Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №2, 2022

Back to issue

Фізична активність дітей та підлітків з неалкогольною жировою хворобою печінки на тлі ожиріння під час пандемії COVID-19

Authors: Завгородня Н.Ю., Коненко І.С., Жигир Н.О., Петишко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: дослідити фізичну активність (ФА) у дітей та підлітків з НАЖХП під час пандемії COVID-19 та її зв’язок з фіброзом печінки. 
Матеріали та методи. У дослідження включено 40 хворих з НАЖХП та ожирінням віком від 10 до 17 років (середній вік (12,15 ± 2,51) року). Ожиріння діагностували шляхом розрахунку індексу маси тіла (ІМТ) та порівняння показника із сигмальними відхиленнями значень ІМТ, відповідними віку і статі. Наявність фіброзу та стеатозу печінки встановлювали за допомогою транзієнтної еластографії (Fibroscan®502touch, Франція). За даними транзієнтної еластографії та ІМТ діти були розділені на 4 групи: 1 група — 13 дітей з НАЖХП та фіброзом ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue