Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №2, 2022

Back to issue

Роль кишкової мікробіоти у розвитку запальних та фібротичних змін печінки у хворих на токсичний гепатит

Authors: Зигало Е.В., Меланіч С.Л., Ягмур В.Б.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: оцінити частоту розвитку синдрому надлишкового бактеріального росту (СНБР) у тонкому кишечнику при токсичному гепатиті та визначити взаємозв’язки між наявністю даного синдрому, цитолітичною активністю та ступенем фіброзу печінки.
Матеріали та методи. Обстеженим 24 хворим на токсичний гепатит (ТГ) був проведений водневий дихальний тест з використанням глюкози на газоаналізаторі «Gastro» (Gastrolyzer) та досліджені параметри жорсткості печінки на апараті «FibroScan», за показниками якого були сформовані групи залежно від наявності СНБР у тонкому кишечнику при формуванні та прогресуванні фіброзу печінки. Цитолітична активність визначалася за рівнем АЛТ сироватки крові.
Результати. Аналіз частоти виявлення СНБР показав, що зміни у стані мікрофлори тонкої кишки спостерігались ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue