Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №2, 2022

Back to issue

Місце цитокінів та жорсткості артеріальної стінки в оцінці перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки

Authors: Діденко В.І., Татарчук О.М., Коненко І.С., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: визначити рівень цитокінів, інсулінорезистентності та жорсткість артеріальної стінки при прогресуванні стеатозу печінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП).
Матеріали та методи. Обстежено 87 хворих на НАЖХП віком від 30 до 66 років. Хворих було поділено на 4 групи: І групу становили 14 хворих без стеатозу, ІІ — 32 хворих із стеатозом 1 ступеня; ІІІ — 30 хворих із стеатозом 2 ступеня, ІV групу — 11 хворих із стеатозом 3 ступеня. Контрольну групу становили 30 практично здорових осіб. Стеатометрію з кількісною оцінкою ступеня стеатозу печінки проведено на ультразвуковому апараті Soneus P7. Оцінювання результатів проводили за морфологічною шкалою M. Sasso et al ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue