Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №2, 2022

Back to issue

Особливості ліпотоксичності вільних жирних кислот та цитокінового профілю у пацієнтів з хронічними дифузними захворюваннями печінки

Authors: Діденко В.І., Кленіна І.А., Татарчук О.М., Грабовська О.І., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: визначити взаємозв’язки між вмістом вільних жирних кислот (ВЖК) і вмістом цитокінів у сироватці у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки (ХДЗП).
Матеріали та методи. Обстежено 74 особи з ХДЗП, з них 32 пацієнти з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП), 22 пацієнти — з алкогольною хворобою печінки (АХП), 20 пацієнтів — з токсичним гепатитом медикаментозним (ТГМ). Контрольну групу становили 30 практично здорових осіб. Для імуноферментного аналізу кількості TNF-α, ІЛ-6, ІЛ-10 в сироватці крові використовували набори реактивів фірми «Вектор-БЕСТ». Хроматографічне дослідження ВЖК у сироватці крові проводили за допомогою газової хроматографії «Chromatek-Crystal 5000».
Результати. У пацієнтів з ХДЗП виявлено порушення у складі ВЖК ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue