy-pokazatel-sostoyaniya-zdorovya-patsienta-obzor-literatury. 
 8. Пономаренко B.M., Апанасенко Г.Л., Чебаненко Н.І. Методичні підходи до вивчення якості життя населення у взаємозв’язку зі станом здоров’я. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2002. № 3. 74-77.
 9. Антипенко Е.Н., Когут Н.Н. Качество жизни и самооценка здоровья. Мед. вести. 1997. № 2. С. 20-21.
 10. Karimi M., Brazier J. Health, Health-Related Quality of Life, and Quality of Life: What is the Difference? Pharmacoeconomics. 2016. № 34(7). Р. 645-9. doi: 10.1007/s40273-016-0389-9. PMID: 26892973.
 11. Porcu S., Mandas A. How to evaluate Quality of Life. Monaldi Arch Chest Dis. 2019. № 89(1). doi: 10.4081/monaldi.2019.1033. PMID: 30968662.
 12. Yin S., Njai R., Barker L., Siegel P.Z., Liao Y. Summarizing health-related quality of life (HRQOL): development and testing of a one-factor model. Popul Health Metr. 2016. № 14. Р. 22. doi: 10.1186/s12963-016-0091-3].
 13. LIVSFORSK network. A systematic review of quality of life research in medicine and health sciences / K. Haraldstad et al. Qual Life Res. 2019. № 28(10). Р. 2641-2650. doi: 10.1007/s11136-019-02214-9. 
 14. Frangne P.H. Approche philosophique de la qualité de vie [Philosophical approach to quality of life]. Soins Gerontol. 2019. № 24(139). Р. 12-18. doi: 10.1016/j.sger.2019.07.003. PMID: 31540715.
 15. Ventegodt S., Andersen N.J., Merrick J. Quality of life philosophy I. Quality of life, happiness, and meaning in life. Scientific World Journal. 2003. № 3. Р. 1164-75. doi: 10.1100/tsw.2003.102. PMID: 14646011; PMCID: PMC5974893.
 16. Counted V., Possamai A., Meade T. Relational spirituality and quality of life 2007 to 2017: an integrative research review. Health Qual Life Outcomes. 2018. № 16(1). Р. 75. doi: 10.1186/s12955-018-0895-x. PMID: 29690887; PMCID: PMC5926536.
 17. Quality-of-life and spirituality / R.G. Panzini et al. Int Rev Psychiatry. 2017. № 29(3). Р. 263-282. doi: 10.1080/09540261.2017.1285553. PMID: 28587554.
 18. Associations between psychological factors and health-related quality of life and global quality of life in patients with ALS: a systematic review / Van A.C. et al. Groenestijn. Health Qual Life Outcomes. 2016. № 14(1). Р. 107. doi: 10.1186/s12955-016-0507-6. PMID: 27439463; PMCID: PMC4955215.
 19. Polis S., Fernandez R. Impact of physical and psychological factors on health-related quality of life in adult patients with liver cirrhosis: a systematic review protocol. JBI Database System Rev Implement Rep. 2015. № 13(1). Р. 39-51. doi: 10.11124/jbisrir-2015-1987. PMID: 26447006.
 20. Ware J.E. The SF-36 Health Survey. In: Spilker B. Quality of life and Pharmacoeconomics in Clinical Trials, 2nd ed. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1996. Р. 337-45.
 21. Development and validation of a disease-specific quality of life questionnaire for gastro-oesophageal reflux disease: the GERD-QOL questionnaire / Y. Chan et al. Aliment Pharmacol Ther. 2010. № 31(3). Р. 452-60. doi: 10.1111/j.1365-2036.2009.04187.x.
 22. Hançerlioğlu S., Yıldırım Y., Bor S. Validity and reliability of the Quality of Life in Reflux and Dyspepsia (QoLRAD) questionnaire in patients with gastroesophageal reflux disease for the Turkish population. Turk J Gastroenterol. 2019. № 30(6). Р. 511-516. doi: 10.5152/tjg.2019.18689. PMID: 31144656.
 23. Афанасьева Е.В. Оценка качества жизни, связанного со здоровьем. Качественная клиническая практика. 2010. № 1. С. 3. 6-38. 
 24. Качество жизни как проблема в здравоохранении: современные тенденции / Ю.Ф. Лобанов и др. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2018. № 5-1. С. 235-239. URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id = 12250 (дата звернення: 29.09. 2021).
 25. Mouli V.P. Questionnaire based gastroesophageal reflux disease (GERD) assessment scales / V.P Mouli, V. Ahuja. Indian J Gastroenterol. 2011. № 30(3). P. 108-117.
 26. Чеганов А.В., Шевченко В.В. Опыт применения препарата Полисорб МП у больных вирусным циррозом печени. Врач. 2010. № 2. С. 54-56.
 27. Мамаев А.Н. Основы медицинской статистики. Практическая медицина. М., 2011. 128 с.

Повернутися до номеру