Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №2, 2022

Back to issue

Оцінка якості життя у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, поєднану з дисфункцією сфінктера Одді

Authors: Демешкіна Л.В., Мосійчук Л.М.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: вивчити якість життя в динаміці лікування у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ), поєднану з дисфункцією сфінктера Одді.
Матеріали та методи. Обстежено 40 хворих на ГЕРХ, поєднану з дисфункцією сфінктера Одді, серед яких 30 (75,0 %) пацієнтів були жінками і 10 (25,0 %) — чоловіками. Середній вік хворих становив (53,5 ± 1,2) року. Якість життя (ЯЖ) у пацієнтів вивчалася за допомогою неспецифічного опитувальника The Short Form-36 (SF-36), який забезпечує кількісне визначення (від 0 до 100 балів) за 9 шкалами. Контрольну групу становили 68 практично здорових осіб. Чим вищим було значення показника за конкретною шкалою, тим кращою була оцінка за ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue